Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
14701koksidiyostatikKoksidiyostat.
14702koksidiyozis1. İnsanlarda koksidiyan protozoonlar olan Isospora hominis veya I. belli’nin neden olduğu, genellikle asemptomatik seyirli, çoğunlukla dışkı örneklerinin incelenmesi esnasında ortaya çıkan, seyrek olarak bağışıklık sistemi baskılanmış bireylerde şiddetli
14703koksidiyozis aşısıTavuklarda bağışıklık oluşumunu sağlamak amacıyla kullanılan tavuk orijinli canlı sporlanmış ookist.
14704koksigeusKuyruk sokumu kemiğine ait, kuyruk sokumu kemiğiyle ilgili olan.
14705koksigisKuyruk sokumu kemiği.
14706koksitisKalça ekleminin yangısı.
14707koksopoditKabuklularda bacakların vücuda en yakın eklemi.
14708kokteyl sosisiViyana sosisi.
14709koku alma hücrelerianat. Koklama bölgesinde olfaktorik mukozada yer alan özelleşmiş bipolar hücreler, olfaktorik hücreler. Bu hücrelerin apikal kısmında dendrit görevini yapan antenler ve bazal kısmında ise akson görevini üstlenen ince uzantılar yer alır.
14710koku muayenesiSolunum havası, dışkı, idrar, ter vb. vücut ekskretleri ve hastadan alınan irin, muhat, işkembe sıvısı vb. çeşitli marazi maddelerin kokusunun, koku alma duyusuyla saptanması, olfaktorik muayene.
14711koku sinirlerianat. Burun boşluğunun koku bölgesi mukozasındaki hücrelerin aksonları tarafından oluşturulan birinci çift beyin sinirleri, nervi olfaktori.
14712koku soğanıanat. Beynin en nazalinde koku sinirlerinin çıktığı yer, bulbus olfaktoryus.
14713kokuşmaDokuların ölümden sonra kokuşma bakterilerinin etkisiyle parçalanması ve erimesi, çürüme, pütrefaksiyon. Ölüm sonrası oluşan en son değişimdir ve ölümden sonra oldukça uzun bir zamanın geçtiğini gösterir.
14714kokuşma kokusuKokuşma sonucu proteinlerin yıkımından ileri gelen ptomaine, putreskin, tiramin ve özellikle de kadaverin gibi kısmen zehirli ürünlere bağlı olarak biçimlenen rahatsızlık verici koku.
14715kokuşma lekesiÖlümden sonra, hidrojen sülfitin, alyuvarların parçalanmasıyla oluşan demirle birleşerek demir sülfit oluşturması sonucu, organ ve dokuların kirli yeşil veya kahve-siyahımsı bir renkte boyanmasıyla belirgin pigmentasyon, psödomelanozis.
14716kol atardamarıanat. A. axillaris'in iki ana kolundan distal yönde seyredeni, arterya brakiyalis.
14717kol derin atardamarıanat. A. brachialis'in kaudal kenarından kol kemiğinin ortası düzeyinde çıkan atardamar, arterya profunda braki.
14718kol kemiğianat. Ön bacağın dirsekle omuz eklemi arasında kalan kısmını oluşturan kemik, pazu kemiği, humerus.
14719kol kemiği başıanat. Kol kemiği başı. Kol kemiğinin üst ucunun arkasında bulunan ve kürek kemiğiyle eklemleşmeye yarayan küremsi oluşum, kaput humeri.
14720kol kemiği gövdesianat. Kol kemiğinin üst ve alt uçları arasında kalan orta parçası, korpus humeri.
14721kol kemiği ibiğianat. Kol kemiğinin ön kenarında tuberculum majus cranialis’in ön ucundan başlayarak korpusun ön yüzünde alta doğru ilerleyen ve trochlea humeri’nin iç kenarında sonlanan krista, krista humeri.
14722kol toplardamarıanat. V. axillaris'in alt yöndeki devamı, vena brakiyalis.
14723kolagogSafra söktürücü.
14724kolagog ilaçDoğrudan veya refleks etkisiyle safra kesesini kasarak safranın boşalmasına neden olan ilaç.
14725kolanjitisSafra kanallarının yangısı.
14726kolanjiyografiKontrast maddenin vena içi verilmesinden sonra safra yollarının grafisinin alınması.
14727kolanjiyohepatitisSafra kanal sistemiyle onu çevreleyen karaciğer parenkiminin yangısı. Çoğunlukla paraziter nedenlerden kaynaklanır.
14728kolanjiyohücreselSafra kanallarına ait, onlarla ilişkili veya ilişkin.
14729kolanjiyohücresel adenomÖzellikle yaşlı köpek ve kedilerde görülen safra kanalı epitel hücrelerinden köken alan iyicil tümör.
14730kolanjiyohücresel karsinomSafra kanalı karsinomu.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir