Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
14221ketobütirik asitAsetoasetat.
14222ketogenezisKeton cisimlerinin sentez edilmesi.
14223ketojenik amino asitlerKeton cisimlerinin öncül molekülleri olabilecek karbon iskeletine sahip, dolayısıyla keton cisimleri veya yağ asitleri sentezinde kullanılan amino asitler, ketoplastik amino asitler.
14224ketokonazolVücut dışı olarak dermatofitlerin çoğuna, kandida türlerine Blastomyces dermatitis, Coccidioides immitis ve Histoplasma kapsulatum’a etkiyen bir ilaç.
14225ketolaktiSütte keton cisimciklerinin bulunması.
14226ketonR-CO-R’ yapısında işlevsel karbonil grubu taşıyan herhangi bir bileşik.
14227keton cisimleriAseto asetik asit, beta-hidroksi bütirik asit ve asetondan oluşan karaciğerde sentez edilip karaciğer tarafından kullanılamayan diğer dokularda enerji sağlayan moleküller. Kanda artması ketonemi, idrarla çıkarılması ketonüri ve bu genel duruma ketozis adı
14228ketonemiKeton cisimciklerinin düzeyinin kanda aşırı düzeylerde bulunması.
14229ketonüriKeton cisimlerinin idrarda bulunması.
14230ketoplastik amino asitlerKetojenik amino asitler.
14231ketoprofenYangı giderici, ağrı kesici ve ateş düşürücü etkili, fenilpropionik asit türevi ilaç.
14232ketorolak trometamolYangı giderici, ağrı kesici ve ateş düşürücü etkili, propiyonik asidin yan zincirinin siklize olmuş türevi.
14233ketotifenBenzosikloheptatiofen türevi bir mast hücresi stabilizatörü bir antihistaminik ilaç.
14234ketotik acılaşmaDoymamış yağ asitlerinin oksidasyonu sonucunda tatlımsı ve ağır bir lezzet almaları olayı.
14235ketozİkinci karbon atomunda bir keton grubu kapsayan herhangi bir monosakkarit.
14236ketozasidozisKeton cisimciklerinin kanda birikimi sonucu oluşan kanın asidik karakter kazanması.
14237ketozis1. Özellikle geviş getirenlerde karbonhidrat metabolizmasının bozulması sonucu, kanda, dokularda ve idrarda beta-hidroksibutirik asit, asetoasetik asit ve asetontan ibaret keton keton cisimleri konsantrasyonunun artması ve kanda glikoz düzeyinin düşmesiyl
14238ketozisin sindirim formuKetozis hastalığının sindirim sistemi semptomlarıyla ayırt edilen formu.
14239ketozisin sinirsel formuBaşı sabit tutma, yürüyüş bozuklukları, anormal yalama hareketle ve aşırı duyarlılık gibi davranış bozukluklarıyla belirgin ketozis.
14240kevlİgroma.
14241kevşeşmekhlk. Geviş getirme.
14242Key-Gaskell sendromuKedi disotonomisi.
14243keyrişmekhlk. Et kurutmak.
14244kg kaloriKilokalori.
14245khat tipi bağımlılıkYemen ve Doğu Afrika’nın yüksek bölgelerinde yetişen Khat (Cetha edulis) bitkisinin filizlerinin ve yapraklarının çiğnenmesiyle oluşan bağımlılık tipi.
14246Khun çatalıDoğuma yardımda yavrunun itilmesi sırasında kullanılan çatal tarzındaki aygıt.
14247kıkırdakanat. Hiyalin, elastik ve fibröz olmak üzere üç tipi bulunan ve hücreler arası maddesi çok sert olan özelleşmiş destek dokusu türü, kartilago, kondros.
14248kıkırdak hücresianat. Kıkırdak dokusunda tek tek veya izogen gruplar yapan, bölünüp çoğalarak temel madde, kollajen ve elastik ipliği sentezleyen lakuna içerisinde olgun hücre, kondrosit.
14249kılDeri içerisinde ve dışında yer alan, kesitinde medulla, korteks ve kıl kütikülası bulunan, kuvvetli, düz ve genellikle kaba olan yapağıdan daha düz esnek epidermal oluşumlar. Dermiste yatık uzanan kıllar deri yüzeyinden dar açıyla dışarı açılırlar. Vücudu
14250kıl dikici kaslarıanat. Kılların dikleşmesini sağlayan çizgisiz kas demetçikleri, muskuli arrektores pilorum.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir