Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
14761kolesterinKolesterol.
14762kolesterolDört hidrokarbon halkasından oluşan steran halkasına sahip, 3. karbon atomunda hidroksil grubu, 5 ve 6. karbon atomları arasında bir çift bağ, 17. karbon atomunda 8 karbonluk yan zinciri olan 27 karbonlu amfipatik özellik gösteren bir molekül. Hayvan hücr
14763kolesterol esterazKolesterol esterlerini hidrolize ederek kolesterol ve yağ asitlerini oluşturan enzim.
14764kolesterol esteriKolesterolün üçüncü karbon atomuna bağlı hidroksil grubuyla herhangi bir yağ asidinin karboksil grubu arasında bir mol su çıkmasıyla oluşan ester.
14765kolesterol granülomuBeyinde plexus choroidea'ların, baş kemiklerinin veya beyin zarlarının bağ dokusunda yerleşen, çok katlı yassı epitelle örtülü, kolesterin kristallerinin birikmesiyle oluşan kronik yangılı reaksiyonun sonucunda oluşan, tümör olarak değerlendirilmemesi ger
14766kolesterol kristalleriLipitlerin hücre dışında birikimi. Yabancı cisim gibi davranarak hafif ve kronik seyirli bir yangının oluşmasına yol açarlar.
14767kolesterol yarıklarıDokularda biriken kolesterol kristallerinin, blokların hazırlanması sırasında alkol ve ksilolde erimesi sonucu, bunların yerinde oluşan mikroskobik boşluklar.
14768kolesterolemiKanda fazla kolesterol bulunması.
14769kolesterolozisDokularda, anormal miktarda kolesterol brikimi, kolesterozis.
14770kolesterolüriİdrarda kolesterol bulunması.
14771kolesterozisKolesterolozis.
14772kolestipolSindirim kanalında emilmeyen yüksek molekül ağırlıklı sentetik anyon değiştirici, safra asidini bağlayan reçine.
14773kolestiraminSindirim kanalında emilmeyen yüksek molekül ağırlıklı sentetik anyon değiştirici, safra asidini bağlayan reçine.
14774koleüriKolüri.
14775koli basiliEscherichia coli 'nin halk arasında bilinen adı.
14776kolibasillozisMemeli ve kanatlılarda Escherchia coli türü bakterilerin neden olduğu yerel, septisemik veya toksemik özellikteki enfeksiyonların genel adı. Bu hastalıklar arasında enterotoksijenik kolibasillozis, enteropatojenik kolibasillozis, domuzlarda ödem hastalığı
14777kolienteritisEscherichia coli’nin patojen türlerinin neden olduğu bağırsak yangısı.
14778kolifajEscherichia coli bakterisine saldıran bir bakteriyofaj.
14779koliformFermantasyon oluşturan, gram-negatif, çubuk biçiminde, Escherchia coli veya ona benzeyen, bağırsak bakteri grubu. Escherchia, Klepsiella, Enterobacter ve Citrobacter’leri içerisine alır.
14780koliform bakteriSindirim sisteminde bulunan, gıdalarda genel hijyenik kalitenin göstergesi olarak kabul edilen, Gram negatif, sporsuz, laktozu 35-37 oC’de 48 saat içinde fermente eden, aerob ve isteğe bağlı anaerob olan çubuk biçimindeki bakterilerin genel adı.
14781koliform enterotoksemisiEscherchia coli’nin uygun serotipiyle meydana gelen bağırsak yangısını takiben vücut sıcaklığının düşmesi, kalp atımında düzensizlik, şuur kaybı ve mukozaların solgunluğu gibi klinik bulgularla belirgin, buzağılarda görülen bir hastalık, Escherchia coli e
14782koliform sellülitisiTavuklarda Escherchia coli enfeksiyonuna bağlı olarak oluşan, deri altı bağ dokusunun yangısıyla belirgin bir çeşit kolibasilllozis.
14783koligranülomKanatlılarda Escherchia coli’ye bağlı olarak sindirim kanalı, akciğer ve karaciğerde granülomlu yangı oluşumuyla belirgin hastalık, Hjarre hastalığı.
14784kolik1. Sancı. 2. Kolona ait olan, kolikus.
14785kolik asitYağ sindirimine yardım eden, karaciğer hücreleri tarafından salgılanan ve safrada bulunan bir safra asidi.
14786kolikusanat. Kolik.
14787kolinHayvansal ve bitkisel hücrelerde serbest durumda veya hücre zarlarındaki fosfatidilkolin, sfingomiyelinin ve bir nörotransmitter olan asetilkolinin yapısında bağlı olarak bulunan, hidroskopik, renksiz ve suda kolay çözünen, yapışkan, vücutta yağın kullanı
14788kolin asetiltransferazKolini, asetilkoline katalize eden enzim.
14789kolin esterazAsetilkolinesteraz.
14790kolin esteraz IAsetilkolinesteraz.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir