Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
12511intrauterin tedaviDöl yatağından tedavi.
12512intrauterin tohumlamaDöl yatağına tohumlama.
12513intrauterin uygulamaDöl yatağına uygulama.
12514intravenöz anesteziToplardamar içi anestezi.
12515intravenöz enjeksiyonToplardamar içi enjeksiyon.
12516intravenöz indüksiyonToplardamar içi indüksiyon.
12517intravenöz infüzyonToplardamar yoluyla verilecek ilaç veya sıvıların bir boru sistemiyle uygulanması.
12518intravenöz regional anesteziToplardamar içi bölgesel anestezi.
12519intraventriküler blokajİntraventriküler kalp blokajı.
12520intraventriküler kalp blokajıYerel ve yaygın kalp tahribatlarına bağlı olarak ortaya çıkan, sağ ve sol taraflı atriyoventriküler düğümden çıkan uyarı iletiminin kesilmesi, supraventriküler blokaj, intraventriküler blokaj.
12521intravitalHayatta vuku bulan.
12522intravital boyaCanlı boya.
12523intravitamHayatta.
12524intrinsikİç kaynaklı, vücudun veya organın kendi yapısından gelen, kendi içinden doğan.
12525intrinsik faktör1. Gıdalarda mikroorganizmaların gelişimine etki eden gıda içeriği ve yapısıyla pH, su etkinliği, oksidasyon-redüksiyon potansiyeli vb. faktörler. 2. Bağırsaklarda B12 vitamininin emiliminde gerekli olan mideden salgılanan bir protein.
12526intronÖkaryotik hücre DNA’sı üzerinde transkripsiyona uğrayan ancak translasyondan önce öncül mRNA’dan kesilmeyle uzaklaştırılıp mRNA’ya aktarılmayan bu nedenle translasyona uğramayan, herhangi bir şifre içermeyen, işlevi bilinmeyen yinelenen gen bölgeleri.
12527introytusanat. Bir boşluğa veya aralığa giriş.
12528intumezensiyaanat. 1. Şişkinlik. 2. Kalınlık.
12529intumezensiya lumbalisanat. Omuriliğin bel şişkinliği.
12530intumezensiya servikalisanat. Omuriliğin boyun şişkinliği.
12531inülinSoğan, sarımsak ve yer elmasında fazla miktarda bulunan bir fruktoz homopolisakkariti. Glomerüllerden tam olarak süzülüp tübüllerden geri emilimi söz konusu olmadığından dışarıdan verilerek glomerüler filtrasyon hızını ölçmede kullanılır. Yemlerde prebiyo
12532invaginasyo intestiniBağırsakların iç içe geçmesi.
12533invaginasyonİçe içe geçme veya kıvrılma.
12534invazivBir mikroorganizmanın bir konağa girme, orada gelişebilme ve konağın vücudunda yayılarak üreme yeteneği.
12535invazyon1. Vücudun patojen mikroorganizmaların hücumuna uğraması, hastalık etkeninin organizmaya girerek dokulara yayılması. 2. Kötücül tümörün komşu doku ve oluşumlara yayılması. 3. Helmint türlerinin oluşturduğu ve enfeksiyon yerine kullanılan terim. 4. İstila,
12536inversiyon1. Dönme, ters dönme. 2. Bir kromozomda bulunan bir dizi genin yüz seksen derece tersine çevrilmesi.
12537invert şekerSakkarozun hidroliziyle oluşan ve sakkarozdan daha tatlı olan glikoz-fruktoz karışımı.
12538invert şeker çözeltisiHidroliz yöntemiyle kısmen indirgenmiş sulu sakkaroz çözeltisi.
12539invert şeker şurubuHidrofiz yöntemiyle kısmen indirgenmiş, invert şeker miktarı kuru maddede % 50 m/m nin üzerinde olan sulu sakkaroz çözeltisi.
12540invertazİnce bağırsak ve pankreastan salgılanan ve sükrozu glikoz ve fruktoza hidrolize eden enzim, sakkaraz, sükraz.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir