Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
12931kabullendirmeSütannelik.
12932kaburgaanat. Göğüs boşluğunun yan tarafını oluşturan üstte sırt omurlarına, altta doğrudan veya dolaylı olarak göğüs kemiğine bağlanan hafif kıvrık çubuk biçimindeki kemikler, kosta.
12933kaburga açısıanat. Kaburga kemiğinin vertebral ucunun, corpus costae'ya geçerken yapmış olduğu açı, angulus kosta.
12934kaburga boynuanat. Kaburga kemiğinin omurgaya bağlanan ucunda, caput costae ile tuberculum costae arasında bulunan dar kısım, kollum kosta.
12935kaburga dizianat. Kaburga kemiğinin alt ucuyla cartilago costalis'in dorsal ucunun birleşmesiyle oluşan diz biçimindeki eğim, genu kosta.
12936kaburga kemerianat. Yalancı kaburgaların kıkırdaklarının birbirine eklenmek suretiyle oluşturdukları kemer, arkus kostalis.
12937kaburga kemiğianat. Sayıları hayvan türlerine göre değişen, göğüs kafesinin yan duvarlarını biçimlendiren uzun kemikler, os kostale.
12938kaburga kemiği gövdesianat. Kaburga kemiğinin angulus costae’den cartilago costalis’e kadar olan bölümü, korpus kosta.
12939kaburga kıkırdağıanat. Her bir kaburganın sternuma bağlanan kıkırdak kısmı. Yalancı kaburgalarda daha uzundur, kartilago kostalis.
12940kaburga makasıGöğüs ve karın boşluğunu açarken kaburgaların veya kaburga kıkırdaklarının kesilmesinde kullanılan bir çeşit makas, kostatom.
12941kaburga oluğuanat. Kaburga kemiğinin gövdesinin iç yüzünde ve arka kenara paralel olarak seyreden bir oluk, sulkus kosta.
12942kaburga-karın sinirianat. Son göğüs sinirinin alt kolu olan ve psoas kaslarıyla m. quadratus lumborum’un kısımlarını uyaran sinir, nervus kostoabdominalis.
12943kaburgalar arası torakotamiKaburgaların arasından göğüs boşluğuna girilmesi, interkostal torakotomi.
12944Kachhi koyunuPakistan’da bulunan kısa kuyruklu yapağı tipinde olan, orta boyutlarda ve beyaz vücut rengine sahip baş kısa ve kahverengi siyah renkte, bacaklar genellikle kahverengi, çıkıntılı bir burun, küçük kulaklar ve iyi gelişmiş memelere sahip olan koyun ırkı.
12945kaçak amino asitKorunmuş amino asit.
12946kaçak proteinKorunmuş protein.
12947kaçak yağKorunmuş yağ.
12948kaçış mutantlarıVar olan antikorlardan kaçışa imkân tanıyan mutasyonların görüldüğü mutant virüs türleri.
12949kadareanat. Ölme, bitme.
12950kadaveranat. Kadavra.
12951kadaverinGıdaların bozulması sırasında lisin aminoasidinin dekarboksilasyonu sonucu açığa çıkan ve NH2(CH2)5NH2 formülüyle bilinen kokulu, zehir etkili madde, 1, 5-pentandiamin, pentametilendiamin.
12952kadavraanat. Ölmüş vücut, ceset, kadaver.
12953kadavra unuDeğersiz karkasların veya ölen hayvanların deri, boynuz, tırnakları çıkarılıp işkembe ve bağırsak içeriği boşaltıldıktan sonra geriye kalan kısmın kurutulup öğütülmesiyle elde edilen proteince zengin yem maddesi.
12954kadehLaboratuvarda sıvıların ölçülmesi ve aktarılması gibi genel amaçlarla kullanılan, ağzı geniş, dip kısmı dar, kadehe benzer cam kap.
12955kadeh hücresianat. Genellikle sindirim ve solunum yollarında mukoza hücreleri arasında bulunan, örtü epiteli içerisinde aralıklarla yer alan, orta kısımları şişkin, bazal kısımları ise dar kadeh biçiminde, mukoza yüzeyini kayganlaştıran ve koruyan müköz salgı yapan ve
12956kademeli jel elektroforeziKromozomları büyüklüklerine göre sıralamak için geliştirilmiş bir elektroforez tekniği.
12957kadrePentastomidlerin ağzını astarlayan dayanıklı yapı.
12958kaetotaksiBöceklerlerdeki kılların düzen ve sayılarının taksonomik olarak çalışılması. Özellikle Diptera dizisinde önemlidir.
12959kafa kemiklerianat. Birbirleriyle hiç hareket etmeyecek biçimde birleşmiş olan kemiklerle bir eklem aracılığıyla birleşmiş alt çene kemiği ve dil kemiğinden oluşan kemikler, ossa krani.
12960kafatasıanat. Omurgalılarda beyin boşluğu ve yüzü oluşturan kafa kemiklerin tümü, kranyum.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir