Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
14521kleydoanat. Anahtar, köprücük kemiğiyle ilgili olan
14522klidinyum bromürKuvarterner amin türevi olan parasempatolitik etkili bir ilaç.
14523klimoterapiTedavide iklim değişikliklerinin önerilmesi.
14524klindamisinLinkomisin molekülündeki bir hidroksil grubu yerine bir klor atomunun sokulmasıyla elde edilen yarı sentetik bir antibiyotik.
14525Klinifeltersendromuİnsanlarda cinsiyet kromozomu bozukluğu, testis hipoplazisi, seminifer tübüllerde fibrozisle birlikte Leydig hücrelerinde yapı ve görev bozukluklarıyla belirgin kalıtsal hastalık. Benzer hastalık tablosu erkek kedi, köpek ve boğalarda da görülür.
14526klinikMuayenehane.
14527klinik belirtiVeteriner hekim veya hayvan sahibi tarafından hastadan fark edilen normal olmayan yapı veya işlev değişimleri.
14528klinik çalışmaBir hastalığın tedavisi veya yeni bir ilacın tedavideki etkinliğini kontrol grubuyla karşılaştırmalı olarak araştırmak gibi gayelerle planlanan ve yapılan çalışma.
14529klinik denemelerBir veya birden fazla tedavinin etkinliğini değerlendirmek ve canlılara uygulanmak üzere tasarlanmış planlı çalışmalar.
14530klinik meme yangısıSütte renk değişimi, sulanma, peynirleşme, pıhtılaşma ve irin memede ağrı, kızarıklık, sertlik, şişlik gibi klinik belirtiler gösteren meme yangısı. Bunun perakut, akut, subakut ve kronik biçimleri vardır.
14531klinik patolojiKlinikte karşılaşılan problemlere, öncelikle tanı bakımından çözümlerin arandığı, patolojinin alt bir dalı.
14532klinikalKliniğe, hastaya ait olan.
14533klinodaktiliBir veya daha fazla parmağın, içe veya dışa doğru kıvrılması veya yön değiştirmesi, parmakların kıvrık kalması.
14534klinoideusanat. Yatak biçiminde olan.
14535klinoptilolitZeolit.
14536kliokinolDeri antiseptiği olarak kullanılan halojenli 8-hidroksikinolon türevi ilaç.
14537klirens1. Temizleme, temizlenme. 2. İlaçların karaciğer ve böbreklerden atılmalarının ne derece verimli olduğunu gösteren ve birim zamanda anılan organlarda ilaçlardan temizlenen plazma hacmini ifade eden kantitatif değer. 3. Bir dakikada böbrekler tarafından he
14538kliteridektomiKlitorisin ameliyatla çıkarılması.
14539klitoral sinuzektomiBulaşıcı kısrak metritisinin tedavisinde nüksleri önlemek için klitorisin dorsal bölümünün sinüsüyle birlikte operatif yolla çıkarılması.
14540klitorisBızır.
14541klitoris hipertrofisiKlitorisin normale göre irileşmesi. Genellikle Cushing sendromunda hiperplastik veya neoplastik böbrek üstü bezinden artan düzeylerde salgılanan androjenlerin etkisiyle biçimlenir.
14542klitoris teşhiriKızgınlık gösteren kısrağın arka bacaklarını açarak uzatması, kuyruğunu kaldırarak yana çalması, kalçasını aşağıya düşürmesi ve kısmen içi dışına çıkarılacak biçimde kontraksiyon yapıp vulva dudaklarını göz kırpar gibi açıp kapatarak ereksiyona uğramış kl
14543klivusanat. Tepe, bayır, eğik yüzey.
14544kloaka1. Kanal, açıklık. 2. Kanatlılarda sindirim, boşaltım ve üreme yollarının birleştiği yer. 3. Nematodlarda erkek üreme organları ve bağırsağın ortak olarak açıldığı bölge.
14545kloaka çıkıntısıKloakanın yanında bulunan sperm kesesinin spermle dolması sonucu, erkek kuşlarda kloakanın şişmesi durumu.
14546kloaka konjenitaRektovajinal fistül.
14547kloaka yarasıKanibalizimden dolayı oluşan kloaka hasarı.
14548kloaka zarıanat. Embriyoda arka bağırsağın son kısmındaki zar. Kloakayla proktodeum arasındaki bu zarın delinmesiylele ilk bağırsak kanalı dışarıya açılır.
14549klobutinol hidroklorürÖksürüğü baskılayıcı, yerel anestezik ve spazmolitik etkileri olan bir ilaç.
14550klodronatİnorganik pirofosfatın, P-O-P grubu yerine P-C-P grubu içeren ve bu gruptaki karbon atomu üzerinden sübstitüe edilmiş organik analoğu olan ve osteoprozun tedavisinde kullanılan bir ilaç.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir