Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
14461kistadenom lenfozumAdenolenfom.
14462kistakantSon konak için enfektif olan genç akantosefala.
14463kistektomiKistin ameliyatla çıkarılması.
14464kistikKist özelliğinde, kiste benzer.
14465kistik adenokarsinomKistadenokarsinom.
14466kistik adenomKistadenom.
14467kistik böbrekYaygın veya fokal küçük kistlerle bezeli, büyümüş, sünger kıvamında, kesit yüzü düzensiz bal peteği görünümündeki böbrek. Daha çok buzağı, tay ve domuz yavrularında görülür. Tek veya çift taraflıdır.
14468kistik ekinokokkozisHidatit hastalığı.
14469kistik endometriyum hiperplazisiEndometriyumun kistik hiperplazisi.
14470kistik hiperplastik endometritisEndometriyumun kistik hiperplazisine yangının eşlik etmesiyle oluşan patolojik değişim. Genellikle köpek ve kedilerde görülür.
14471kistik korpus luteumOrtasında boşluk bulunan lüteal yapı.
14472kistik olmayan endometriyumun hiperplazisiEndometriyum hiperplazisi.
14473kistik ovaryumKistik yumurtalık.
14474kistik ovaryum dejenerasyonuYumurtalık kisti.
14475kistik yumurtalıkNormal antral folikülden iki üç kat daha büyük yuvarlak kistik yapı bulunduran yumurtalık, kistik ovaryum. Bu kistik yapılar infertilite nedenidir.
14476kistlenmeHem hücre zarının dışında hem de içerisinde kist duvarı oluşturan birçok paraziter protozoonda görülen bir işlem.
14477kistojenik hücrelerSekerlerde bulunan ve metaserkaryal kisti oluşturan salgı bezleri.
14478kistoserkoz serkerVücut iyi gelişmiş olan kuyruğun kaidesindeki boşluğa invagine olmuş, kuyruğu çatallı veya düz olan serker tipi.
14479kistozoik parazitPlasmodium gibi vücut hücreleri içerisinde yaşayan parazit.
14480kistozoitlerDiğer adı bradzoit olan, takizoitlerin aksine yavaş bir gelişim gösteren Apikomplexa’ların Toxoplasma gondii, Sarcocystis türlerinin doku kistleri içerisindeki gelişim evresi.
14481kitinMantarların hücre duvarlarını, eklem bacaklıların dış iskeletini oluşturan, helmint yumurtalarında bulunan, mikrofilerlerde koruyucu bir kılıf olarak görev yapan, protozoon kist duvarlarında bulunan, kimilerinde ise hücre yüzey bileşeni olarak görev yapan
14482kitle hareketiSpermatozoaların kitle hâlinde veya toplu olarak hareketi.
14483kitre zamkıKeven türlerinden elde edilen tragakanthin ve basorin’den oluşan, suyla karışık durumdaki yağları sübyeleştirmek ve çözünmeyen maddeleri süspansiyon hâlinde tutmak için ilaç yapımında kullanılan bir zamk çeşidi.
14484kiyazmaanat. 1. Çapraz. 2. Mayotik yeniden düzenlenmenin sağlanması için homolog kromozomların kromatidlerinin çaprazlaması.
14485kiyazma optikumanat. Görme çaprazı.
14486kjKilojul.
14487Kjeldahl cihazıGıda ve yemlerde protein tayininin yapıldığı cihaz.
14488Kjeldahl tüpüHam protein belirlenmesinde kullanılan tüp.
14489Kjeldahl yöntemi1. Protein miktarını bulmak için, sülfürik asitle yakılan örneğin, amonyak durumundaki azotun asitle tutulması ve sonra da bazla geri titre edilmesi ilkesine dayanan yöntem. 2. Yemlerdeki azot miktarının belirlenmesiyle ham protein miktarının hesaplanması
14490klaç1. Bir yüklemede kuluçkaya konulan yumurtalar. 2. Bir kezde kuluçkadan çıkan yumurtalar.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir