Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
11941idrar torbasının ters-yüz olmasıİdrar torbasının kendi içine veya idrar yolu içerisine girmesi, idrar torbası eversiyonu. Dişilerde idrar yolunun kısa ve geniş olması nedeniyle özellikle doğum sırasında daha sık görülür.
11942idrar tutamamaİstemli olarak işemenin kontrol edilememesi, enürezis, ürore, üriner inkontinens.
11943idrar tutulmasıİdrarın sidik torbasından akmasını sağlayan m. Detrusor vesicae’nın felci, idrar torbası krampı veya urolithiasis ve tümörlerle idrar kanallarının tıkanması gibi nedenlerle idrarın sidik torbasında tutulması, dışarıya akıtılamaması, üriner retensiyon, ret
11944idrar yolları taşıİdrar taşı.
11945idrar yolları tıkanmasıİdrar yollarının taş, kum gibi nedenlerle tıkanması, üretrofraksis, üriner obstruksiyon.
11946idüronik asitİdozdan elde edilen üronik asit. L- idüronik asit glukuronik asidin bir epimeridir ve dermatan sülfat, heparan sülfat, kondroitin sülfat B ve heparinin yapısında bulunur.
11947İFAFloresan antikor deneyi.
11948iğdiş etmeKısırlaştırma.
11949iğimsiHer iki uçta incelen, mekik veya iğ biçiminde olan, füziform.
11950iğneLaboratuvarda mikrobiyolojik ekim, preparat hazırlama ve izolasyon işlemlerinde kullanılan, uç tarafı iğne biçiminde platin telden oluşan metal çubuk.
11951iğne solucanıGenellikle insanların kalın bağırsaklarında ara sıra dişi genital organlarda ve idrar torbasında parazitlenen, çocuklarda oldukça yaygın, anal bölgede kaşıntıya neden olan nematod türü, Ascaris vermicularis, Oxyuris vermicularis, Enterobius vermicularis.
11952iğne tutanDikiş uygularken iğneyi tutmaya yarayan aygıt, portekü.
11953iğneleme testiPrik testi.
11954ihtilatPerine yırtılması.
11955ihtiyofitriyozisBeyaz leke hastalığı.
11956ihtiyozisİktiyozis.
11957İjima bakır sülünüAna vatanı Japonya olan, ormanlarda ve açık arazilerde yaşayan sülün ırkı.
11958ikhidrozisTerin durdurulması.
11959iki boynuzlu döl yatağıİnek, koyun, keçi ve domuzda bulunan küçük gövdeli ve büyük iki boynuzlu döl yatağı, uterus bikornis.
11960iki boyutlu jel elektroforeziÖzellikle yüksek molekül ağırlığına sahip proteinlerin jelde belirlenmesinde kullanılan iki aşamalı elektroforez işlemi.
11961iki bölmeli modelİlaç etkisinin zamana göre seyrini değerlendirmek için kurulmuş, vücudun biri merkezi, biri de çevresel bölme olarak iki dağılım hacminden oluştuğunu iddia eden matematiksel model.
11962iki cinslilikBir hayvanın hem erkek hem de dişi üreme organlarını birlikte bulundurması durumu, hermafroditizm, hermafrodizm, hermafrodismus, monoik, interseksüalite, çift cinsiyetlilik.
11963iki eş arasındaki farkın önem kontrolüGerçekte tek bir gruba ait bir öğenin sürekli bir değişken yönünden iki zamanda veya durumda gösterdiği ölçümler ortalaması arasında bir fark olup olmadığını test etmek için kullanılan bir anlamlılık testi, bağımlılık t testi.
11964iki kızgınlık arası süreKızgınlığın bitiminden gelecek proöstrüse kadar olan süre.
11965iki kutuplu kol-bacak derivasyonlarıEKG ölçümlerinde etkin iki elektrot arasında potansiyel farkın kaydedilmesi için yapılan işlem. I, II, III veya D1, D2, D3, olarak gösterilir, I: Sağ kol (-), sol kol (+) kutba bağlanır. II: Sağ kol (-), sol bacak (+) kutba bağlanır. III: Sol kol (-), sol
11966iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testiParametrik varsayımlar yerine getirildiğinde ölçümle belirtilen sürekli bir değişkenin bağımsız iki farklı grup ortalamaları arasındaki farkını test etmek için kullanılan bir anlamlılık testi, bağımsız t testi.
11967iki yaşamlılarLarva döneminde solungaç solunumu yapan, metamorfoz sonrasında ise genellikle akciğer solunumu yapan Anura (kurbağalar) ve Caudata (semender) takımlarını içeren omurgalı hayvan sınıfı, amfibya.
11968ikilenme süresiJenerasyon aralığı.
11969ikinci derece atriyoventriküler kalp blokajıNormal birkaç kalp kontraksiyonundan sonra bir kontraksiyon dönemi zamanı kadar bir süre kalbin kontraksiyon yapamaması durumu.
11970ikinci derece hiperparazitHiperparazit üzerinde parazitlenen canlı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir