Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
13501karaciğer apsesiİrin bakterilerinin karaciğerde oluşturduğu apse.
13502karaciğer atardamarıanat. A. coeliaca'nın bir kolu olarak karaciğer, mide, pankreasla onikiparmak bağırsağının başlangıç kısmının vaskularizasyonunu üstlenen atardamar, arterya hepatika.
13503karaciğer biyopsisiKaraciğerden muayene edilmek üzere ufak bir parça çıkarılması. Özellikle siroz, fibroz ve neoplazilerin yol açtığı karaciğer büyümelerinin nedenlerini ortaya koymak için en radikal yöntemdir. Ayrıca alfatoksikozis ve kimi zehirlenmelerle, bakır ve A vitam
13504karaciğer ekstraksiyon oranıKaraciğer hücrelerinin kendilerini saran damar şebekesinden geçen ilacı içine çekme yeteneğinin bir ölçüsü.
13505karaciğer enzimleriKaraciğer hastalıklarının erken tanısında belirlenen sorbitol dehidrogenaz (SDH), gamma glutamyl transferaz (GGT), glutamate dehidrogenaz (GLDH), ornitin karbamil transferaz (OCT), alkalen fosfataz (AP), aspartat amino transferaz (AST) ve alanin amino tra
13506karaciğer hidatidozisiEchinococcus granulosus ve E. multilocularis’in neden olduğu karaciğer enfeksiyonu.
13507karaciğer hücresianat. Karaciğer lopçukları içerisinde sinuzoidler arasında kordonlar oluşturan, yüksek metabolik aktivite gösteren, organellerden zengin sitoplazmada çok sayıda glikojen granülleri bulunan çok yüzlü hücreler.
13508karaciğer kapısıanat. Karaciğerin iç organlara bakan yüzünde, lobus cuadatus ile lobus quadratus arasında bulunan çukurluk, porta hepatis.
13509karaciğer karsinoidiKaraciğerde intrahepatik safra kanallarında, safra kesesinde ve ekstrahepatik safra kanallarında biçimlenen ve nöroendokrin hücrelerden köken alan, metastaz ve invazyon yeteneği yüksek tümörlerin genel adı.
13510karaciğer kelebekleriİnsan ve hayvanların karaciğer ve safra kanallarında parazitlenen Fasciolidae (Fasciola hepatica, F. gigantica ve Fascioloides magna), Dicrocoeliidae (Dicrocoelium dendriticum, D. hospes), Opisthorchidae ve Paramphistomatidae (Gigantocotyle explanatum) ai
13511karaciğer klerensiBir ilacın karaciğer tarafından metabolize edilmesi ve safrayla atılması sonucu birim zaman zarfında ilaçtan temizlenen sanal kan hacmi, hepatik klerens.
13512karaciğer nekrobasillozisiKaraciğerde Fusobacterium necrophorum etkenlerine bağlı olarak oluşan, birkaç santimetre çapında, hafif kabarık, yuvarlak pıhtılaşma nekrozlarııyla belirgin bakteriyel-toksemik hastalık.
13513karaciğer sinuzoitleriVena sentralis çevresiyle kordonlar arası boşluklarda yer alan, duvar yapılarında tipik bir bazal zar gözlenmeyen ve endotel hücreleri arasında açıklıklar bulunan sinüzoidal kılcal damarlar.
13514karaciğer şistosomozisiSchistosoma mansoni ve S. japonica’nın neden olduğu kronik karaciğer enfeksiyonu.
13515karaciğer tedavisi1. Karaciğer hastalıklarının tedavisi. 2. Tedavi amacıyla karaciğer veya karaciğer özü kullanılması, hepatoterapi.
13516karaciğer unuMezbahalarda kesilen hayvanların karaciğerleri alındıktan sonra kurutulup öğütülmesiyle elde edilen proteince zengin yem maddesi.
13517karaciğer üçlüsüanat. Portal bölge.
13518karaciğer yağlanmasıKaraciğer hücrelerinde normalin üstünde lipit depolanması ve buna bağlı olarak karaciğer işlevlerinin engellenmesi.
13519karaciğer yangısıKaraciğerde oluşan ve hastalık nedeni dikkate alınmaksızın oluşan her türlü yangısal değişiklik, hepatitis.
13520karaciğer yetmezliği sendromuVena kava sendromu.
13521karaciğerde fokal nekrozMikroskobik olarak asinuslarda belirli bir yerleşim göstermeyen, küçük çapta odaklar hâlindeki karaciğer nekrozu, fokal karaciğer nekrozu. Septisemiyle seyreden birçok bakteriyel enfeksiyonda, parazit göçlerinde ve safra tıkanmalarına bağlı olarak biçimle
13522karaciğerde pasif konjesyonToplardamara ait kanın karaciğerde uzun süre göllenmesi durumu. Konjestif kalp yetersizliğinde, büyük vena hepatika kollarının kısmi tıkanmalarında, vena kava kaudalisin apse veya tümörlere bağlı olarak tıkanmalarında ve torsiyona uğrayan karaciğer loblar
13523karaciğerin doğuştan kistleriDoğuştan karaciğer kisti.
13524karaciğerleşmeDokuların kıvam ve görünüş olarak karaciğere benzer bir görünüm kazanması, hepatizasyon. Özellikle fibrinli akciğer yangılarının belli dönemlerinde akciğerin makroskobik görünümünü tanımlarken kullanılır.
13525karaçıbanhlk. Şarbon.
13526karaçıkınhlk. Bradzo hastalığı.
13527karadul örümceğiAmerika Birleşik Devletleri’nde bulunan ısırığı oldukça acılı ve bazen öldürücü olan örümcek türü, Latrodectus mactans.
13528karadüğülhlk. Bradzo hastalığı.
13529Karagül koyunuDaha çok Afganistan, İran ve Rusya’da yetiştirilen, orijini Özbekistan bölgesi olan, et, süt, yapağı verimleri yönünden kombine verimli, koyunlar doğumda genellikle siyah renkli olan, ergin koyunlarda baş ve bacaklar siyah renkli, yağlı kuyruklu, koçların
13530Karakul koyunuKaragül koyunu.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir