Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
12391instruksiyonReçetenin, ilacın kullanılışı hakkında eczacıya ve aynı zamanda hastaya hitap eden kısmı.
12392instrumentAlet.
12393insufisiensYetmezlik.
12394insulaanat. Ada.
12395insula ruminisanat. İşkembe adası.
12396insula sanguisanat. İlk kan hücrelerinin yapmış olduğu topluluk, kan adacığı. Vitellus kesesinin iç organları oluşturacak olan mezodermindeki mezenkim hücreleri farklılaşarak kan hücrelerini yaparlar.
12397insüflasyonAnestezide hayvana burun veya ağızdan inhalasyon anesteziğinin ve oksijenin aygıt aracılığıyla üflenmesi.
12398insülin1. Pankreasın Langerhans adacıklarındaki beta hücreleri tarafından yüksek kan şekerine cevap olarak salınan ve eksikliğinde şeker hastalığı oluşan protein yapısında bir hormon. Hücre zarları boyunca iyonların ve metabolitlerin kontrollü taşınması, hücre i
12399insülin benzeri büyüme faktörü1. Yağ ve bağ doku hücrelerini uyaran, büyüme hormonu üretiminden sorumlu ve somatomedinler gibi büyümeyi uyarmada görevli kimyasal bileşik. 2. Kan serumunda insüline benzer etkili bir büyütme faktörü.
12400insülin şokuŞeker hastalığının tedavisi amacıyla kullanılan insülinin aşırı dozda uygulanması sonucu oluşan şok.
12401insülin yetersizliğiDiyabetes mellitus.
12402insüline duyarlılığı artırıcı etkiSiglitazon, pioglitazon, englitazon, troglitazon gibi tiazolidindion türevi maddelerin hedef hücrelerin insüline duyarlığını artırarak şeker düşürücü etkinlik göstermesi.
12403insülinemiHiperinsülinemi.
12404insülinomPankreasta Langerhans adacıkları epitelinden gelişen iyicil ve işlevsel tümör, Langerhans adacıkları adenomu.
12405integereanat. Örtme.
12406integral proteinPeriferik proteinlerden farklı olarak hidrofobik etkileşimlerle bir zara sıkıca bağlanan proteinler.
12407integrinHücre dışı matrikste bulunan fibronektin, kollajen ve fibrinojen gibi yapışma proteinlerindeki arjinin, glisin, aspartik asitten oluşan tripeptitlere bağlanan, hücrelerle hücreler ve hücrelerle hücre dışı matriks arasındaki bağlantıya aracılık eden hücre
12408integumentumanat. Deri, örtü, elbise.
12409integumentum kommuneanat. Dış deri.
12410interanat. Ara, arasında.
12411interdigital egzamaParmak arası egzama.
12412interdigital fibromaParmak arası fibrom.
12413interdigital granülomaParmak arası fibrom.
12414interdigital hiperplaziParmak arası fibrom.
12415interdigital nekrobasillozisParmaklar arası nekrobasillozis.
12416interdigital papilomatozisParmaklar arası papilomatozis.
12417interdigital piyodermaParmaklar arası irinli deri yangısı. Av köpeklerinin sonbaharda anız tarlalarında yaralanmaları, ıslaklık, kir, toz, mekanik etkiler, temas dermatitisi, alerjiler, demodikose gibi çeşitli nedenler yol açar. Hastalık genellikle birkaç ayakta kızarıklık, ek
12418interfazanat. Hücre döngüsünde hücrenin bölünme olmayan G1, S ve G2 aşamalarını içeren zaman aralığı.
12419interferens1. Bir hücreyi enfekte eden bir virüsün, bu hücrenin diğer bir virüs tarafından enfekte edilmesini engellemesi, engelleme. 2. Krosing-overler arasındaki etkileşim. Homolog kromozomlar arasında bir krosing over olması bir diğerinin oluşumunu engeller veya
12420interferonBaşta viral enfeksiyon olmak üzere ve diğer mikroorganizmalara cevap olarak konak hücreleri tarafından salınan, bağışıklığın düzenlenmesinde, özellikle tümör hücrelerine karşı koymada ve doğal öldürücü hücreleri aktive etmede etkinlikleri olan doğal gliko

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir