Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
15091konteynerİçerisine sıvı azot konan ve taşınan, çift duvarlı, dar ağızlı, spermatozoon, ovum, canlı hücre ve dokuları saklamaya yarayan çelik kap.
15092kontortusanat. Bükülü, burulu, kıvrıntılı.
15093kontraKarşı, zıt.
15094kontra-transportTaşıyıcı aracılığıyla yapılan geçişte bir maddenin aktarılmasının diğer maddenin geçişiyle zıt yönde kenetlenmesi olayı, antiport.
15095kontraksiyon1. Kasılma. 2. Hacimce küçülme veya büzüşme. 3. Kasılma nedeniyle organ duvarlarının birbirine yaklaşması.
15096kontraktil hücreBir aksiyon potansiyelinin oluşmasıyla kasılabilen kas hücresi.
15097kontraktil vakuolOrtada küresel bir yapıyla buna yıldız gibi bağlanan çok sayıda kanaletlerden oluşan, ozmozla veya gıdalarla vücuda giren fazla suyun dışarı atılmasını sağlayan, genellikle tatlı sularda serbest yaşayan protozoonlarda görülen, simbiyotik yaşamda ortam izo
15098kontraktür1. Kasın devamlı kasılma hâlinde oluşu. 2. Kas veya tendo dokusunun anormal derecede kısalması. Kası veya eklemi destekleyen dokulardaki fibröz bağ doku artışından veya kas ipliklerindeki bozukluklardan kaynaklanır.
15099kontrasepsiyonGebeliğin önlenmesi.
15100kontraseptifGebeliği önleyici ilaç veya araç.
15101kontrastFilm üzerindeki dansite değerleri arasındaki fark.
15102kontrast maddeİncelenecek yapıyı ortaya çıkarmak için X ışınlarını emen, baryum ve iyot gibi pozitif kontrast maddeler veya X ışınlarını fazla geçiren karbondioksit ve azotdioksit gibi negatif kontrast maddeler.
15103kontrendikasyonZıt etki.
15104kontrfileBüyükbaş hayvanlarda belin üst kısmında boydan boya sakrum kemiğinin ortalarına kadar uzanan ve omurlara yapışık kaslardan elde edilen kemiksiz et.
15105kontrol merkeziHomeostatik kontrol mekanizmalarının bileşenlerinden her biri.
15106kontrol noktasıBir gıda üretim sisteminde, yetersiz kontrol durumunda, risk faktörlerinin oluşmasına neden olan, ancak program veya prosedürlerle risk düzeyi düşürülebilen işlem basamakları, CP.
15107kontrollü atmosferGıda korumasında karbondioksit ve oksijen oranlarının ayarlanmasıyla oluşturulan koruma koşulları.
15108kontrollü salıvermeAğızdan alınan kısa etki süreli ilaçların etki süresini uzatmak ve daha etkili olmalarını sağlamak amacıyla farmasotik biçim değişikliğiyle salıvermeyi yavaşlatma olayı.
15109kontrollü solunumSolunum işlevlerinin, anestezistin kontrolü altında tutulması. Kalp ve göğüs şirurjisinde önemlidir.
15110kontrollü solunum cihazıSolunum anestezi sırasında istenilen sıklıkta sürdürülmesini sağlayan cihaz, ventilatör.
15111kontur kup1. Etki eden kuvvetin iletilmesi sonucunda, darbenin vurulduğu yerde değil, bunun karşıt bölümünde yaralanma veya hasar meydana gelmesi. 2. Kafatasına vurulan yerin aksi tarafında ve beynin tabanındaki damarlar çevresinde yaygın kanamaların oluşması.
15112kontuzyo serebriBeyin kontüzyonu.
15113kontüzyonEzik.
15114konus1. Koni, koni biçiminde olan. 2. Işını belli bir sahaya düşürmede kullanılan delikli metal levha.
15115konus arteryozusanat. Truncus pulmonalis’in ventriculus dexter’den çıkış yerinde görülen huni biçimindeki kabartı.
15116konveksDışbükey.
15117konveks propUltrason probu.
15118konveksiyonCanlıların vücuduyla temas hâlindeki ve genelde çevre sıcaklığından daha yüksek olan hava tabakasının yerini düşük sıcaklıktaki havanın alması.
15119konvergensiyaanat. Embriyolojik bir dokunun morfogenetik hareketleri oluşturarak birbirine yaklaşması ve dokuların benzer karakterlere dönüşmesi.
15120konvertinFaktör VII.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir