Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
14131Kent koyunuRomney koyunu. 
14132kenterAtın kısa dörtnal şeklinde koşmasına yarış dilinde verilen ad.
14133Kenwariya sığırıHindistan’dan köken alan, küçük, dayanıklı ve oldukça güçlü yapıda, vücudu kısa, derin ve sıkı, rengi gri tonlarında, boynuzları öne doğru dönük ve keskin bir biçimde sonlanan, kulakları sarkık bir yapı göstermeyen ve uçları sivri, hörgücü iyi gelişmiş, g
14134Kenya kenesiAfrika sığırlarında Batı sahil humması etkeni Theileria parva’ya vektörlük yapan kene türü, Rhipicephalus appendiculatus.
14135kepekTane yemlerin öğütüldükten sonra elenerek ununun ayrılması sonrası geriye kalan selülozca zengin hayvanlara suyla karıştırılarak verildiğinde dışkının kitlesini artırarak atılmasını kolaylaştıran kabuk kısmı.
14136kepek lapasıKepeğin bir kovaya konularak üzerine kaynar su dökülü soğumaya bırakılmasıyla elde edilen, genelde atların boş günlerinde tercih edilen, ıslak lapa durumundaki hayvan yemi.
14137kepeklenmeDerinin epitel tabakalarının kalınlaşması ve pul pul dökülmesi durumu.
14138kepekli sorgum glüteniTane sorgumların nişasta veya şurup fabrikasyonunda nişastanın ve embriyonun büyük kısmı ayrıldıktan sonra geriye kalan kısmı.
14139kerafiloselParies ungulae’nin iç yüzünde gelişen ve corium parietis’e basınç yapan korneal üreme, keratoma.
14140keraselKeratosel.
14141keratektaziKornea stafilomu.
14142keratinDeri, boynuz, tırnak ve kıl gibi epidermis eklerinin veya boynuzsu dokuların ana maddesini oluşturan, ipliksi proteinlerin genel adı.
14143keratin incisiOrtada keratin içeren kitle ve onu çevreleyen eş merkezli dairesel tabakalaşmalarla belirgin hücre kümelerinden oluşan mikroskobik yapı, boynuz incisi, glob korn, kanser incisi. Çoğunlukla hücresel atipi ve keratin üretimindeki bozukluğun bir göstergesi o
14144keratin kistiDeride, yassı epidermis hücreleriyle çevrili, eşmerkezli tabakalar hâlinde keratin içeren, trikoepitelyomlarda ve bazal hücreli tümörlerde biçimlenen kist.
14145keratinize ameloblastomDeğişen derecede keartinleşme dışında ameloblastomun tüm özelliklerini taşıyan iyicil diş tümörü.
14146keratinleşmeKeratinosit adı verilen hücrelerde keratinin oluşması, kornifikasyo, boynuzlaşma. Bazal tabakada çoğalan keratin proteini yüzeye doğru hücre dejenerasyonuyla birlikte keratin lamellerine dönüşür.
14147keratinositEpidermiste bol bulunan ve keratin sentezleyen hücre.
14148keratitisKornea yangısı.
14149keratitis pannozaDamarlaşmayla birlikte, korneada subepiteliyal doku üremeleriyle belirgin kornea yangısı.
14150keratitis parenkimatozaKorneanın orta ve derin katları arasında akyuvar infiltrasyonu sonucu, beyazımsı - gri sarımsı bir renk biçimlenmesi ve çevreden merkeze doğru kılcal damar üremesiyle belirgin kornea yangısı.
14151keratitis pigmentozaKorneada pigment birikimiyle belirgin yüzlek bir kornea yangısı.
14152keratitis posteriyörKornea endotel katının yangısı, deskemetitis.
14153keratitis punktataKornea parenkiminde düzenli noktalar biçiminde yangısal bir infiltrasyonun lokalize olması olgusu.
14154keratitis purulentaKorneanın irinli yangısı.
14155keratitis sikkaKeratokonjuktivitis sikka.
14156keratitis superfisyalisKornea epiteli ve yüzlek katının yangısı, simpleks-kataralis.
14157keratitis superfisyalis pigmentosaYavaş seyreden kronik keratitis olgularında korneanın epitel katında ve stromasının yüzlek katında melanin pigmentinin birikmesi.
14158keratitis superfisyalis punktataKorneanın özellikle alt taraflarında yeşilimsi, sarımsı veya beyaz noktaların ve kronik olaylarda ülserleşmelerin bulunmasıyla belirgin korneanın epitel katının yüzlek bir yangısı.
14159keratoakantomKeratin içeren, orta kısmında krater benzeri bir delikle deri yüzeyine bağlantılı iyicil, süratle büyüyen kistik bir tümör, intrakutan kornifiye epitelyom.
14160keratogenezis imperfekta herediteriya bovinaSığırlarda ayak derisiyle birlikte corium coronarium ve corium limitan’sın yeterli gelişmemesi biçiminde ortaya çıkan bir epidermal yapılış bozukluğu.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir