Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
15601kromozom anormallikleriKromozomların embriyo gelişimini değiştirebilen yapılarında veya sayılarındaki düzensizlikler.
15602kromozomal mutasyonBir kromozomun büyük bölgelerini etkileyen bir mutasyon.
15603kronerjiİlaç etkinliğinin kronokinetik ve kronestezik değişmelerden ileri gelen topluca değişimi için kullanılan deyim.
15604kronesteziBiyolojik bir sistemin ilaca duyarlılığının gün içi ritme göre değişimi için kullanılan terim.
15605kronikUzun süredir devam eden müzmin, süreğen. Bir hastalığın süresinin 4 haftadan daha fazla olması.
15606kronik alveoler akciğer amfizemiAkciğer bağ dokusunda belirgin elastikiyet kaybı ve akciğerlerde kalıcı vakum artışıyla belirgin tablo.
15607kronik apseYangıların etkisiyle oluşan hafif yangı belirtileri gösteren çeperi çok kalın veya çok ince apse tipi, soğuk apse.
15608kronik ateşAteşin 3 haftadan daha uzun sürmesi.
15609kronik atrofik endometritisUzun süre devam eden kronik endometritisler sonucunda döl yatağının işlevini kaybederek atrofiye olduğu endometriyumun yangısı.
15610kronik bronşiolitBronşçukların kronik yangısı.
15611kronik bronşiolit-amfizem kompleksiKronik obstrüktif akciğer hastalığı.
15612kronik bronşitBronşların kronik yangısı.
15613kronik enfeksiyonEnfeksiyöz etkenin konağı veya hücreyi öldürmeksizin veya fazla zarar vermeksizin konakta uzun süre bulunduğu ve saçıldığı enfeksiyon tipi, süreğen enfeksiyon.
15614kronik flor zehirlenmesiHayvanların yüksek düzeyde flor iyonu içeren su ve yemlerle en az 6 ay veya daha uzun süreyle beslenmeleri durumunda meydana gelen, ilk önce dişlerde renk kaybı ve çukurluklar oluşması ve topallık daha sonra ise göğüs kemiği ve alt çene kemiklerinde büyüm
15615kronik hipertrofik pilorik gastropatiOrta ve ileri yaşlı, küçük ırk köpeklerde, mukozanın ve/veya dairesel düz kasların hipertrofisi sonucu midede pilorisin tıkanması, mukozanın kıvrımlı görünümüyle birlikte kronik kusma, ağırlık kaybı ve mide genişlemesiyle belirgin bir sendrom.
15616kronik ilerleyici osteoartritisAşım yapan boğalarda eklem yüzeyleri, kemik ve kıkırdaklarda tekrarlayan irritasyonlar sonucu oluşan, yangıyla ilgili olmayan dejeneratif eklem hastalığı.
15617kronik interstisyel hepatitisSiroz.
15618kronik interstisyel pnömoniPnömonitis.
15619kronik ishalSüreğen ishal.
15620kronik işkembe asidozuGeviş getirenlerde uçucu yağ asitlerinin özellikle propiyonik asit üretiminin ve emiliminin artışı ve salya salgısının azalması sonucu ortaya çıkan bir indigesyon, kronik rumen asidozu, latent asidotik stres.
15621kronik kataral endometritisFibroblastların üremesi ve plazma hücrelerinin infiltrasyonuyla belirgin uzun süre devam eden endometriyumun yangısı.
15622kronik kataral meme yangısıMeme sarnıcı ve süt kanallarının genellikle subklinik seyreden proliferatif yangısı.
15623kronik kistik endometritisKöpeklerde uzun süre devam eden döl yatağı yangısı sonucu üreyen bağ dokuyla bez kanallarının tıkanıp salgının akıtılamayıp kistleşmesi.
15624kronik lenfositik lösemiMorfolojik olarak olgun, ancak biyolojik olarak olgunlaşmamış B lenfositlerin klonal bir popülasyonun üremesi ve hipogammaglobulinemiyle belirgin kronik proliferatif hastalık.
15625kronik lösemi virüsüUzun bir kuluçka süresinden sonra lösemi meydana getiren bir retrovirüs.
15626kronik meme yangısıUzun bir süre devam edegelen, süt veriminde azalma ve memede ilerleyici bağ doku gelişmesiyle dikkati çeken meme yangısı.
15627kronik mide dilatasyonuKronik mide genişlemesi.
15628kronik mide genişlemesiAkut genişlemeye neden olan faktörlerin mideyi sık sık etkisi altına alması, yaşlılık, diş bozuklukları, yel yutma, pilorus veya bağırsaklarda daralma, apse, tümör, ulkus, kumlu sular, midelerin sürekli yangısı vb. bozuklukların varlığında ortaya çıkan be
15629kronik miyelomonositik lösemiKöpeklerin anizokromi, anizositozis, poikilositozis ve tedaviye cevap vermeyen anemiyle belirgin, çoğunlukla beş yaşından büyük köpeklerde görülen lösemi çeşidi. İştahsızlık, uyuşukluk, kilo kaybı ve egzersiz toleransında azalma, mukozalarda solgunluk ve
15630kronik nekrotik endometritisDomuzlarda görülen, mukozayı kalınlaştıran Staphylococcus’ların neden olduğu bir döl yatağı yangısı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir