Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
12421interfeys dermatitisAra yüzey deri yangısı.
12422interfoliküler hücrelerOksifilik hücreler.
12423interkalat diskanat. Diskus interkalatus.
12424interkalat kanalanat. Pars inisyalis.
12425interkapiller glomerulosklerozisKimmelstiel-Wilson düğümcükleri.
12426interkostal torakotomiKaburgalar arası torakotomi.
12427interlökinlerBağışıklık sistemini uyaran ve hücrelerarası haberleşmeyi sağlayan, en az 13 adet alt tipi bulunan, makrofajlar, B ve T lenfositler tarafından antijenik ve mitojenik uyarımlar sonucu üretilen antikor tabiatında olmayan bir grup protein, İL.
12428intermediyer bölümanat. Ara lop.
12429İntermediyer filamanlarAra iplikçikler.
12430intermediyer hücreVajinal smearde gözlenen orta büyüklükte, küçük çekirdeğe sahip, hücre sınırları düzgün olmayan vajina epitel hücresi.
12431intermediyer mezodermanat. Embriyonel gelişim sırasında sırt ipliği ve nöral kanalın her iki yan kısmında gelişen mezoderm kısmı.
12432intermediyusanat. İki şeyin arasında veya ortasında bulunan.
12433intermisyonHastalık ateşinin geçici olarak düşmesi.
12434intermitanDüzensiz aralıklı.
12435intermitotik hücrelerDeğişken hücreler.
12436intermittent parazitGeçici parazit.
12437internal hordeolumİç arpacık.
12438internal seminal vezikülYassı solucanlarda sirrus kesesi içerisinde bulunan spermin depo edildiği ejakulatör kanalın genişlemesi.
12439internasyonal ünite1. Uygun ısı, pH ve substrat konsantrasyonunda bir dakikada bir mikromol substratın ürüne dönüştürülmesini katalize eden enzim miktarı, IU, İU, ünite. 2. Bir etken maddenin biyolojik etkinliğinin ölçümü esas alınarak belirlenen, vitaminler, hormonlar, baz
12440internistDâhiliyeci, iç hastalıkları uzmanı.
12441internusanat. İç, iç tarafta olan.
12442interpozisyon artroplastisiEklemi oluşturan kemiklerin arasına metal, plastik, ak zar vb. organik veya inorganik bir madde yerleştirilmesiyle yapılan artroplasti çeşidi.
12443interseksÇift cinsli.
12444interseksüaliteİki cinslilik.
12445interstisiyal büyümeKıkırdak dokusunun var olan kondrositlerinin mitoz bölünme geçirerek aynı kısım içerisinde sayılarının ve matriks hacminin artmasıyla oluşan büyüme.
12446interstisiyal meme yangısıMeme stromasının yangısı.
12447interstisyel akciğer amfizemiKimi nedenlerle akciğer alveolleri yırtılarak içlerindeki havanın akciğer dokusuna geçmesiyle akciğer hacminin artması, akciğerlerin interstisyel dokusunda hava birikmesi.
12448interstisyel akciğer yangısıAlveol duvarlarında yaygın veya yerel tarzda, alveol tip II epitel hücre hiperplazisi, alveoler ödem, hiyalin zar oluşumu interstisyel ödem ve amfizemle belirgin akciğer yangısı. Enfeksiyöz nedenlere, kimyasal zedelenmelere, akut pankreatitise ve şoka bağ
12449interstisyel amfizemAkciğerin interlobüler, subplöral ve diğer interstisyel bölgelerinde gereğinden çok hava toplanması.
12450interstisyel atrofiKemiklerde mineral içeriğin emilmesi ve organik bölümlerin geriye kalması sonucu oluşan kemik küçülmesi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir