Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
15001konik burunlu böcekReduvid böceklerin herhangi bir türü.
15002konikusanat. Koni biçiminde olan.
15003koninBaldıran otunda bulunan, tüm hayvan türleri ve insan için nörotoksik ve fetotoksik bir alkaloit, C8H17N, ağılı baldıran ruhu, S-2-propilpiperidin.
15004konjelasyonDonma.
15005konjenitalDoğuştan.
15006konjenital enfeksiyonDoğuştan enfeksiyon.
15007konjenital kılsızlıkHipotrikozis.
15008konjenitalisanat. Doğuştan.
15009konjestŞişirme, toplama, doldurma.
15010konjestifKonjesyona ait, onunla belirgin, konjesyon oluşturan veya konjesyonla sonuçlanan.
15011konjestif kalp yetmezliğiDamar konjesyonu ve hücreler arası bölgeyle vücut boşluklarında ödem sıvısının bulunmasıyla belirgin kalp yetmezliği.
15012konjestif sirozKronik pasif konjesyona bağlı olarak vena sentralisler çevresinde bağ doku artışı sonucu oluşan kronik, ilerleyici karaciğer hastalığı, kardiyak siroz, merkezi siroz.
15013konjesyonToplardamarlardaki kanın dönüşünün engellenmesi veya yetersizliği sonucu kanın organ veya dokuların bir bölgesinde veya tamamında birikmesi.
15014konjugasyon1. İlaç veya onun bir metabolitinin molekülüne bir radikalin veya başka bir madde molekülünün kovalent bağlarla bağlanması sonucu oluşan biyotransformasyon biçimi. 2. Bakterilerde, siliyatalı protozoonlarda ve kimi mantarlarda iki hücrenin kısa süreli bir
15015konjugat1. Eşli, eşit iki parçadan oluşan. 2. İmmunoflouresan veya immünoperoksidaz boya yöntemlerinde olduğu üzere, antijenin tespiti için floresan veya enzim gibi bir belirteç proteiniyle birleştirilmiş antikor molekülünün antijenle birleştirilmesi.
15016konjugata veraDikey çap.
15017konjugatif plazmitSex pilus genlerini taşıyan ve kendi kopyasını konjugasyon sırasında diğer bakteriye transfer eden plazmid.
15018konjugatusanat. Birleşmiş, bağlanmış.
15019konjuge asit ve bazlarBir hidrojen iyonunun uzaklaştırılmasıyla oluşan zayıf asit ve bazlar.
15020konjuge linoleik asitGenel olarak süt ürünleri ve ette bulunan ve linoleik asidin sekiz izomerli yağ asidi, CLA.
15021konjuge östrojenik hormonlarSentetik olarak equilin ve östron veya gebe kısrakların idrarından kısmen veya tamamen elde edilen suda çözülebilen, biçimsiz yapıda konjuge östrojen bileşikleri.
15022konjuge redoks çiftiBir elektron vericisi ve onun uygun elektron alıcısından oluşan çift.
15023konjunktiv simbiyozisİki organizma arasında görülen vücut birleşiminin olduğu ilişki.
15024konjunktivaDerinin göz kapaklarının serbest kenarlarından içeri kıvrılmasıyla oluşan, pembe renkli mukoza katmanı, tunika konjunktiva. Bu oluşum göz kapaklarını içten örterek bulbus okuli üzerinden geçer ve gözün nazal açısında yarımay biçiminde kıvrılarak palpebra
15025konjunktiva altı uygulamaGöz için hazırlanan damla veya pomat biçimindeki ilaçların konjunktiva altına uygulanması.
15026konjunktivalisanat. Konjunktivayla örtülü.
15027konjunktivitisGözün en dışını ve göz kapaklarının en içini saran müköz zarların yangısı, hlk. gözente. Viral, alerjik, bakteriyel, zehirler, göz kapaklarının tam olarak kapanmaması nedeniyle oluşan göz kuruluğu, vitamin yetersizliği ve epitel displazisinden kaynaklanır
15028konjunktivitis ekzentamatozaKonjunktivanın müköz katmanında vezikül ve püstül oluşumuyla belirgin bir konjunktivitis biçimi.
15029konjunktivitis follikülarisKöpeklere özgü üçüncü göz kapağının konjunktivasında yer alan lenf foliküllerinin belirginleşmesiyle belirgin konjektiva yangısı.
15030konjunktivitis granulozaKonjunktivanın müköz katmanında vezikül ve püstül oluşumuyla belirgin yangı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir