Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
11971ikinci derece iyileşmeYaralanmadan veya ameliyattan sonra iz bırakarak iyileşme, ikincil yara iyileşmesi, granülasyonla iyileşme, per sekundem intensiyonem, iz bırakarak iyileşme. Yaranın kenarlarının birbirinden uzak olduğu, yara dudaklarında kasılmanın olmadığı ve granülasyo
11972ikinci derece kalp blokuKalpte kulakçıklardaki uyarımların, his demetinde geciktirilmesi sonucu iki veya üç kulakçık atımından sonra bir karıncık atımının gerçekleştiği olay. EKG’de P dalgasından sonra QRS kompleksi görülmez, karıncıkların her atımına karşılık kulakçıklarda iki,
11973ikinci derece yanıkEpidermis üzerinde pıhtılaşma nekrozu, spongiyozis, vezikül oluşumu ve dermis ödemiyle belirgin yanık.
11974ikinci evre reaksiyonlarıİlaçların vücutta maruz kaldıkları enzimatik olayların, kimyasal değişmenin türüne göre sınıflandırılmasında bir üretim aşaması olan kimyasal metabolitlere herhangi bir grubun eklenmesi evresi.
11975ikinci haberciHormon gibi dış kaynaklı bir uyarana karşı hücre içinde üretilen cAMP ve cGMP gibi moleküller.
11976ikinci kuşak sefalosporinlerBirinci nesil sefalosporinlerin yapısını değiştirerek genellikle, 7-amino grubuna daha polar radikaller sokularak yapılmış olan, beta-laktamazlara biraz daha dayanıklı ve antibakteriyel spektrumları biraz daha genişletilmiş türevleri.
11977ikinci kutup cisimciğiOvumun perivitellin aralığında bulunan ikinci kutup cisimciği.
11978ikinci osteodistrofiHipertrofik osteodistrofi.
11979ikinci ürün çayır hastalığıÇayır amfizemi.
11980ikinci yutak kavisianat. Yutağın gelişiminde yutak ceplerini dıştan sınırlayan yapı. İkinci yutak kavisinden tonsilla palatina ve dil kemiği gelişir.
11981ikincil akantozis nigrikansŞişman köpeklerde, vücut kıvrımlarının sürtünmesi ve hipotiroidizm gibi nedenlerden veya hormonal bozukluklardan kaynaklanan akantozis nigrikans.
11982ikincil aktif taşınımBağırsak epitel hücrelerinde ve böbrek epitel hücrelerinde glikoz ve amino asit taşınması gibi sodyum iyonlarının yoğunluk farkından enerji sağlayarak çalışan etkin taşınım tipi.
11983ikincil aldosteronizmBöbrek üstü bezi dışından kaynaklanan uyarımlar sonucu aşırı aldosteron salınması.
11984ikincil anemiTüberküloz, ruam, karaciğer sirozu, böbrek hastalıkları gibi kronik enfeksiyöz hastalıklarda ortaya çıkan anemi.
11985ikincil bağışık cevapİlk antijen uyarımıyla oluşan birincil cevaptan sonra, ikinci defa aynı antijenle karşılaşma durumunda, birincil cevaba göre daha çabuk ve daha yüksek düzeyde oluşan bağışık cevap.
11986ikincil cinsiyet karakterleriDişi ve erkek için özel olan, üremeyle direk ilişkili olmayan dış görünüşle ilgili özellikler, sekunder seks karakterleri.
11987ikincil diyabetes mellitusGlikokortikosteroit ve progesteron tedavisi, pankreas yangısı ve hiperadrenakortikositisizm gibi nedenlerle ikincil olarak biçimlenen hiperglisemi.
11988ikincil döl yatağı tembelliğiDoğumun ikinci aşamasında yavrunun kanalda ilerlemesine engel olan bir nedenden dolayı döl yatağının uzun süre kasılmasına bağlı olarak kontraksiyonların zayıflaması veya tamamen durması, sekunder uterus tembelliği.
11989ikincil enfeksiyonBirincil etken tarafından başlatılan bir enfeksiyona sonradan ikinci bir patojen etken karışması durumu.
11990ikincil folikülanat. Yumurtalıkta folikül gelişiminde ovumu saran çok katlı epitelden oluşan ve ovositusla folikül epiteli arasında membrana pellusida bulunan folikül, sekunder folikül.
11991ikincil fotosensitizasyonKaraciğerde meydana gelen bozukluk veya dolaşım sistemiyle ilgili problemlere bağlı olarak karaciğerde ışığa duyarlı kılan maddelerin etkisiz hâle getirilememesi nedeniyle hayvanların ışığa duyarlı hâle gelmesi.
11992ikincil glokomGözdeki bir patolojik değişim nedeniyle göz içi basıncın artması.
11993ikincil hiperparatiroidizmUzun süreli hipokalseminin kompenzasyonu nedeniyle, paratiroit bezi etkinliğindeki anormal artış ve bezin 2-5 kat artmasıyla belirgin bozukluk.
11994ikincil hipertrofik akciğer osteopatisiHipertrofik osteopati.
11995ikincil hipertrofik pulmoner osteopatiHipertrofik osteopati.
11996ikincil hipoadrenokortisizmHipofiz bezi lezyonları veya uzun süreli kortikosteroit tedavisi sonucu ACTH ve glukokortikoitlerin böbrek üstü bezinden salgısının azalması. Mineralokortikoitler normal düzeydedir.
11997ikincil hipogonadizmHipogonadotropik hipogonadizm.
11998ikincil inanisyonİştahın dolaylı olarak engellenmesi, sekunder inanisyon.
11999ikincil infertiliteDaha önceleri gebe kalmış dişideki dölverim düşüklüğü.
12000ikincil işkembe şişkinliğiMekanik ve işlevsel nedenlere bağlı olarak geğirmenin engellenmesi sonucu işkembenin üst kesesinde kitle durumunda hızlı bir biçimde gaz toplanması, sekunder rumen timpanisi, akut sekunder rumen timpanisi, semptomatik rumen timpanisi, dorsal gaz keseli ru

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir