Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
12991kalamus skriptoryusanat. Eşkenar dörtgen biçimindeki fossa rhomboidea'nın gerideki sivri köşesi.
12992kalazyaVücuttaki büzgenlerin yumuşaması veya açılması.
12993kalbasaPolonya sucuğu.
12994kalbin en küçük toplardamarlarıDaha çok kulakçıklarda yer alan ve kalp boşluklarıyla koroner arteryoller arasında doğrudan bağlantı sağlayan, kalp kasından farklılaşan toplardamarlar, Thebesian venaları, vena kordis minima.
12995kalbin uyarı odağıSinoatriyal düğüm.
12996kalbin yer değiştirmesiKalbin doğuştan, göğüs boşluğu dışında deri altında veya karın boşluğunda biçimlenmesi, ektopiya kordis, kalp ektopisi.
12997kalbindinBağırsak epitel hücrelerinde kalsiyumun taşınmasını sağlayan ve hücre zarıyla sitoplazmada yerleşmiş olan özel taşıyıcı bir molekül.
12998kalbur çukuruanat. Kalbur kemiğinin lamina cribrosa'sındaki crista galli'nin her iki tarafında bulunan çukurluklar, fossa etmoidalis.
12999kalbur kemiğianat. Kafatası boşluğuyla burun boşluğu arasında yer alan bir kemik, os etmoidale.
13000kalbursu alananat. Böbrekte ductus papillares'in pelvis renalis'e açıldıkları delikli bölge, area kribroza.
13001kalbursu görünümLenf yumrularındaki foliküllerin ve bağırsaklardaki Peyer plaklarının şiddetli otoliz sonucu yer yer erimesi ve âdeta kalbur gibi delikli bir görünüm kazanması, status kribrozus.
13002kalçaanat. Koksa.
13003kalça arka sinirlerianat. N. cutaneus femoris caudalis’ten çıkan ve tuber ischiadicum ile uyluk kemiğinin arka kısmı üzerindeki deriyi uyaran sinirler, nervi klunium kaudales.
13004kalça çıkığıKalça eklemi displazisi.
13005kalça çıkıntısıanat. Böğür veya ilye kemiğinin kanat kısmının dış açısındaki spina iliaca ventralis olarak da adlandırılan iki kenarlı kalın çıkıntı, böğür çıkıntısı, tuber koksa.
13006kalça displazisiKalça eklemi displazisi.
13007kalça eklemianat. Caput ossis femoris ile acetabulum arasında oluşan eklem, artikulasyo koksa.
13008kalça eklemi displazisiAsetabulumun aşırı sığ veya dar oluşundan, uyluk kemiği başının küçük veya biçiminin bozuk oluşundan kaynaklanan, arka bacak but kaslarında zayıflık, eklem sıvısının artışı ve eklem gevşekliğine neden olan, insanlarda ve genellikle iri cüsseli köpek ırkla
13009kalça kemiğianat. Böğür kemiği, oturak kemiği ve çatı kemiğinden oluşan, leğen boşluğunun yan duvarlarının iskeletini oluşturan kemik, os koksa.
13010kalça kilitlenmesiİneklerde doğum sırasında buzağının kalçasının pelvis kanalından geçememesi ve bölgeye sıkışıp kalması durumu. Güç doğuma neden olur.
13011kalça ön sinirlerianat. Nn. lumbales’in üst kollarının, duyu liflerini kapsayan yan sinirler, nervi klunium kranyalis.
13012kalça protezi uygulamasıCaput ossis femoris ve collum ossis femoris’te yıkımlanmalar bulunduğu zaman bu kısımların eksize edilip atılarak yerine aynı boyutta plastik veya inert özellikte bir protez uygulaması işlemi.
13013kalça topallığıKalça bölgesindeki kas, eklem, kemik ve sinirlerdeki bozukluklara bağlı olarak şekillenen ve adım atmada güçlük, yerden kalkış süresinde uzama ve adım boyunun kısalması ile dikkati çeken topallık, hlk. deve yeli, tezce.
13014kalça-bel kasıanat. M. psoas major ile m. iliacus’un ikisine verilen ad, muskulus iliopsoas.
13015kalem fetükBuğdaygiller familyasından tek yıllık dar yapraklı yabancı ot.
13016kalemiKanda potasyum bulunması.
13017kalıcı arterya hiyolidaGözde, arterya hyolideanın doğumdan sonra atrofi olmayarak optik diskin anteriyorunda kırmızı veya beyaz bir spot görünümünde ve vitreus içine doğru uzamış pozisyonda görülmesiyle ilgili anomali, persiste arterya hiyolida.
13018kalıcı diş kabarcığıDişlerin gelişiminde birincil diş kabarcığının derinlemesine dallanmasıyla ortaya çıkan kabarcık. Gelişim evresinde birincil diş kabarcıkları derinliğine kalıcı diş kabarcığını, yan kısıma doğru ise süt dişi kabarcığını oluşturur.
13019kalıcı dişleranat. Hayvan türlerine göre değişen yaşlarda düşen süt dişlerinin yerine çıkan dişler, dentes permanentes.
13020kalıcı duktus arteryozusAkciğer atardamarıyla aortu birleştiren ve fetal hayatta bulunup doğumdan sonra kapanması gereken kalın duvarlı arteryel bir kanal.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir