Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
15901kutu çizimlerVerilerin nasıl dağıldığı ve doğası hakkında bilgi edinmek için yararlanılan bir grafik yöntemi.
15902kutu doldurma oranıKonserve kutusunun doldurulan hacminin kutu su kapasitesine yüzde oranı.
15903kutulanmış sığır etiSoğutulmuş sığır karkasının, yumurta, tranç gibi ana karkas parçalarına ayrılıp vakumla paketlendikten sonra karton kutular içinde tüketime sunulma biçimi.
15904kutup cisimciklerianat. 1. Dişilerde ovaryumda birinci ve ikinci mayoz bölünme sonucu az sitoplazmalı, polositus primarius adı verilen birinci kutup hücresiyle polositus sekundarius adı verilen ikinci kutup hücrelerinin oluşturduğu atretik hücreler, polosit. 2. Coccidia oo
15905kutup halkasıApicomplexa’ların sporozoit, merozoit, takizoit, bradzoit, kinet gibi hareketli evrelerinde subpelliküler mikrotubullerin bulunduğu iki iç zarın apikal kalınlaşması.
15906kutup hücresiKutup yakınında, kutup çevresinde, kutupla ilgili olan.
15907kutup kapsülüMyxozoa’larda konağa tutunmaya yarayan filament içeren kapsül.
15908kutup tıkaçlarıTrichuris ve Capillaria cinslerinde bulunan türlerin yumurtalarının kutuplarında bulunan tıkaçlar.
15909Kuvasız köpeğiMacaristan’dan köken alan, kimilerine göre hunlulardan bu yana bilinen, kimilerine göre de 1200 yılında Orta Asya'dan Macaristan'a göç eden Türk boylarının yanında onlara eşlik eden koyun köpeği olarak bilinen, adı Türkçe koruyucu anlamında olan, başı ve
15910kuvaterner amonyum bileşikleriKatyonik deterjanlar veya sürfaktanlar olarak da bilinen Gram pozitif ve negatif bakterilere karşı etkili, uygulandıkları deri veya yara yüzeyinde ince bir ilaç tabakası oluşturarak bir taraftan bakterilerin bulaşmasını engellemek gibi olumlu etkilerinin
15911kuvvetli asitProtonlarına ilgisi az, tamamen iyonlaşan veya protonlarını suya tamamen veren asit.
15912kuvvetli bazSıvı çözeltide tamamen iyonlaşan baz.
15913kuvvetli iyot tentürüPotasyum iyodürden 5 gr ve 7 gr iyodun 85 derecelik alkolde çözdürülmesiyle hazırlanan antiseptik özelliğe sahip renkli çözelti.
15914kuyrukanat. Kauda.
15915kuyruk alt sinir ağıanat. Kuyruk sinirlerinin, kuyruk omurlarının proc. transversus'larının alt tarafında oluşturdukları sinir ağı, pleksus kaudalis ventralis.
15916kuyruk bezlerianat. Özellikle ergin erkek kedilerde iyi gelişen ve kokulu bir sıvı salgılayan bezler, glandula kauda.
15917kuyruk kesenKuyruğu kesilecek atların iki kuyruk omuru arasına yerleştirilerek kullanılan aygıt.
15918kuyruk kesimiHayvanlarda hastalıklı veya gangren olan veya köpeklerde estetik amaçla kuyruğun bir seviyeden kesilip çıkarılması, kaudektomi, kaudotomi.
15919kuyruk miyazisiHayvanların kuyruk bölgesinde görülen miyazis.
15920kuyruk omurlarıanat. Sayıları evcil memeli hayvanlarda 16-22 arasında değişen kuyruğun kemiksel kısmını oluşturan omurlar, vertebra kaudales, sağrı omurları.
15921kuyruk sinirlerianat. Sayıları 4-8 arasında değişen ve kuyruk derisiyle kuyruk kaslarını uyaran sinirler, nervi kaudales.
15922kuyruk sokumu kemiğiHayvan türlerine göre sayıları üç ila beş arasında değişen kuyruk sokumu omurlarının birleşmesiyle oluşan kemik, kutsal kemik, sakrum, os sakrum, koksigis, sağrı kemiği.
15923kuyruk sokumu omurlarıanat. Sayıları evcil memeli hayvanlarda 3-5 arasında değişen omurganın kuyruk sokumunu biçimlendiren omurlar, vertebra sakrales.
15924kuyruk sokumu sinirlerianat. Omuriliğin pars sacralis’inden çıkan ve sayıları kuyruk sokumu omurlarının sayısı kadar olan sinirler, nervi sakrales.
15925kuyruk tutmaArap atının dörtnal koşarken kuyruğunun yukarı kalkarak havada S harfi şeklinde bir kıvrım yapması.
15926kuyruk ucu nekrozuDüzgün olmayan zeminde barındırılan besi sığırlarında kuyruğun uç kısmının basınç altında kalması veya küt fiziksel darbe sonu iskemiye bağlı olarak biçimlenen yerel doku ölümü.
15927kuyruk üst sinir ağıanat. Kuyruk sinirlerinin, kuyruk omurlarının proc. transversus’larının üst tarafında oluşturdukları sinir ağı, pleksus kaudalis dorsalis.
15928kuyruklu trombozDamar duvarına yapışık olan trombozun uç kısmının kuyruk biçiminde uzandığı tromboz tipi. Trombozun kuyruğu, atardamar dolaşımında kan akışının aksi yönünde, toplardamar dolaşımında ise kan akımı yönünde ve kalbe doğrudur.
15929kuyruksuzlukSığır, kedi ve domuzlarda görülen ve kuyruğun biçimlenmemesiyle belirgin kalıtsal yapılış bozukluğu. Kimi koyun ve köpek ırklarında bir ırk özelliği olarak biçimlenir.
15930kuyu suyuYer altı su tabakasına çeşitli yollarla ulaşılarak elde edilmiş su.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir