Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
15541kriptojenikBilinmeyen bir nedenden dolayı meydana gelen.
15542kriptojenik septisemiHayvan hayatta iken, enfeksiyon kaynağının tespit edilemediği septisemiyle belirgin hastalık.
15543kriptokokozisCryptococcus neoformans tarafından, öncelikle kedilerde olmak üzere birçok hayvan türünde oluşturulan, subakut veya kronik seyirli, akciğer, burun, deri ve merkezî sinir sisteminde granülomlarla belirgin bulaşıcı olmayan bir mantar enfeksiyonu.
15544kriptoniskusEpicaridea isopod alt sınıfında, mikroniskus evresinden sonra gelişen ve son konağa tutunan, serbest yüzen larva.
15545kriptorşitTestisleri gelişme sırasında inguinal kanaldan skrotuma inmemiş olan.
15546kriptorşizmTek veya çift taraflı olarak testisin skrotuma tam olarak inmemesi durumu. İki taraflı kriptorşidler daima kısırdır, tek taraflı olguların fertilitesi ise değişen derecelerde bozuk olup kriptorşit köpeklerde normale göre en az 10 kat daha fazla testis tüm
15547kriptosporidiozis1. Cryptosporidium cinsi protozoonların buzağı, kuzu, oğlak ve domuz yavruları gibi genç hayvanlarda oluşturduğu sindirim sistemi bozukluğu. 2. Sığır yetiştiriciliği yapan insanlarda geçici ishal, bağışıklık sistemi baskılanmış bireylerde şiddetli ishal,
15548kriptozoit1. Belirli sporozoan protozoonların alyuvar dışı evrelerindeki merontları. 2. Plasmodium türlerinin preeritrositik şizontları.
15549krisomonadChrysomonadida takımında bulunan protozoonlar.
15550kristaanat. 1. İbik, ibik biçiminde çıkıntı. 2. Kemiklerde dik ve sarp kenar. 3. Bir organel olan mitokondriyonun iç zar katlanmaları.
15551krista fasyalisanat. Yüz ibiği.
15552krista humerianat. Kol kemiği ibiği.
15553krista ilyakaanat. İlye kemiği ibiği.
15554krista nazalisanat. Burun ibiği.
15555krista palatinaanat. Damak ibiği.
15556krista sagittalis eksternaanat. Sagittal dış ibik.
15557krista sagittalis internaanat. Sagittal iç ibik.
15558krista sakralis lateralisanat. Atgiller ve domuzda, kuyruk sokumu kemiğinin yan kısmının üst yüzünde görülen ve rudimenter proc. transversus’ların oluşturduğu uzunluğuna krista.
15559krista sakralis mediyanaanat. Geviş getirenlerde sağrı kemiğinin proc. spinosuslar’ının, ön ve arka kenarlarıyla boydan boya kaynaşarak oluşturdukları mediyan krista.
15560kristalize olabilen fragmenİmmünoglobulin molekülünün papain enzimiyle muamelesinden sonra elde edilen, kristalize olabilen, antijen bağlamayan parçası, Fc.
15561kristalize penisilin GPenisilin-G’nin tuzlarına verilen ad.
15562kristalüriİdrarda kalsiyum okzalat, kalsiyum pirofosfat gibi kristallerin fazla miktarda bulunması.
15563kritidyaCrithidia cinsinde bulunan protozoonlar.
15564kritidyalCrithidia cinsine ait.
15565kritik değerKısaca sıfır varsayımını reddetmeyi veya kabul etmeyi sağlayan bir test istatistiği değeri.
15566kritik sıcaklıkAç bırakılan hayvanlarda enerji gereksinimini artıran çevre sıcaklığı.
15567kriyo-aeroterapiSoğuk havayla yapılan tedavi.
15568kriyobiyoloji1. Canlılar üzerinde soğuğun etkilerini ve canlıların soğuğa karşı davranışlarını inceleyen bilim dalı. 2. Hücre ve dokuları dondurarak inceleyen bilim dalı.
15569kriyokoagülasyonGözdeki kanamalarda göz fundusuna proplarla soğuk uygulanması.
15570kriyopreservasyonSoğuk saklama.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir