Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
16081Lagos yarasa virüsAfrika’da bulunan yarasalarda izole edilen kuduz virüsü benzeri virüs.
16082lahanaTurpgiller familyasından, yaprakları sebze olarak kullanılan, protein bakımından zengin, sindirilme derecesi yüksek, soğuğa karşı dayanıklı yeşil bitki.
16083lahana yapraklarıLahana bitkisinin yaprakları. Diğer yeşil yemlere nazaran protein ve enerji yönünden daha iyi olan, bazı türlerinin guatr yapan thiocynate madde içermesi nedeniyle dikkatli kullanılması gereken, uzun süre lahana yiyen hayvanlarda ölü doğum, yavrularında k
16084Laikipia hastalığıKoyunların maedi ve pulmoner adenomatozisine benzer değişimlerle belirgin, sadece Kenya’da koyunlarda görülen bir viral hastalık.
16085lakanat. Süt.
16086Lakeland teriyeriİngiltere'den köken alan, İngiltere'nin Lake bölgesinde yapılan Bedlington ile Old English Black ve Tan Teriyer, Dandi Dinmont, Border Teriyer, Wire Fox Teriyer birleştirmeleri sonucunda geliştirilen, tilki, porsuk gibi mağara ve inlerde yaşayan hayvanlar
16087Lakenvelder tavuğuAlmanya’da tüy rengi bakımından en iyi bilinen, vücut tüyleri beyaz, kuyruk ve boyun tüyleri ise siyah, oldukça küçük yapılı, yumurta kabuğu rengi ise beyaz olan tavuk ırkı.
16088lakerdaDilim dilim kesilmiş palamut, torik gibi balıkların, uygun bir kap içerisinde kuru tuzla salamura edilmesiyle elde edilen ürün.
16089Laki-LorandfaktörFaktör XIII.
16090lakrimaanat. Gözyaşı.
16091lakrimal propDuktus naso lakrimalis kanalını açmak amacıyla kulanılan prop.
16092lakrimalisanat. Gözyaşıyla ilgili
16093lakrimasyonGözyaşı salgısı, gözyaşı akıntısı.
16094laksatifDışkının yumuşamasını sağlayarak atılımını kolaylaştıran.
16095laktalbuminSütte ısıya duyarlı serum proteini.
16096laktareanat. Emme, emzirme.
16097laktasidemiKanda laktik asit bulunması.
16098laktasyonMemeli hayvanlarda doğumla birlikte meme bezlerinden süt salgılanmaya başlanması ve bu süt salgılamasının belirli bir süre devam etmesi.
16099laktasyon dönemiHayvanların etkin olarak süt salgıladıkları zaman. Bu dönem doğum ile kuru dönem arsıdır.
16100laktasyon ortalamasıİneklerde 305 gün olan laktasyon dönemindeki ortalama süt miktarı. Genellikle dalgalı sürü ortalamasından % 8-15 daha yüksektir.
16101laktasyon osteoporozisiDomuzların gebelik öncesinde, gebelikte ve laktasyonda fosforun normal düzeyde veya fazla olduğu ve kalsiyumun yetersiz olduğu rasyonlarla uzun süre beslenmesiyle ortaya çıkan kemiklerin hafif, delikli ve kırılgan hâle gelmesiyle belirgin değişim.
16102laktasyon pikiLaktasyon döneminde süt veriminin en yüksek olduğu dönem.
16103laktasyon tetanisiÇayır tetanisi.
16104laktasyonun devamlılık indeksiLaktasyonun maksimum döneminden sonraki süt verimindeki azalma hızını belirlemek için kullanılan, maksimum süt veriminin elde edildiği aydan itibaren belli bir aydaki süt veriminin bir önceki ayın süt verimine oranının yüzdesi şeklindeki oranların ortalam
16105laktasyonun uyarılmasıÖstrojen, progesteron ve kortizol gibi hormonlar kullanılarak laktasyonda olmayan hayvanlarda süt salgısının başlatılması.
16106laktatLaktik asidin sodyum laktat, potasyum laktat gibi tuz, ester veya anyon formu.
16107laktat dehidrogenazHemen hemen tüm hücrelerin sitoplazmasında bulunan, elektron verici olarak NADH kullanan, laktat ve pirüvatın birbirlerine dönüşmelerini katalize eden ve doku nekrozunun eşlik ettiği tüm durumlarda, özellikle kalp (miyokard infarktüsü gibi), karaciğer, is
16108laktat silajlarıDüşük pH ve yüksek konsantrasyonlarda laktik asitle belirgin silajlar. Bu silajlar kaliteli silajlar grubunda olup enerji içerikleri yüksek ve dayanma süreleri uzundur.
16109laktatlı ringer çözeltisiAsidoz ve hipokalemiyle birlikte gelişen şiddetli ishal olgularında ve asidozla hipokalemi olgularında kullanılan asitliği azaltılmış NaCl, KCl, CaCl2 içeren dengeli çözelti.
16110laktazİnce bağırsak ve pankreastan salgılanan ve süt şekerinin glikoz ve galaktoza parçalanmasında görev yapan enzim.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir