Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
13951kazanılmışGenetik olmayan ve doğumdan sonra organizmanın dışındaki etkiler sonucunda ortaya çıkan.
13952kazanılmış bağışıklıkCanlıların virüs, bakteri, toksin gibi istilacılara karşı oluşturdukları özgül bağışıklık, edinsel bağışıklık. Etkin ve pasif bağışıklık olmak üzere iki tipi vardır.
13953kazanılmış bağışıklık yetersizliğiNormal bağışıklık etkinliğinin azalması.
13954kazanılmış bağışıklık yetmezlik sendromuİnsan immün yetmezlik virüsü tarafından meydana getirilen ve immün yetmezlik veya yetersizlikle belirgin olan ölümcül hastalık, AİDS.
13955kazanılmış hidrosefalusKazanılmış nedenlerle, beyinde ve/veya subaraknoidal boşlukta anormal miktarda sıvı birikmesi.
13956kazanılmış portosistemik şantKronik karaciğer lezyonlarında portal kan dolaşımının belirgin biçimde baskı altında kalması sonucu, kapı toplardamarının doğrudan sistemik dolaşıma karışması.
13957kazantranolRhammus pushiana ağacının kabuğundan elde edilen, farmakolojik olarak uyarıcı ve ishal yapıcı olarak kullanılan antrokinon türevi bir glikozit.
13958Kazdağı keçi peyniriKaz Dağları’nda yaşayan keçilerin sütlerinden yapılan az yağlı, tuzlu ve yumuşak peynir çeşidi.
13959kazeifikasyon nekrozuPeynirleşme nekrozu.
13960kazein hidrolizasyonu testiSütün proteinini oluşturan ve kolloidal karakterde bulunan kazeinin, bakterilerce sentezlenen, proteolitik ve hücre dışı bir enzim olan proteaz tarafından hidrolize edilebilme durumunu saptamak için kullanılan test.
13961kazein hidrolizatKazeinin hidrolizasyonundan elde edilen, bileşiminde amino asitler, tuzlar, üretme faktörleri ve mineral maddeler bulunan hidrolizasyon ürünü.
13962kazeinatKazeinlerin nötralize edilerek kurutulmasıyla elde edilen ürün.
13963kazeozusanat. Peynir gibi, peynirsi.
13964kazeözPeynirimsi görünüme sahip olan.
13965kazeöz lenfadenitisCorynebacterium pseudotuberculosis tarafından oluşturulan, bir veya daha fazla lenf yumrusunun irinli, nekrotik yangısıyla belirgin kronik bir enfeksiyon.
13966kazeöz nekrozPeynirleşme nekrozu.
13967kazıklı hummaTetanos.
13968kazların kanamalı böbrek-bağırsak yangısıDört-10 haftalık kaz palazlarının akut veya kronik seyirli, interstisyel nefritis, bağırsak epitelinde ve bursal lenfositlerde nekrozla belirgin poliyomavirüs enfeksiyonu, kaz poliyomavirozisi.
13969kazların zührevi hastalığıKazlarda penisin nekroz ve nedbeleşmesi sonucu kısırlığa neden olan, etkeni bilinmeyen, çiftleşmeyle bulaşan hastalık.
13970Kb1. Baz iyonlaşma sabitesi. 2. Kilobaz.
13971kbçKilobaz çifti.
13972kebethlk. Fasiolozis.
13973keçiBoynuzlugiller familyasının sığırlar alt familyasından Capra cinsini oluşturan memelilere verilen ad.
13974keçi artritis ve ensefalitisiAntijenik olarak maedi-visna çok yakın bir lentivirüsün neden olduğu keçilerde kronik pnömoniyle veya akut ensefalitis, beynin beyaz maddesinde makroskobik kistik boşlukların oluşması, artritis ve mastitisle seyreden hastalık grubu, keçi lökoensefalitisi,
13975keçi artritis-ensefalomiyelitisiKeçi artritis ve ensefalitisi.
13976keçi ciğer ağrısıKeçilerde üç farklı Mycoplasma türü tarafından oluşturulabilen, şiddetli fibrinli veya fibrinonekrotik pnömoni ile birlikte seröz-fibrinli plöritis ve fibrinli perikardilisle belirgin bulaşıcı enfeksiyöz hastalık, bulaşıcı keçi ciğer ağrısı, bulaşıcı keçi
13977keçi çiçeğiAntijenik olarak koyun çiçeğiyle aynı veya benzer bir virüsün keçilerde derinin kılsız bölgelerinde ve ağız mukozasında papül, vezikül, püstül ve kabuk oluşumuyla belirgin viral hastalık. Oğlaklarda sistemik hastalık tablosu görülebilir.
13978keçi herpesvirüs enfeksiyonuOğlaklarda, yüksek ateş, konjunktivitis, solunum güçlüğü ve lökopeniyle birlikte sindirim kanalı erozyonları ve ülserleriyle belirgin, erişkinlerde ise vulvo-vajinitis, balanopostitis veya latent enfeksiyonlar biçiminde görülen sistemik viral hastalık.
13979keçi lökoensefalitisiKeçi artritis ve ensefalitisi.
13980keçi vebasıKüçük geviş getirenlerin vebası.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir