Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
16141laktulozYemlerde prebiyotik katkı maddesi olarak kullanılan bir sentetik şeker.
16142lakunaanat. 1. Aralık, delik, su dolu çukur, açıklık. 2. Kıkırdak ve kemik dokuda hücrelerin doldurduğu boşluklar. 3. Akantosefalalarda lakunar sistemi oluşturan kanallar. 4. Böceklerin gelişen kanatlarında sinir, trake ve hemolenf içeren kanallar.
16143lakuna lateralesanat. Sinus sagittalis superior’un küçük girintileri
16144lakuna muskulorumanat. Lig. inguinale ile kalça kemiği arasında kalan açıklığın üst yan bölümü.
16145lakuna vazorumanat. Lig. inguinale ile kalça kemiği arasında kalan açıklığın alt orta kısmı.
16146lakunae üretralesanat. Üretra mukozasında, gll. urethrales’in açıldığı girintiler.
16147lakuner sistemAkantosefalalarda dolaşım sitemi olarak görev yapan ve vücut duvarı içerisinde bulunan kanal sistemi.
16148lakus lakrimalisanat. Caruncula lacrimalis'in etrafında bulunan ve salgılanan gözyaşının fazlasının toplanmasına yarayan yer.
16149LALLizinoalanin.
16150lamÇeşitli preparatların hazırlanması ve mikroskobik incelemelerin yapılması için kullanılan belirli ölçütlerdeki cam malzeme.
16151lam kümelenme testiLam üzerinde partiküler antijenlerle serumdaki antikorların özgül bağlantılar oluşturması sonucu gözle görülebilir kümeler meydana gelmesi ilkesine dayalı olarak yapılan immünolojik tanı yöntemi.
16152LamaDeveden daha küçük, hörgücü olmayan, uzun tüylü, Güney Amerika’da yaşayan tür.
16153lambda fajıEscherichia coli 'yi bulaştıran ve klonlama vektörü olarak oldukça sık kullanılan, çift iplikli, hat biçiminde DNA içeren faj.
16154Lambert-Eaton sendromuMiyasteniya gravis benzeri sinir-kas bağlantı yerinde, sinir uçlarında bulunan kalsiyum kanallarına karşı oluşan antikor nedeniyle kas güçsüzlüğüne neden olan otoimmün bir hastalık.
16155Lamblia intestinalisGiardia lamblia.
16156lambliyazisGiardiyozis.
16157lambliyozisGiardiyozis.
16158lamelPreparat hazırlanması ve preparatların üzerlerinin kapanması için kullanılan belirli ölçütlere sahip ince cam malzeme.
16159lamellaanat. 1. Yaprakçık, ince yaprak. 2. Solungaç.
16160lamella dermalesanat. Tırnağın canlı kısmının corium parietale kesiminde görülen ince yaprakçıklar, lamella koriales.
16161lamella epidermalesanat. Capsula ungulae’nin iç yüzünde görülen ince yaprakçıklar.
16162lamella intrasinuzalesanat. Sinus frontalis içerisindeki kemik yaprakçıkları.
16163lamella korialesanat. Lamella dermales.
16164lamella suspensoriyaanat. Meme içerisindeki bağ dokunun fascia trunci profunda ile birleşip oluşturduğu yaprakçıklar.
16165lamellozusanat. Yapraklı, lamelli.
16166laminaanat. Yaprak, levha, tabaka
16167lamina albaanat. Beyinciğin orta kısmındaki corpus medullare’den gri madde içine doğru giden beyaz madde uzantıları.
16168lamina arkus vertebraanat. Arcus vertebrae’nın yassılmış arka kısmı.
16169lamina bazalisanat. Gözde retina’nın pigment tabakasına yapışık tabaka.
16170lamina bazilarisanat. Kulakta ductus cochlearis’in tabanı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir