Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
15361kovalent bağElektronların iki atom tarafından ortaklaşa kullanılmasıyla oluşan ve koparılması için 50-110 kcal/mol enerji gereken kuvvetli kimyasal bağ.
15362kovalent modifikasyonEnzim molekülünün yapısındaki belirli serin, treonin veya tirozin amino asitlerinin hidroksil gruplarına bir fosfat grubunun eklenmesi veya bu yapılardan bir fosfat grubunun çıkarılması ve böylece enzim etkinliğinin düzenlenmesi.
15363kovalı sağım sistemiSağım tesisinden sütün kovayla taşındığı sağım sistemi.
15364kovaryansİki tesadüfi değişkenin ortalama değerlerine göre birinci çarpım momenti, ortak değişim.
15365kovaryans analiziTedavi veya faktör değişkenlerinin etkilerine ek olarak ortak değişkenlerin cevap değişken üzerindeki olası etkilerini düzelten ve varyans analizinin bir uzantısı olan analiz tekniği, ANCOVA
15366kovdriyozisSahra Çölü’nün güneyinde ve kimi Hint Okyanusu adalarında görülen, geviş getiren hayvanlara Amblyomma hebraeum ve A. variegata türü kenelerle taşınan, Cowdria ruminantium türü riketsiyaların neden olduğu, plöra, perikart ve plöral boşlukta sıvı toplanması
15367kovucuDoğrudan veya dolaylı olarak insan veya hayvan hijyenine yönelik olanlarda dâhil olmak üzere, pire gibi omurgasız veya kuş gibi omurgalı zararlı organizmaları ortamdan uzaklaştırmak için kullanılan biyosidal ürünler, repellent.
15368koyital egzantemDurin.
15369koyital ekzantemSığırların bulaşıcı rinotrakeitisi.
15370koyital vezikular egzantemSığırların bulaşıcı rinotrakeitisi.
15371koyital veziküler egzantemSığırların bulaşıcı püstüler vulvovajinitisi.
15372koyital yaşDöllenmeyle sonuçlanan çiftleşmeyi gebeliğin başlangıcı kabul ederek gebelik yaşını hesaplama.
15373koyitusÇiftleşme.
15374koyitus interruptusÇiftleşme sırasında ejakülasyondan önce penisin geri çekilmesiyle sonuçlanan cinsel birleşim.
15375koyu renkli idrar hastalığıAkçaağaç şuruplu idrar hastalığı.
15376koyulaştırılmış hidrolize peynir altı suyuLaktaz enzimiyle hidrolize edilen peynir altı suyunun buharlaştırılmasıyla elde edilen, en az % 50 toplam katı madde ve her yüzde toplam katı madde için en az % 0. 3 toplam glikoz ve galaktoz içeren bir kalıntı.
15377koyulaştırılmış sütSütün suyunun düşük atmosferde ve düşük ısıda buharlaştırılmasıyla elde edilen, besleyici değeri yüksek süt ürünü, evapore süt, konsantre süt, buharlaştırılmış süt.
15378koyulaştırılmış yağsız sütYağı alınmış sütün buharlaştırılmasıyla elde edilen ve en az % 27 toplam katı madde içeren bir kalıntı.
15379koyulaştırılmış yayık altıYayık altının buharlaştırılmasıyla elde edilen, en az % 27 toplam katı madde, katı maddesinin her bir yüzdesinde en az % 0, 055 süt yağı ve en çok % 0, 14 kül içeren bir kalıntı.
15380koyunGeviş getirenlerin Ovinae alt familyası içinde yer alan, eti, sütü, yapağısı ve derisi için yetiştirilen evcil hayvan.
15381koyun babesiozisiKoyun ve keçilerde Babesia ovis, B. capreoli, B. taylori ve B. motasi türlerinin neden olduğu çeşitli kene türleriyle nakledilen sarılık ve hematüri gibi belirtilerin görüldüğü protozoer hastalık.
15382koyun bitiKoyun ve keçilerde parazitlenen yaygın bir dış parazit, Melophagus ovinus.
15383koyun çiçeğiPoxviridae ailesinde yer alan Kapripoksvirüsün tüm yaş gruplarındaki koyunlarda oluşturduğu yapağının az olduğu bölgelerde dikensi tabaka keratinositlerinde biçimlenen hidropik dejenerasyon, mikroveziküller, eozinofilik sitoplazmik inklüzyonlarla ve makro
15384koyun çiçeği hücreleriKoyun çiçeği hastalığının papül devresinde dermiste veya seyrek olarak kalp, böbrek, karaciğer, böbrek üstü bezleri, tiroit bezi ve pankreasta görülen vakuoler çekirdekli, virüsle enfekte olmuş dejenere epitel hücreleri veya fibroblastlar.
15385koyun ensefalitisiSıçrama hastalığı.
15386koyun ensefalomiyelitisSıçrama hastalığı.
15387koyun etkisiKızgınlık gösteren dişilerin koçlara cevap vermesiyle biçimlenen kanda LH yoğunluğunun artmasıyla meydana gelen fizyolojik etki.
15388koyun karaciğer kelebeğiFasciola hepatica.
15389koyun pisliğiAğıl.
15390koyun plasenta laktojeniKoyun plasentası tarafından üretilen büyüme hormonu benzeri etkiye sahip glikoprotein yapısında bir hormon.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir