Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
14311Kırmızı Orman TavuğuBugünkü evcil tavuğun atası olarak kabul edilen Güneydoğu Asya’da yüksek ormanlarda en geniş yayılma alanı bulan, kırmızı renkli, koyu gri bacaklı, horozları büyük ibik yapısına sahip yabani tavuk.
14312kırmızı pulpaanat. Dalağın kanla dolu venöz sinüslerle kırmızı pulpa alanlarından oluşan bölgeleri. Kırmızı pulpa alanlarında retikulum hücreleriyle retikulum iplikleri ve boşlukların içerisinde ise beyaz pulpadan gelen lenfositler, plazma hücreleri, granülosit, monos
14313kırmızı reçeteUyuşturucu ilaçlar için kullanılan reçete çeşidi.
14314kırmızı renkli ayak çürüğüSütten kesilen kuzularda bacakların alt kesimlerindeki kıllıderide nokta tarzında kanamaler içeren yüzeysel ülserlerle ve bu durumuyla çilek görünümünü andıran Dermatophilus türü mantarlar tarafından oluşturulan, genelikle ölümcül bir ayak enfeksiyonu. Ha
14315kırmızı uyuzEtçillerde görülen demodeks uyuzu.
14316kırmızı yumakYapay çayır oluşturmakta kullanılan bir tür buğdaygil otu.
14317kırpılmış yulaf yan ürünüYulafın kırpılma işlemi sırasında elde edilen kavuz uçlarından kırılmış olan hafif samanımsı maddeler, boş kavuzlar, olgunlaşmamış hafif yulaflar ve toz içerebilen bir yan ürün.
14318kısa bağırsak sendromuİnce bağırsaklarda önemli oranda rezeksiyon sonrası ortaya çıkan, ishal, dışkıda yağın varlığı ve zayıflıkla belirgin emilim bozukluğu bulguları.
14319kısa burunlu sığır bitiSığırlarda parazitlenen Anoplura takımında bulunan kan emen bit türü, Haematopinus eurysterni.
14320kısa kafalı cücelikCücelikle birlikte kafanın kısa ve geniş olması, alnın kubbemsi görünümü, kalbin küçük olması ve ağzın tam olarak kapanmamasıyla belirgin otozomal çekinik özellikte, esas olarak İngiliz etçi sığır ırklarında görülen gelişim bozukluğu, brakisefalik cücelik
14321kısa kafalı köpeklerin hava yolu hastalığıKısa kafalı köpek ırklarında yumuşak damağın uzun, burun deliklerinin, gırtlak ve soluk borusunun çapının dar oluşuyla belirgin kalıtsal yapılış bozukluğu. Bu hayvanlarda tekrarlayan bademcik ve yutak yangısına, gırtlak keselerinin ters dönmesine, gırtlak
14322kısa kafalı köpeklerin hava yolu tıkanıklığı sendromuKısa kafalı köpeklerin hava yolu hastalığı.
14323kısa kıl sendromuTeriyer ırkı köpeklerde, deride herhangi bir bozukluk olmaksızın, uzun kılların dökülerek yerlerinde, kısa kılların çıkmasıyla belirgin bozukluk.
14324kısa kuyruk hastalığıAtlarda tırnak biçim bozuklukları, tırnak düşmesi, koryum koranaya paralel distrofik kanal oluşumları, yele, perçem ve kuyrukta bulunan uzun kıllarının dökülmesiyle belirgin kronik selenyum zehirlenmesi.
14325kısa süreli besiGenellikle yaşlı sığırlar ve süt danalarının kullanıldığı, yaşlı sığırlardan düşük kaliteli etlerin elde edildiği, süt danalarının 2-4 ay süreyle yalnızca süt ve süt ikameleriyle beslenildiği, ortalama 3-4 ay süren besi.
14326kısırYavru sahibi olma yeteneği bulunmayan, doğurma yeteneği taşımayan, steril.
14327kısırlaştırmaErkekte hayvanlarda testislerin, dişi hayvanlarda ise yumurtalıkların ameliyatla çıkarılması veya diğer bir yöntemlerle görev yapamaz hâle getirilmesi, eneme, hadım etme, iğdiş etme, kastrasyon.
14328kısırlıkDişi ve erkekte dölverim yeteneğinin bulunmayışı veya yokluğu, sterilite.
14329kısıtlı yemlemeTicari yumurtacı piliçlerde cinsel olgunluğun 19-20 haftalık yaşa göre ayarlanması veya yağlanma eğilimi olan damızlık etlik tavuklarda tüketilen yemin azaltılması esasına dayanan, benzer uygulamaların diğer hayvan türlerinde de yapıldığı yemleme programı
14330kısmi çıkıkEklem yüzlerinin birbirinden tamamen uzaklaşmadan, kısmen ayrılması, parsiyel çıkık, sublüksasyon, semilüksasyon, yarı çıkık. Eklemi meydana getiren kemik uçlarının karşı karşıya olacak yerde yan yana yer alırlar.
14331kısmi gırtlak felciAtlarda, sol nervus laringeus rekurrens’in basınca bağlı dejenerasyonu sonucu, gırtlağı sol bölümünün felci ve sinir kökenli atrofisi, larengeal hemipleji, hemiplejiya larenks, kornaj, tıslak. Hayvanın nefes alıp vermesi sırasında hırıltı sesi veya boğulm
14332kısmi kırıkÖzellikle uzun kemiklerin diyafizlerinde, kemiği ikiye bölmeyecek biçimde küçük bir parçanın ayrılması, parsiyel kırık.
14333kısmi korelasyonİki nicel değişken çiftinin etkisi düzeltilmiş üçüncü bir nicel değişkenle arasındaki korelasyon kat sayısı.
14334kısrakDişi at.
14335kısrak gonadotropiniGebe kısrak serum gonadotropini.
14336kısrakların viral yavru atmasıHerpes virüs type 1 (EHV1) ve Equine viral arteritis (EVA) etkenlerinin oluşturduğu yavru atmalar. EHV1 gebeliğin son dört ayında yavru atmaya neden olur. EVA’da ise hastalığın klinik belirtilerinin görülmesinden birkaç gün sonra yavru atmalar görülür.
14337kış dizanterisiErişkin sığırlarda koronavirüs enfeksiyonuna bağlı olarak kanlı ishal, hafif fibrinli tiflokolitis, kolon kriptlerinde nekroz, burun akıntısı, öksürük, iştahsızlık ve süt verimi düşmesiyle belirgin hastalık.
14338kış kenesiAmerika Birleşik Devletleri’nde geniş bir yayılıma sahip sığır, at ve çeşitli geyik türlerinde parazitlenen kene türü, Dermacentor albipictus
14339kış uykusuGelişim evrelerinin kışı canlı bir biçimde atlatması olayı. Örneğin, keneler, Culicidae ailesinden Anopheles maculipennis ve Culex pipiens’in döllenmiş dişileri ve Aedes türlerinin yumurtaları kışı canlı bir biçimde atlatabilirler, hibernasyon.
14340kıvam artırıcıGıdanın kıvamını artıran madde.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir