Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
14671koenzim q10Antioksidan bir madde.
14672koenzim RBiyotin.
14673kofaktörBir enzimin katalitik aktivitesi için gerekli olan, enzime gevşek veya sıkıca bağlı bir metal iyonu.
14674Kogoj süngerimsi püstülüDeride keratinositlerin arasında demetler hâlinde birikmiş nötrofil lökosit kümeleri.
14675kohleabk. koklea.
14676kohort çalışmaAşı, ilaç, çevresel toksin gibi belli bir ajana maruz kalmaları durumunda oluşabilecek farklılıklar temelinde, iki veya daha fazla canlı grubunun seçilerek bunların ne kadarında belli bir hastalık gelişecek ve ne gibi sonuçlar oluşacak diye izlendiği bir
14677koilosit1. Normal alyuvarda olduğu üzere içbükey yüzeyli hücre. 2. Koilositoziste büzüşmüş çekirdekli, balonumsu dejenerasyondan etkilenmiş epitel hücresi.
14678koilositotikKoilositozise ait veya onun benzeri olan.
14679koilositozisSitoplazmasında balonumsu dejenerasyonu andıran tarzda geniş boşluklar içeren ve büzüşmüş çekirdekli koilositlerin varlığı. Genellikle papillomavirüs enfeksiyonlarında epitel hücre katlarında dikkati çeker.
14680koitusÇiftleşme.
14681kojik asitAspergillus türleri tarafından üretilen bir mikotoksin.
14682kokYuvarlak biçimli bakteri hücresi.
14683kokainErythroxylon coca türü bitkinin yapraklarından elde edilen, vücuda alınması durumunda adrenerjik sinir uçlarında bulunan ve noraadrenalinin geri alınmasından sorumlu amin pompasının etkinliğini engelleyerek sinaptik aralıkta noradrenalin birikimine bağlı
14684kokain tipi bağımlılıkFarmakolojide yerel anestezik olarak kullanılan kokaine karşı oluşan bağımlılık durumu.
14685koklama bölgesianat. Burun boşluğunun üst konkasının glandüler mukozaya sahip olan olfaktorik bölgesi. Destek, olfaktorik ve bazal hücrelerden oluşan epitel altındaki lamina propriyada seröz yapıda glandula olfaktoryalar bulunur.
14686koklama duyusu merkezianat. Koklama duyu sinirlerinin sonlandığı oluşum. Buradan birinci çift beyin sinirleri çıkarak koklama bölgesine giderler.
14687koklea1. Salyangoz, sümüklü böcek, helezonsu kıvrım. 2. İç kulağın bir bölümünü oluşturan ve vestibulumun devamı olan kemik labirintli salyangoz biçimindeki kanal, modiyolus.
14688kokleariformisanat. Salyangoz biçiminde olan.
14689koklearisanat. Kokleaya ait, kokleayla ilgili olan
14690kokleitisKulakta kokleanın yangısı, koklitis.
14691kokleosakuler dejenerasyonCorti organının senzorik ve destek hücrelerinde atrofi, sakuler ma-kula, koklear ve sakuler membranöz labirentin dorsal ve lateral duvarlarının kollapsı ile spiral gangliyondaki nöronların sekonder dejenerasyonu. Köpek, kedi, vizon ve sığırlarda sağırlık,
14692koklitisKokleitis.
14693kokobasilMorfolojik olarak yuvarlak biçimiyle çubuk biçimli arasında yer alan bakteriler.
14694kokoitYuvarlak, kok biçiminde olan.
14695kokon1. Tam başkalaşım gösteren böceklerin pireler gibi erişkinlerin içerisinde geliştiği puparyum kılıfı. 2. Halkalı solucanlarda (sülükler) slitellum tarafından oluşturulan ve döllenmiş yumurtayı çevreleyen yumurta kesesi. 3. Trematod ve sestodlarda zigota i
14696koksaanat. Kalça.
14697koksakivirüsPicornaviridae ailesinin, enterovirüs cinsinde yer alan RNA virüs.
14698koksartroseÖzellikle at ve köpeklerin yaşlılık dönemlerinde kalça ekleminde biçimlenen yıkımlanmalara bağlı olarak oluşan eklem yangısı.
14699koksidiyomikozisCoccidioides immitis tarafından oluşturulan, bütün hayvan türlerinde sistemik veya akciğer ve bölgesel lenf yumrularında sınırlı granülomlu reaksiyonla belirgin bir mantar hastalığı, Kaliforniya hastalığı, Posadas hastalığı, Posadas-Wernicke hastalığı.
14700koksidiyostatHayvanlarda koksidiyoz kontrolünde kullanılan su ve yeme katılan ajanlar, antikoksidiyal, koksidiyostatik.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir