Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
12181inaktivasyonMikrobik etkenin bazı kimyasal veya fiziksel ajanlarla işlem yaptırılarak öldürülmesi veya inaktive edilmesi işlemi.
12182inansiyon1. Açlık nedeniyle zayıflama. 2. Güçten kuvvetten düşme. 3. Halsizlik, bedensel kuvvetini yitirme.
12183inapatenzİştah azalması.
12184inatçı kabızlıkBağırsaklarda herhangi bir engellemeye bağlı olarak gelişen şiddetli kabızlık. Özellikle ilaç veya diyetle düzeltilemeyen kabızlıklara verilen ad, obstipasyon.
12185inbredSürekli olarak yakın bireyler veya genetik olarak birbirine benzeyen bireylerin melezlenmesiyle elde edilen.
12186ince bağırsakanat. Bağırsakların, mideyle kalın bağırsaklar arasında kalan onikiparmak bağırsağı, boş bağırsak ve kıvrım bağırsak olmak üzere üç kısımdan oluşan bölümü, intestinum tenue.
12187ince bağırsak divertikülozisiBağırsak duvarında oluşan mukozayla döşeli çok sayıda kese tarzında genişleme.
12188ince bağırsakların prolapsusuVajinanın anteriyor kısmında biçimlenen bir yırtık aracılığıyla ince bağırsakların vajina-vulva yoluyla dışarı çıkması.
12189ince hastalıkTüberküloz.
12190ince iğne aspirasyon biyopsisiİnce iğne kullanarak meme, tiroit bezi gibi yüzeysel dokularda rehbersiz, derin dokularda ise ultrason rehberliğinde ve şırıngaya emme hareketi yaptırılarak şüpheli dokudan hücre örneğinin alınması işlemi.
12191ince kabuklu yumurtaYumurta kabuğunun çok incelmesi durumu. Yumurta azalması sendromu ve DDT zehirlenmesinde görülür.
12192ince parçaanat. Henle kulpunun üst düz parçalarının devamı olan ve çapı en dar olan borucuklar, inen Henle.
12193ince yemToz yem.
12194incik1. Baldır. 2. Kasaplık hayvanlarda diz kapağından ayak bileğine kadar olan kısım, bu kısımdan elde edilen kemikli et parçası.
12195incik keratozisiAygır ve kısraklarda incik bölgesinde çift taraflı, bakışımlı, alopesi alanları, pullanma ve kabuklanmalarla belirgin deride dejeneratif boynuzsu madde gelişimiyle belirgin patolojik değişim.
12196indandion türevleriAğız yoluyla kullanılan pıhtılaşma önleyici ilaçların bir grubu.
12197indeksanat. 1. İşaret. 2. İşaret parmağı.
12198indiferensiye kötücül tümörÖzellikle 2 yaşından küçük köpeklerde, üst azı dişi civarında yerleşen, mitotik indeksi ve metastaz oranı yüksek, karsinom veya sarkom olarak tanımlanamayan bir tümör.
12199indifferensanat. Farksız.
12200indigesyones vitulorumBuzağıların sindirim bozukluğu.
12201indikanİndoksilin karaciğerde sülfatlandıktan sonra indoksil sülfatın potasyum tuzu olarak idrarla atılan biçimi.
12202indikasyo kauzalisKüflü, bozulmuş, kokuşmuş yemlerin hayvanlarda mide-bağırsak yangısına neden olmaması için kullanılmaması gibi hastalığın nedenini ortadan kaldıracak önlem ve yöntemleri kullanmak, indikasyo radikalis.
12203indikasyo palliativaİndikasyo profilaktika.
12204indikasyo profilaktikaBulaşıcı hastalıkların seyri sırasında sağlamları hastalıktan korumak ve bu amaç için gerekli önlemleri almak, indikasyo palliativa.
12205indikasyo radikalisİndikasyo kauzalis.
12206indikasyo simptomatikaSancılı hayvana spazmolitik vermek gibi bir hastalıktaki asıl belirtileri ortadan kaldıracak önlemleri alma.
12207indikasyo vitalisGırtlak ödeminde neden araştırılmadan önce traketomi yapmak gibi hastalık üzerine etkili olan bütün önlemlerden önce hayvanın yaşamasını sağlamak için hayati tehlikeye neden olan durumu ortadan kaldırma.
12208indikasyonEndikasyon.
12209indikatörBelirteç.
12210indikatör elementİzleyici element.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir