Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
13081KalisivirüslerDomuz veziküler eksantemi, kedi kalisivirüs enfeksiyonu ve tavşan hemorajik hastalıkları virüsleri gibi fincan biçiminde bir morfolojiye sahip, pozitif anlamlı ve tek iplikli yapıda RNA genomu bulunduran, 30-40 nm büyüklükte ve zarfsız virüslerin oluşturd
13082kalitatifKaliteye ait, niteliğe ilişkin olan.
13083kalitatif karakterlerNiteleme yoluyla tanımlanabilen, bir veya birkaç lokusta birkaç allel tarafından kontrol edilen ve çevresel koşullardan hiç etkilenmeyen veya çok az etkilenen, renk ve biçim gibi dış görünüşle ilgili özellikler, nitel karakterler.
13084kaliteBir ürünün bilinen en iyi özellikleri bünyesinde taşıması durumu.
13085kaliteli silajAneorobik ortam sağlanan, sirke kokusunu andıran rahatsız edici olmayan iyi bir kokuya sahip, doğal bitki rengi veya zeytin yeşili renginde, pH 3.8- 4.2 arasında ve kullanılan bitkide doku bütünlüğü olan silaj, iyi silaj.
13086kaliüriİdrar potasyum konsantrasyonu.
13087kalkan bezianat. Tiroit bezi.
13088kalkan kıkırdakanat. İki laminanın ventro-mediyanda birleşmeleriyle oluşan ve diğer gırtlak kıkırdaklarını kısmen içine alan en büyük gırtlak kıkırdağı, kartilago tiroidea.
13089kalkaneusanat. Topuk kemiği, topuk.
13090kalkaranat. Mahmuz.
13091kalkarinusanat. Mahmuzla ilgili olan.
13092kalkaryusanat. Mahmuzlu, mahmuza benzeyen.
13093kalksanat. Topuk, ökçe, kireç.
13094kalkulus1. Çakıl taşı, ufak yuvarlak taş. 2. İdrar veya safra kesesinde oluşan taşlar.
13095kallikreinKininojenleri kininlere dönüştüren, proteolik bir enzim. Doku kallikreini böbrek, pankreas, bağırsak, tükürük ve ter bezlerinde bulunur. Plazma kallikreini etkisiz biçimde prekallikrein durumundadır, prekallikrein aktivatörleri tarafından etkinleştirilere
13096kallozusanat. Nasırlı, nasır gibi, sert derili.
13097kallus1. Nasır. 2. Kırık kemik uçları arasında oluşan ve kaynaşmayı sağlayarak tamire yardımcı olan yeni tamir dokusu.
13098kallus eksuberantTaşkın kallus.
13099kallus insuffisantYetersiz kallus.
13100kallus luksuriansTaşkın kallus.
13101kalmodulinDört kalsiyum iyonu bağlama yeteneğinde olan, cAMP fosfodiesteraz gibi birçok enzimi aktive eden, plazma zarında Ca++ ATPaz’larının alt birimini oluşturan, yapısında 148 amino asit bulunan kalsiyum bağlayan hücre içi düzenleyici, molekül ağırlığı yaklaşık
13102kaloranat. Sıcaklık.
13103kaloriBir atmosfer basınçta, bir gram damıtık suyun sıcaklığını 14.5 oC' den 15.5 oC' ye çıkarmak için gerekli olan ısı enerjisi miktarı, gram kalori, küçük kalori, kal.
13104kalorijenik etkiAdrenalinin vücutta oksijen tüketimini artırmasıyla oluşturduğu etki.
13105kalorimetreKimyasal, biyolojik veya fiziksel reaksiyonlar sonucu açığa çıkan ısı enerjisi miktarını ölçen alet.
13106kalpanat. Tüm kan dolaşımını ritmik kasılmalarıyla sağlayan, konik biçimli kassel organ, yürek, kor.
13107kalp aritmisiİntrakardiyal uyarımların oluşumunda veya bu uyarımların iletimindeki bozukluklar sonucu ortaya çıkan kalp vurumundaki değişiklikler.
13108kalp başlı şeritGrönland’da köpeklerde ve fok balıklarında seyrek olarak da insanlarda parazitlenen küçük bir sestod türü, Diphyllobothrium cordatum.
13109kalp bloklarıSinoatriyal blok, atriyoventriküler bloklar, his demeti dal blokları gibi, kalpte sinirsel, organik, toksik, enfeksiyon gibi nedenlerle sinüs düğümünden çıkan uyarımların kalbin çeşitli kısımlarında tutularak iletiminin gecikmesi veya tamamen kesilmesi ol
13110kalp büyük toplardamarıanat. Sulcus coronarius içinde seyrederek sinus coronarius’a açılan toplardamar, vena kordis magna.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir