Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
14641kobalt glukonatKobalt tuzu ve glukonik asitten elde edilen kobalt kaynağı.
14642kobalt karbonatKarbonik asidin kimyasal formülü COCO3 olan kobalt tuzu ve bunun hidratlaştırılmış formları.
14643kobalt kaynaklarıYem katkı maddesi olarak kullanılan, başlıca kobalt sülfat, kobalt klorit, kobalt karbonat, kobalt oksit ve kobalt fosfattan oluşan mineral kaynakları.
14644kobalt nitratYapısında yaklaşık % 20 kobalt içeren kobalt kaynağı.
14645kobalt yetersizliğiBileşiminde kobalt bulunmayan yemlerle beslenen hayvanlarda görülen, özellikle genç hayvanların duyarlı olduğu, gelişme geriliği, cinsel olgunlukta gecikme, pika belirtileri, anemi, aşırı zayıflama ve kuzularda sarılık gibi tipik olmayan belirtilerle seyr
14646kobalt yetersizliği anemisiGeviş getirenlerin hem su hem de gıda yönünden iştahsızlık, ilerleyen zayıflama ve açlık sonu oluşan ölümle belirgin bir hastalığı. Bir çeşit B-12 vitamini yetersizliğidir.
14647kobay piresiGüney Amerika’da kobaylarda parazitlenen pire türü, Rhopalopsyllus cavicola. Pasteurella pestis’i taşımaktadır.
14648koca bacak hastalığıSporadik lenfangitis.
14649koca diz hastalığıKeçi artritis ve ensefalitisi.
14650koca fiğÜlkemizde daha çok tanesi için yetiştirilen, baklagil yem bitkisi.
14651kocabaş hastalığıFibröz osteodistrofi.
14652Koch cismiYeni bölünen lenfositler içerisindeki Theileria şizontlarına verilen ad. Sürme frotilerde mavi renkte boyanırlar ve hastalığın tanısında önemlidirler, Koch mavi cisimcikleri.
14653Koch mavi cisimcikleriKoch cismi.
14654Koch olgusuTüberkülozdaki patolojik değişimlerin gecikmiş tipte bir aşırı duyarlılık reaksiyonundan kaynaklandığını ortaya koyan görüş.
14655Kocher pensiFarklı büyüklükte, ağız kısmı şubelerin birleştiği oynaktan başlayan ve uca doğru giderek daralan, kanayan damar ağzını bulup tutmaya yarayan kramayerli bir pens.
14656KochyasalarıBelli bir mikroorganizmanın, belli bir hastalığın nedeni olarak değerlendirilebilmesi için, dört maddeden oluşan, doğal olgularda ve deneysel olarak ortaya konması gereken kurallar.
14657koçDişilerle çiftleşebilme yeteneğinde olan, kastre edilmemiş, 24 aylıktan büyük koyunun erkeği.
14658koç etkisiKoçların, anöstrüsteki koyunlarda östrüsü başlatma fenomeni.
14659koç katımı yemlemesiAşım zamanında besleme.
14660koçan kılıfıMısır koçanı ve koçandaki taneleri dıştan örten kılıf biçimindeki yapraklar.
14661kodeinKimyaca metilmorfin yapısında olan, haşhaştan elde edilen öksürük kesici ve ağrı kesici amaçlı kullanılan opioit türevi ilaç.
14662kodeksFarmakope.
14663kodominansHeterozigot bir bireyde bir allel çiftinin her ikisinin de kendini ifade etme durumu.
14664kodonmRNA üzerinde özgül bir amino asidi şifreleyen, peş peşe 3 baz veya nükleotitten (triplet) oluşan grup.
14665koenfeksiyonİki enfeksiyonun eş zamanlı görülmesi durumu.
14666koenzimBir enzimin aktivitesi için gerekli olan, grup transferinde, oksidoredüksiyon ve izomerizasyon reaksiyonlarında önemli rol oynayan, genellikle vitamin olan organik bir molekül.
14667koenzim ABazı enzimatik reaksiyonlarda açil ve asetil grubu transferinde ve dekarboksilasyon reaksiyonlarında görev yapan pantotenik asit içeren bir koenzim, CoA.
14668koenzim B12[koenzim B12] Deoksi-adenozil-kobalamin.
14669koenzim FTetrahidrofolat.
14670koenzim QUbikinon.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir