Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
12031ikterikSarılıkla ilgili, sarılık gösteren.
12032ikteroidSarılığa benzeyen, sarılık gibi.
12033ikterusSarılık.
12034ikterus gravusYeni doğan tayların hemolitik anemisi.
12035iktidarsızlık1. Güç eksikliği, güçsüzlük, kudretsizlik. 2. Erkekte cinsel gücün yetersizliği veya yokluğu, impotans.
12036iktiyolKara merhem.
12037iktiyolojianat. Balık bilimi.
12038iktiyozisDerinin kuru, yangısız, balık derisine bezer tarzda kalın ve boynuzlaşmış görünümüyle belirgin yaygın veya yerel, katmanlar hâlinde aşırı miktarda keratin üretimi ve derideki boynuzsu tabakada normal dökülmenin gerçekleşmemesinden kaynaklanan, sığır, köpe
12039İLİnterlökinler.
12040İL-1Monositler ve makrofajlar tarafından üretilen protein tabiatında sitokin, monokin. T lenfositlere etki ederek lenfoproliferasyona neden olur ve hücresel bağışıklığı artırır.
12041ilacın zehirli etkisiBir ilacın tedavi dozlarında kullanıldığı zaman bile oluşturabildiği rahatsızlık ve huzursuzluk verici, hastanın yaşamını tehlikeye sokan zehirli etkisi.
12042ilaç1. Fizyolojik sistemleri veya patolojik durumları, alıcının yararına değiştirmek veya incelemek amacıyla kullanılan madde veya ürün. 2. Tıpta kullanılan ve biyolojik etkinliği olan saf bir kimyasal madde veya ona eş değer olan bitkisel veya hayvansal kayn
12043ilaç alerjisiVücuda alınan ilaç veya metaboliteyle ilaçlara katılan boya, koruyucu gibi maddelerin proteinlere kovalent biçimde bağlanması ve tam bir antijen durumuna gelmesi sonucunda oluşan alerji tipi.
12044ilaç atılımıİlaçların veya bunların metabolize edilmeleri sonucunda oluşan değişme ürünlerinin vücuttan değişik yollarla atılması.
12045ilaç bitkisiÇöl zambağı.
12046ilaç formülasyonuİlaçların farmasötik biçimlerinin hazırlanmasında, etkin maddenin taşıyıcı maddelerle hangi oranlarda karıştırılması gerektiğini içeren formül.
12047ilaç kalıntısıHerhangi bir hastalıkla mücadele, doğuma müdahele veya büyüme ve gelişmeye yardımcı olma gibi amaçlarla ilaç kullanımına bağlı olarak karaciğer tarafından metabolize edilen ilaç moleküllerine ait metabolit veya ana moleküllerin kana geçemesini takiben dok
12048ilaç metabolizmasıBiyotrasformasyon
12049ilaç müstahzarıİlaçların bir üretici kuruluş tarafından standart bir formülasyona göre belirli bir farmasötik biçime sokularak büyük ölçekte üretilen, özel olarak ambalajlanıp üreticinin koyduğu ve onu benzer ürünlerden ayırt edici özel bir ad altında pazarlanmış endüst
12050ilaç pnömonisiYabancı cisim pnömonisi.
12051ilaç preparatıİlaç müstahzarı.
12052ilaçla tedavi pnömonisiLipit pnömonisi.
12053ilaçlar arası etkileşmeBir ilaç tarafından diğer bir ilacın etkisinin kalitatif ve/veya kantitatif olarak değiştirilmesi biçimindeki etkileşme.
12054ilaçların depolanma ve saklanmasıİlaç etken maddeleri veya müstahzarların, ısı, ışık ve nem gibi dış etkenlerden korunması amacıyla, karanlık yerlerde, ağzı kapalı koyu renkli kaplarda, uygun sıcaklıklarda muhafaza edilmesi işlemi.
12055ilaçlı yemHayvanların hastalıklarını iyileştirmek, hafifletmek, tedavi etmek veya hayvanları hastalıklardan korumak amacıyla kullanılan ve o etkiyi temsil eden ilaçları içeren herhangi bir yem.
12056ileitisİnce bağırsakların alt kesiminin veya diğer bir ifadeyle kıvrım bağırsağın yangısı.
12057ileokolitisKıvrım bağırsak ve kolonun beraber yangısı.
12058ileokolostomiİleumla kolon arasında ağız ağza dikilerek geçit oluşturma işlemi.
12059ileostomiİleumun karın duvarına cerrahi girişimle ağızlaştırılması işlemi.
12060ileri mutasyonNormal doğal tipten mutant hâle bir değişime neden olan bir nokta mutasyonu, düz mutasyon.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir