Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
11671huni kistiEpidermis kisti.
11672huni-ağ toksiniHuni-ağlı örümcek türü olan Agelenopsis aperta venomundan elde edilen aromatik yapılı olmayan poliamin yapılı bir zehir.
11673hurmaPalmiyegillerin eski çağlardan beri Kuzey Afrika'da kültürü yapılan, yemişlerinden yararlanılan, gövdesi uzun, yaprakları büyük ve dikenli bir ağaç, palmiye, palm.
11674hurma yağıHurma ağacı türlerinin meyve çekirdeklerinden elde edilen doymamış yağ asitleri bakımından zengin yağ, palm yağı.
11675Hurthle hücre tümörleriOksifilik hücre tümörleri.
11676Hurthle hücreleriOksifilik hücreleri.
11677husyeEr bezi.
11678Huxley katmanıKıl folikülü.
11679huyMizaç.
11680huzursuzlukDurmaksızın hareket etmek ve yerinde duramamayla belirgin rahatsızlık.
11681hücre anüsüKimi tek hücrelilerde besin artıklarının hücreden atıldığı açıklık, sitopig.
11682hücre aracılı bağışıklıkHücresel bağışıklık.
11683hücre bağlantılarıanat. Bağlayıcı kompleksler.
11684hücre bilimiHücrenin yapı, görev, çoğalma gibi özelliklerini inceleyen bilim dalı, hücre biyolojisi, sitoloji.
11685hücre biyolojisiHücre bilimi.
11686hücre dışı sıvıHücreler arası sıvı ve plazmadan oluşan, hücre dışındaki sıvı, ekstrasellüler sıvı.
11687hücre duvarıBakterinin etrafını saran, yarı geçirgen bir özellik gösteren, biyokimyasal etkin olan iç kısmı koruyan, bakteriye biçim veren kuvvetli ve sert bir zar.
11688hücre eksudasyonuAkut yangıda endotelyal tabakada bir bozukluk oluşmasını takiben, damar içindeki nötrofillerin damar dışına çıkması, lökodiyapedezis.
11689hücre eşitsizliğiKandaki alyuvarların büyüklükleri bakımından aşırı derecede değişikliğin olması, anizositozis.
11690hücre farklılaşmasıanat. Embriyo gelişiminde hücrelerin değişik işlevleri yapmak üzere özel bir hücre tipine farklılaşması, diferensiyasyon. Hücre farklılaşması kromozom sayısı, biçimi ve büyüklüğünde bir değişim göstermez ve transkripsiyon düzeyinde farklılaşmanın kontrol
11691hücre içi patojenlerHücre içinde yaşama ve çoğalma yeteneğinde olan veya yaşamaları için zorunlu olarak konak bir hücreye gereksinim duyan, başta virüsler olmak üzere bazı mikroorganizmalar.
11692hücre intiharıApoptozis.
11693hücre kaynaşmasıGenellikle, kaynaşma proteinine sahip bazı virüs enfeksiyonlarından sonra görülen, enfekte hücrelerin zarlarının kaynaşması sonucunda dev hücre oluşturması olgusu.
11694hücre kültürüDış ortamda veya laboratuvar koşullarında hücrelerin üretilmesi işlemi.
11695hücre örtüsüanat. Hücre zarlarının dış yüzeyinde zar proteini ve lipitlerine bağlı, PAS boyamasıyla ışık mikroskobunda gözlenebilen karbonhidrat tabakası, glikokaliks.
11696hücre patolojisiHastalık olgusunun, ilk kez Virchow’un önerdiği üzere, hücre düzeyinde incelenmesi.
11697hücre pleomorfizmiHücre eşitsizliği.
11698hücre siklusuanat. Hücre yaşamında birbirini izleyen iki mitoz bölünme arasında, bölünme evresi ve interfaz evrelerinden oluşan olaylar döngüsü. İnterfaz G1, S ve G2 olmak üzere üç alt evreye ayrılır.
11699hücre yaşlanmasıBir hücrenin bölünmeler geçirerek artık bölünmeyecek duruma gelmesi.
11700hücre yutağıKimi tek hücrelilerde ağızdan iç plazmaya doğru uzanan tüp biçimindeki yapı, sitofarenks.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir