Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
13831Katalan tavuğuOrta irilikte, dayanıklı, Amerika’da yaygın olmamasına karşın Güney Amerika’da yaygın olarak gözlenen tavuk ırkı.
13832katalazHidrojen peroksidi oksijen ve suya ayrıştıran, hem hayvan hem de bitki hücrelerinde bulunan enzim.
13833katalaz testi1. Bazı mikroorganizmalarca sentezlenen katalaz enzimini belirlemek amacıyla yapılan deney. 2. Sütte akyuvar artışı ve stafilokokların olup olmadığını ortaya koyan test.
13834katalepsiİskelet kaslarının tonusunun azalması sonucu canlının kendine uygulanan duruş değişikliğini veya kol ve bacaklara uygulanan pozisyon değişikliğini aynen muhafaza etmesiyle belirgin somatik plastisite durumu.
13835kataleptik ölüm katılığıTravmatik ölüm katılığı.
13836katalitik elementlerİz elementler.
13837katalizBir maddenin kimyasal bir tepkimede hiçbir değişmeye uğramadan, başka maddelerin bileşimi üzerine etki ederek tepkimenin oluşmasını veya hızının değişmesini sağlaması.
13838katalizörKimyasal bir reaksiyonun gerçekleşmesi için gerekli olan aktivasyon enerjisini düşürerek reaksiyonun daha hızlı oluşmasını sağlayan ama kendisi bu reaksiyondan etkilenmeden çıkan ve çok kez aynı reaksiyonu katalizleyebilen organik veya inorganik molekülle
13839katapleksiSolunum ve göz kasları dışındaki tüm kasların katılaşması. Kedi, köpek ve özellikle Shetland midilli ırkı atlarda genellikle idiopatik, bazen de beyin sapı lezyonlarıyla birlikte görülür.
13840katarMüköz zarların yangısal eksudasyonla birlikte olan yangısı. Özellikle baş ve boyun bölgesindeki hava yollarında sümüksü akıntıyla kendini gösterir.
13841kataraktDoğuştan veya kazanılmış nedenlerle, tam veya kısmi olarak göz merceği veya mercek kapsülünde, proteinlerin presipitasyonu sonucu göz merceğinin saydamlığını kaybetmesi, donuklaşması ve ışığın geçişine izin vermemesiyle belirgin, göz merceğinin en yaygın
13842katarakt bıçağıGöz ameliyatlarında kullanılan, ince uzun bir sapı olan ve kesici yüzü köşelerinden basık dörtgen biçiminde bıçak.
13843kataral endometritisLamina epiteliyalis ve lamina propriyanın enfekte olması ve döl yatağı bezlerinde akyuvar infiltrasyonunun artması, lamina epiteliyaliste yer yer difterik döküntülerle belirgin endometriyumun basit yangısı.
13844kataral yangıSümüksü yangı.
13845katartikMüshil.
13846Katayama ateşiAğır Schistosoma japonicum enfeksiyonlarında serum hastalığı sendromunda görülen ateş, üşüme, mide bulantısı, kusma, öksürük, baş ağrısı, kurdeşen, dalak ve karaciğerde büyüme, lenfadenopati, belirgin eozinofili ve genellikle IgE ve IgG seviyelerinde artı
13847Katayama sendromuİnsanlarda Schistosoma japonicum enfeksiyonlarının başlangıcında görülen klinik belirti.
13848kategorik verilerNitel veriler.
13849katekolamin-o-metil transferazEfektör hücre, sinaptik aralık ve karaciğerde, noradrenalinin yıkımlanmasından sorumlu olan sitoplazmik enzim, KOMT, COMT.
13850katekolaminlerAdrenerjik agonistler.
13851katepsinÖlüm katılığını sonlandıran, lizozomal proteazlardan biri.
13852kateter1. Sonda. 2. Hayvanlarda dişi genital kanala gerekli materyali vermek için kullanılan madeni veya plastikten yapılmış boru şeklinde araç.
13853kateterizasyon1. Bir kateterin uygulanması. 2. Doğal vücut deliklerinden uygun bir kateterle sıvı alınması veya verilmesi.
13854katgütEmilebilen, çoğunlukla iç organ ve kasların dikilmesinde kullanılan, bağırsaktan elde edilen dikiş ipliği.
13855katı kuzu hastalığıBeyaz kas hastalığı.
13856katı madde embolisiHücre, doku, parazit, pigment ve yabancı cisim gibi, sıvı veya gaz hâlinde olmayan yapılar veya materyaler, solit emboli.
13857katı vejetaryen1. Bal dâhil hiçbir hayvansal ürünü tüketmeyen vejetaryen. 2. Vejan.
13858katı vejetaryenizmVejanizm.
13859katı yağKarbon sayısı 10’dan fazla olan doymuş yağ asitlerinin trigliseritlerinden oluşan ve oda sıcaklığında katı veya plastik kıvamda olan bir yağ.
13860katı yem maddesiNormal koşullarda akıcı olmayan yem maddesi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir