Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
14551klofedianol hidroklorürÖksürük refleksini merkezî olarak veya spazmolitik ve yerel anestezik etkileriyle baskılayan opioit tipte bir ilaç.
14552klomifenAntiöstrojenik etki göstererek FSH salınımını artıran bir ilaç.
14553klomifen sitratHipotalamustaki östrojen almaçlarını kapatarak kanda dolaşan östrojen hormonlarının GnRH salgılanması üzerindeki frenleyici etkisini ortadan kaldıran ve böylece LH ve FSH salınımında artışa neden olan bir ilaç.
14554klomipraminBeyinde özellikle serotonerjik almaçları etkileyen trisiklik antidepresan etkili bir ilaç.
14555klonTek bir diploit hücreden mitoz yoluyla türeyen bir hücre kuşağı veya aynı atasal genden rekombinant teknikler yoluyla çoğaltılmış gen dizileri.
14556klonal anerjiLenfositler yeterli uyarım alamadığı durumlarda cevap veremeyip ve anerjik duruma geçmesi.
14557klonal silmeBirincil lenfoid organlardaki gelişim sırasında olgunlaşmamış lenfositlerin almaçlarına kendine ait antijenler bağlandığında bu bağlanmanın hücreye apoptozis sinyali vererek hücreyi öldürmesi.
14558klonezapamDiazepamdan daha güçlü etkinliğe sahip, antiepileptik olarak kullanılan benzodiazepin türevi bir ilaç.
14559klonidinYüksek konsantrasyonlarda alfa adrenerjik almaçları uyararak damar büzücü etkisi de olan ve başlangıçta bu amaçla çıkarılan imidazolin türevi antihipertansif bir ilaç.
14560klonidin benzeri etkiDihidroergotoksin, ergotoksin ve dihidroergotamin gibi ilaçların ?-almaçlarınıkısmi agonist olarak etkilemesi sonucu oluşan etki türü.
14561klonikArdı ardına gelen kasılma ve gevşemelere ait, spazmlı.
14562klonik konvulsiyonİskelet kaslarının iradeye bağlı olmaksızın ve kısa aralıklı olarak yaptıkları sert kasılma ve gevşemeler.
14563klonlamaKopyalama.
14564klonorşiyozisİnsan ve hayvanlarda Clonorchis sinensis (Opisthorchis sinensis)’in neden olduğu, safra kanallarında yangı, safra epitellerinde üreme, ilerleyici portal fibrozis, bazen safra kanallarında karsinomlar ve karaciğerde siroz oluşumuyla belirgin hastalık.
14565klonusMiyoklonus.
14566kloprostenolKorpus luteumun gerilemesine neden olan prostaglandine benzer sentetik hormon.
14567klorSarımsı yeşil, gaz fazında, boğucu kokulu, sembolü Cl, atom ağırlığı 35.453, özgül ağırlığı 1.56 olan dezenfektan, renk giderici ve tahriş edici, özellikle zehirli bir element. Hayvan vücudunda, çeşitli salgı ve enzimlerin yapısına girer, hücre dışı ozmot
14568klor dioksitOrganik maddelerden etkilenmeyen, klor bazlı dezenfektanlardan biri.
14569klor gazıGıda temas yüzeylerinin ve suyun sanitasyonunda kullanılan, gaz formunda, klor bazlı bir dezenfektan.
14570kloralhidratVücuda alındıktan sonra karaciğerde trikloretanole dönüştürülerek etkin duruma getirilen, hipnotik ve anestezik amaçla kullanılan aldehit türevi bir ilaç.
14571kloralozVücuda alındıktan sonra kloralaldehit veya klorala dönüşüp daha sonra ise trikloretanole dönüşerek etkisini gösteren, alfa ve beta olmak üzere 2 tipi bulunan, dissosiyatif nitelikli genel anestezik amaçla kullanılan bir madde.
14572klorambusilMekloretaminin daha az zehirli olan bir türevi olup bağışıklık sistemini baskılayıcı ve alkilleyici olarak kullanılan antineoplastik etkili ilaç.
14573kloramfenikolStreptomyces venezuella kültürlerinden elde edilen, dikloroasetik asit grubu içeren, nitrobenzen türevi geniş spektrumlu ve antibakteriyel etkinliğini ribozomların 50S alt ribozomlarına bağlanıp aminoasil tRNA’nın akseptör noktaya bağlanmasını engelleyere
14574kloramfetaminSerotonerjik nöronlarda sinir uçlarını tahrip ederek serotonin salınımını azaltan ve seratonerjik nöronların nörotoksini olan ilaç.
14575kloramin-TSuyun dezenfeksiyonu amacıyla kullanılan klor türevi bir bileşik.
14576klordiazepoksidBenzodizepin türevi anksiyolitik etkili ilaç.
14577kloremiKan klor düzeyi.
14578klorfeniraminAlkilaminler grubundan antihistaminik ilaç.
14579klorfenoksaminEtanolaminler grubundan antihistaminik ilaç.
14580klorheksidinDaha çok glukonat tuzu biçiminde antiseptik kullanılan klorlu fenilguanidin türevi katyonik deterjan.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir