Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
14456kist1. Kese. 2. İçinde sıvı veya yarı katı materyal bulunduran kese biçiminde oluşum. 3. Kimi parazitlerin yaşam döngüleri içerisinde, koruyucu bir duvarla sarılı olarak kaldıkları bir evre.
14457kist dermoidDermoid.
14458kist hidatikHidatit kist.
14459kistadenokarsinomKistik boşluklar içeren, bez dokusundan gelişen kötücül tümör, kistik adenokarsinom. En çok yumurtalıktan köken alır, ayrıca pankreas ve tiroit bezi dokusunda da görülür.
14460kistadenomBez hücrelerinden gelişen, seröz veya müsinöz salgı içeren kistik yapılı iyicil tümör, adenosel, kistik adenom
14431KinetoplastidaMastigophora alt şubesinde, Zoomastigophorea sınıfında bulunan, Bodonina ve Trypanosomatina alt takımlarını içeren, kimileri serbest yaşamlı, çoğu bitkilerde, omurgalı ve omurgasız canlılarda parazitlenen, kamçılı bazal cismin yanına yerleşmiş bariz bir k
14432kinetozomBazal cisimcik.
14433kinidinKınakına ağacından elde edilen ve antiaritmik olarak kullanılan bir alkaloit
14434kininYangıyla ilgili olaylarda, histaminden sonra venüllerde genişleme ve geçirgenlik artışını sürdüren etkin polipeptit yapılı, düz kasların kasılmasına ve ağrı oluşumuna neden olan kimyasal aracı.
14435kinin antagonistiKinin etkilerini azaltan veya ortadan kaldıran ilaç.
14436kininazPlazmadaki kininleri parçalayan proteolitik enzim.
14437kinolonlarFlorokinolonlar.
14438kinonCanlılardaki oksidasyon-redüksiyon sistemlerinde görev yapan ve izoprenden türeyen bileşikler.
14439kinotomianat. Köpek anatomisi.
14440Kinyon karbolfuksin boyasıAside dirençli mikroorganizmaların saptanmasında kullanılan bir yöntem. Alev uygulanarak tespit edilen sürme preparat, karbol fuksinle boyanır. Asit alkolde soldurulur ve zıt boya olarak metilen mavisiyle boyanır. Aside dirençli mikroorganizmalar mavi zem
14441Kirby-Bauer testKatı besi yerinin yüzeyine sürülmüş bir mikrobun saf kültürüyle antibiyotik emdirilmiş kağıt disk kullanarak antibiyotiklerin mikroorganizma üzerine etkinliğini tanımlama yöntemi.
14442Kirchhoff kuralıBütün atomların yayabileceği radyasyonları absorbe edebilmesi.
14443kireç taşıYapısında % 93 oranında kalsiyum karbonat ve % 33 den daha az kalsiyum içermemesi gereken kalsiyum kaynağı.
14444kireçlenmeOrganik dokularda kalsiyum tuzlarının birikmesi sonucu biçimlenen sertleşme, kalsifikasyon.
14445kiriş otu zehirlenmesiKoyun, at, keçi ve domuzların uzun süreli kiriş otuyla beslenmeleri sonucu şiddetli lipofuskinozis ve sinirsel belirtilerle ortaya çıkan bir zehirlenme.
14446kirişsel merkezanat. Diyaframanın merkezî olarak yer alan kirişsel kısmı, sentrum tendineum.
14447kirli yapağıDoğal hâlde bulunan yapağı.
14448kirli yapağı ağırlığıBir koyundan kırpılan yapağının hiçbir işlemden geçirilmeden direk tartılmasıyla elde edilen ağırlığı.
14449kirpi darısıBuğdaygiller familyasından tek yıllık dar yapraklı yabancı ot.
14450kirpik dönmesiGöz kapağı kenarında yer alan bir dizi kirpiğin bir kısmının veya tamamının korneaya doğru (ters yöne) dönmesi olgusu, trişiyazis.
14451kirpikleranat. 1. Göz kapağında bulunan kıllar, silyum, silya. 2. Ciliata grubuna mensup protozoonlarda (Ciliophora) görülen, bazal granül ve aksonemden meydana gelmiş, kamçıya benzerlik gösteren, ancak ondan daha kısa ve bazal granülü hücre zarına daha yakın hare
14452kirpikli epitelBirçok organda iç yüzeyi döşeyen ve hücrelerin serbest yüzeyinde hareketli veya hareketsiz siller taşıyan epitel, silli epitel.
14453kirpikli hücreOmurgalıların kimi dokularında ve kirpikliler (Ciliata) sınıfının türlerinde görülen serbest yüzeyinde siller taşıyan hücre, silli hücre
14454kirpiklilerBir hücreliler (Protozoa) alt aleminden, kimileri gözle görülebilecek kadar büyük olan, söbe, küre, silindir, vazo biçiminde vücutlu, kabuk veya iskeletleri bulunmayan, üzerleri harekete yarayan kirpiklerle kaplı, biri büyük, diğeri küçük iki adet çekirde
14455kirpiksi organellerSilyumların kaynaşmasıyla meydana gelen ve özel fonksiyonu bulunan organeller.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir