Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
13921kavum timpanianat. Piramit kemiğinin pars tympanica'sı içinde bulunan ve içinde orta kulak oluşumlarını barındıran boşluk.
13922kavum torasisanat. Göğüs boşluğu.
13923kavum uterianat. Döl yatağı boşluğu, rahim boşluğu. Corpus uteri'nin boşluğu.
13924kavum vaginaleanat. Proc. vaginalis'lerin testisleri barındıran boşluğu.
13925kavurmaKavrulmuş madde.
13926kavusanat. Oyukluk, çukurluk, boşluk.
13927kavuzBesleme değeri genellikle ait olduğu bitkinin samanından biraz yüksek olan, harman sonu elemeyle elde edilen buğdaygil ve baklagillerin tohum dış örtüsü, yaprak kırıntıları ve bunların tozları.
13928kavuz kabukBaklagil ve buğdaygil tanelerini saran kılıf.
13929kavuzsuz yulafTemizlenmiş yulafın kavuzunun ayrılmasıyla elde edilen bir ürün.
13930kaya fosfatıFosfat kayasının öğütülmüşü olup kalsiyum ve fosfor oranı garantileri ve flor için de en çok miktarı etikette bildirilmesi gereken bir ürün.
13931kaydırmalı gömük greftlemeKırığın üst ucundan kaldırılan uzun bir kortikal şeridin alt parçasından hazırlanan bir yatak içine kaydırılması suretiyle psödo-artroz sahasının köprülenmesi.
13932kayganlaştırıcıMüdahale yapacak el, alet veya doğuma yardım sırasında, iki yüzey arasındaki sürtünmeyi azaltmak amacıyla kullanılan kayganlık sağlayıcı bitkisel yağ, vazelin, metil selüloz, karboksimetil selüloz gibi maddeler, lubrikant.
13933kaynak suyuDoğal bir biçimde yeryüzüne çıkan yer altı suyu, kaynak suyu.
13934kaynama noktasını yükseltmeSıvılara çözünen maddeler eklenerek kaynama noktasının yükseltilmesi işlemi.
13935kaynama yokluğuYalancı eklem.
13936kaynaşma proteiniBazı virüs ailelerindeki virüslerin zarfında bulunan ve hücreyle viral zarfın kaynaşmasını sağlayarak virüsün hücre içerisine girmesini sağlayan veya virüsün hücre dışına çıkmadan doğrudan enfekte olmamış hücrelere geçişine imkân tanıyan protein, füzyon p
13937kaynatma deneyiEtlerde kokuşmanın tespiti için yapılan pratik test.
13938kayor kurduCordylobia anthropophaga’nın larvası.
13939kaytan yakısı uygulamasıKronik yangıların neden olduğu topallıkların tedavisi için ilgili eklem bölgesinin deri altına, gazlı bezden fitil dren geçirilmesi işlemiyle bölgede derivasyonun sağlanması.
13940kazAnserinae alt familyasını oluşturan, iri beyaz veya boz, tüylü, ayakları perdeli kuş türleri.
13941kaz besisiBesi amacıyla yetiştirilen kazların kesimden 3-5 hafta önce başlanarak 2500-3000 kcal/kg metabolik enerji içeren rasyonlarla semirtmeye tabi tutulması.
13942kaz çimiBuğdaygiller familyasından tek yıllık dar yapraklı yabancı ot.
13943kaz gribi1. Riemerella anatipestifer enfeksiyonu. 2. Kaz parvivirüs enfeksiyonu.
13944kaz hepatitisiKaz parvovirüs enfeksiyonu.
13945kaz ötüşü sendromuBesi sığırlarında soluk borusunun alt yarımındaki mükoz zarların şiddetli ödeminden kaynaklanan, nefes alma sırasında kaz ötüşünü andıran gürültüyle belirgin sıcak havalara ve egzersize bağlı olarak görülme sıklığı artan solunum güçlüğü, gürültü sendromu.
13946kaz parvovirüs enfeksiyonuGenç kazlarda ve Moskova ördeklerinde, ishal, zayıflık, konjunktivitis, fibrinli stomatitis, miyokarditis, hepatitis, karaciğerde yağ dejenerasyonuyla birlikte kalp kasında çekirdek içi inklüzyonların görülmesiyle belirgin, dört haftalıktan büyüklerde kli
13947kaz poliyomavirozisiKazların kanamalı böbrek-bağırsak yangısı.
13948kaz septisemisiSpiroketozis.
13949kaz vebasıKaz parvovirüs enfeksiyonu.
13950Kazak sığırıKazakistan’dan köken alan, Hereford ırkının Kazakistan’ın yerli ırkları ve Rusya federasyonunun Kalmyk ırkıyla birleştirilmesi sonucu geliştirilmiş, kırmızı beyaz renkli, renk aralığı açık kırmızıdan koyu tonlara kadar değişen, başı beyaz renkli, olumsuz

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir