Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
13981keçibaşhlk. Keçi ciğer ağrısı.
13982keçikıranhlk. Keçi ciğer ağrısı.
13983keçilerin enzootik burun granülomuKoyun ve keçilerde, retrovirüs tarafından oluşturulan, öksürük, solunum güçlüğü, bitkinlik, sero-müköz burun akıntısı ve ölümle belirgin bulaşıcı hastalık.
13984keçilerin kan emen bitiKeçilerde parazitlenen kan emen bit türü, Linognathus stenopis.
13985keçimhlk. Eyer örtüsü.
13986keçipoksvirüslerPoxviridae ailesinin Kordopoksvirüsler alt ailesinde yer alan ve bünyesinde koyun, keçi çiçek ve sığırların kabarcıklı deri hastalığı virüslerini de bulunduran virüs cinsi, kapripoksvirüsler.
13987kedani akarıLarvaları fundalık tifüsü etkeni olan Rickettsia tsutsugamushi‘yi taşıyan akar türü. Etken Japonya’da fundalık tifüsünün temel vektörüdür ve Microtrombidium akamushi adını da alır, Trombicula akamushi.
13988kediKedigiller familyasından evlerde beslenebilen küçük memeli. Avcı, zaman zaman bitkisel gıdalar da tüketebilen etçil hayvan.
13989kedi başlı örümcekPeru, Şili ve Arjantin’de yaşayan, ısırıkları özellikle bağlarda çalışan işçilerde nekrotik noktalara neden olan zehirli bir örümcek türü, Mastophora gasteracanthoides.
13990kedi cüzzamıKedilerde, Mycobacterium lepraemurium tarafından oluşturulan, baş ve bacaklarda deri altı granülomlarıyla belirgin, kemiriciler tarafından bulaştırılan enfeksiyon, kedi leprası.
13991kedi disotonomisiİstemsiz sinir sisteminin işlev yetersizliğinden kaynaklanan iştahsızlık, megaözofagus, kıvrım bağırsakta içerik sertleşmesi, kalp atım sayısında azalma ve gözbebeği ışık refleksinde gecikmeyle belirgin, nedeni bilinmeyen ve her yaş kedide görülebilen sin
13992kedi eozinofilik enteritisiKedilerde eozinofil infiltrasyonuyla belirgin bağırsak yangısı. Erişkin kedilerde birçok organı tutan hipereozinofili sendromunun bir bulgusudur.
13993kedi herpesvirüs enfeksiyonuKedilerde öksürük, göz ve burun akıntısı, keratitis, kornea ülseriyle belirgin herpesvirüs-1 tarafından oluşturulan akut seyirli hastalık.
13994kedi hipertiroidizmiKilo kaybı, iştah artışı, aşırı duyarlılık, aşırı yeme, aşırı idrar yapma, tiroit bezinin elle muayene edilecek düzeyde büyümesi gibi sık görülen bulgularla seyreden genellikle işlevsel tiroit adenomanın neden olduğu tiroit hormonları T3 ve T4’ün aşırı sa
13995kedi ısırığı apsesiKedilerin birbirini ısırmasını takiben oluşan açık yaralarda Pasteurella spp. Bacteroides spp. ve hemolitk streptekok türü bakterilerin üremesiyle oluşan irinli şişlik.
13996kedi lenfomuHorizontal olarak taşınan ve kedi lösemi retrovirüsü tarafından oluşturulan anemi ve kilo kaybıyla belirgin tümöral hastalık.
13997kedi leprasıKedi cüzzamı.
13998kedi lösemi virüs enfeksiyonuKedilerin tümör oluşumu, bağışıklık sisteminin baskılanması, üreme bozuklukları, glomerulonefritis, otoimmün hemolitik anemi gibi çok çeşitli lezyon ve klinik belirtilerle seyreden bir onkorna virüs enfeksiyonu.
13999kedi nezlesiFeline herpes virus, Feline calici virus veya seyrek olarak Chlamydia psittasi’ye bağlı olarak üst solunum yollarının yangısı, interstisyel pnömoni ve düşük ölüm oranıyla seyreden hastalık.
14000kedi otonomik poligangliyonopatisiKedi disotonomisi.
14001kedi otuYapısında aktinidin, katinidin, nişasta, valeriyan asidi, isovaleriyan asidi, eterli alkaloitler, uçucu yağ, şekerle tanen bulunduran ve halk arasında sedasyon amacıyla kullanımının yanında ayrıca, spazmlaryla ağrının tedavisinde de kullanılan bir bitki.
14002kedi panlökopenisiKedigillerde, rakun ve vizonlarda, kedi parvovirüsü tarafından oluşturulan, bağırsakta, lenfoid organlarda ve kemik iliğinde nekroz, involüsyon veya rejenerasyon, timüste atrofiyle birlikte ishal, kusma ve dehidrasyonla belirgin akut seyirli hastalık, ked
14003kedi pellerasıNiyasin yetersizliğinden kaynaklanan, konjunktiva yangısı, ülserli ağız yangısı, kıl dökülmesi ve kabuklu deri yangısıyla belirgin kedilerde görülen bir beslenme hastalığı.
14004kedi piresiKedilerde parazitlenen kedi pire tifüsü ve fare tifüsünü taşıyan pire türü, Ctenocephalides felis.
14005kedi tırmığı hastalığıKedi tırmalamasını takiben, yerel kabarıklık, kızarıklık, bölgesel lenf yumrularında ağrı ve ateşle seyreden, Bordotella henselea tarafından oluşturulan, kısa sürede ve kendiliğinden iyileşen bakteriyel hastalık, bölgesel lenfadenitis, iyicil lenforetikul
14006kedi tırmığı hummasıKedi tırmığı hastalığı.
14007kedigil babesiozisiKedi ve diğer kedigillerde Babesia cati, Babesia felis, B. herpailuri ve B. pantherae türlerinin neden olduğu, vektörleri bilinmeyen, iştahsızlık, uyuşukluk, zayıflık, tüylerde dikleşme, mukozalarda solgunluk gibi belirtilerin görüldüğü protozoer hastalık
14008kedilerde hepatik lipidozisKedilerin karaciğer yağlanması.
14009kedilerde meme hipertrofisiMeme bezi fibroadenomatöz hiperplazisi.
14010kedilerde psikojenik deri yangısıÇevredeki evcil hayvanlar, diğer hayvanların ölümü, arazinin korkutması, taşıma veya nakil, yeni yavrular, gürültü gibi çok şiddetli yavaş yavaş strese bağlı olarak temizleme, yalama ve çiğneme sayesinde oluşan alopesi ve dermatitis.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir