Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
14071kemik iliğianat. Uzun kemiklerin ortasındaki boşlukta ve yassı kemiklerin düzensiz boşluklarının kemik trabeküllerinde bulunan tüm kan hücrelerinin köken aldığı öncü kan hücrelerinden zengin doku. Biyolojik kan filtresi olan kemik iliği medulla ossium rubra adı veri
14072kemik iliği fibrozisiKemik iliği dokusunun fibröz bir doku tarafından istila edilmesi ve onunla yer değiştirmesi, miyelofibrozis. Kemik iliğinin mikzomatoz dejenerasyonu, hiperplazisi ve aplazisini takiben biçimlenir.
14073kemik karakuşuAtlarda ve öküzlerde aşırı yük ve eklem hareketsizliğine bağlı olarak gelişen, alt ayak bileği ekleminde kıkırdak nekrozu, kemik oluşumu ve eklem aralığının kaybıyla belirgin dejeneratif eklem hastalığı, osteoartritis kronika deformans, eparven, tarsus bö
14074kemik kesiciKemik kesmeye yarayan ortopedik aygıt.
14075kemik kistiKemikte, dekalsifiye olmuş ve sıvıyla dolu patolojik oluşum.
14076kemik kömürüKemiğin kapalı kazanlarda yakılmasıyla elde edilen, en az % 14 fosfor içermesi koşul olan bir ürün.
14077kemik kül oranıFosforun biyolojik değerliliğini belirlemek için kullanılan bir yöntem olup tibya veya parmak kemiğinin haşlanması, eter içinde bekletilerek yağdan arındırılması, kurutularak kül fırınında 500-550 oC’de yakılması, formül yardımıyla kemik kül oranın hesapl
14078kemik külüKemiklerin açık havada yakılmasıyla elde edilen, en az % 30 kalsiyum ve en az % 15. 3 fosfor içeren bir ürün.
14079kemik labirentianat. Vestibulum, yarım daire kanalcıkları ve kokleayı içeren iç kulağın kemikten boşluk sistemini oluşturan yapılar.
14080kemik mahmuzuOsteofit.
14081kemik örtüsü zarıKemiği saran yoğun bağ doku tabakası, periost, periosteum. Osteoprogenitör hücreler içerir.
14082kemik porfirisiPorfirinin metabolizmasında meydana gelen bozukluk nedeniyle, kemiklerin hemoglobin kökenli, kırmızımtırak renkli bir pigment olan porfirinli kırmızımtırak kahverengine veya esmer renge boyanması.
14083kemik sarkomuOsteosarkom.
14084kemik tutucuKemiklerin yakalanması, sabit tutulması ve kemik plaklarının yerleştirilmesinde kullanılan cerrahi aygıt.
14085kemik unuHer türlü hayvan kemiklerinin basınçlı buhar kazanları veya açık kazanlarda kaynatılıp pişirilerek yağları alındıktan sonra kurutulup öğütülmesiyle elde edilen, kalsiyum ve fosfor bakımından zengin doğal yem maddesi.
14086kemik yangısıEnfeksiyon, travma veya dejenerasyon nedeniyle kemik dokuda görülen vücut reaksiyonu, osteitis. Reaksiyon intrakortikal damarların çevresindeki ve kemik iliği boşluğundaki periostun vasküler bağ dokusu ile sınırlı olur.
14087kemik yumuşamasıOsteomalasi.
14088kemikleşme1. Osifikasyo perikondriyalis adı verilen intramembranöz ve osifikasyo endokondriyalis adı verilen endokondral yolla kemik dokusu yapımı, ossifikasyon. 2. Dokularda kronik kıkırdak doku yangılarındaki gibi kalsiyum tuzları birikmesi nedeniyle sertleşerek
14089kemiksi birleşmeKomşu kemiklerin veya bir kemiğin iki parçasının kemikleşmiş kıkırdak veya bağdoku gibi kemiksi bir materyal yardımıyla birleşmesi, yunktura ossea.
14090kemikte fosfat çizgisiİkincil kemikte, kireçleşmemiş kemiksi dokuyla kireçleşmiş kemik arasında yer alan şeffaf bölge.
14091kemiozmotik bağlanmaOzmotik yoğunluğa bağlı olarak hidrojen iyonlarının mitokondri zarını geçerek ATP sentezlenmesini sağlaması.
14092kemirici ülseriEozinofilik ülser.
14093kemiricilerKemirmek için gerekli olan büyük insisor dişlerle belirgin, fare, sıçan, sincap, kunduz gibi rodentia sınıfına dâhil olan memeliler, rodensiya.
14094kemodektomKemoresöptör organlardaki almaç hücrelerden gelişen iyicil veya kötücül tümörlerin genel adı. Genetik yatkınlığın yanı sıra, yüksek rakım ve kronik oksijen yetersizliğine bağlı olarak evcil hayvanlarda, sadece aorta ve karotid cisimciklerden köken alır, e
14095kemoheterotrof organizmaOrganik maddeleri enerji ve karbon kaynağı olarak kullanan organizma.
14096kemokin1. Doku ve hücreler tarafından üretilen, fagositik hücreler ve lenfositler gibi bağışıklık sistemi hücrelerinin kemotaksisini ve aktivasyonunu uyaran, ayrıca integrine bağlı akyuvar yapışmasını tetikleyen maddeler. 2. Astım tedavisinde kullanılan ilaç.
14097kemoototrof organizmaKarbondioksiti esas karbon kaynağı olarak kullanarak inorganik bileşiklerin indirgenmesinden enerji sağlayan organizma.
14098kemoproflaksiSağlam kişileri maruz kaldıkları veya kalacakları enfeksiyon etkenlerine karşı korumak ve bu etkenlerin vücuda yerleşmesini engellemek amacıyla uygulanan tedavi şekli.
14099kemoreseptörKimyasal enerji değişikliklerini alan almaçlar, kemosensör. Dildeki lezzet tomurcukları, burundaki koku almaçları, glomus carotikum ve arcus aorticus’ta bulunan glomus aorticum ve kandaki oksijen, karbondioksit ve pH değişikliklerini alan almaçlar.
14100kemoreseptör organKandaki pH, karbondioksit ve oksijen içeriğini hassas olarak ölçerek buna göre solunum ve dolaşım faaliyetlerini düzenleyen kemoreseptör hücreleri, glomus hücreleri ve sustantaküler hücrelerden oluşan hücre topluluğu.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir