Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
16171lamina eksternaanat. Kalbur kemiğinin çatı, taban ve iki yan duvarını oluşturan kısım.
16172lamina episkleralisanat. Gözde skleranın dış yüzüyle Tenon kapsülü arasında bulunan gevşek bağ doku.
16173lamina femoralisanat. Atgillerde m. obliquus abdominis externus’un leğen kirişi üzerinden ayrılan ve fascia femoris medialis’e birleşen kiriş yaprağı.
16174lamina fibroretikularisanat. Retiküler lamina.
16175lamina horizontalisanat. Damak kemiğinin ağız boşluğu tavanının gerisinde yatay olarak seyreden kesimi.
16176lamina internaanat. Kemiksel kafatası çatısının iç yaprağı.
16177lamina kartilaginis alarisanat. Burnun iç kanadının dış bükeyliğini sağlayan kısım.
16178lamina kartilaginis krikoideaanat. Gırtlakta cartilago cricoidea’nın üstte kalan kısmı.
16179lamina kartilaginis tiroideaanat. Gırtlakta cartilago thyroidea’nın üstte kalan kısmı.
16180lamina koroidokapillarisanat. Gözde choroidea’da bulunan bir tabaka.
16181lamina kribrozaanat. Kalbur kemiğinin arka duvarında delikli bölme.
16182lamina limitansSınırlayıcı tabaka.
16183lamina limitans anteriyoranat. Gözde cornea’nın hayvanlarda belirgin olmayan katmanı.
16184lamina limitans posteriyöranat. Gözde cornea’nın kalın katmanı.
16185lamina membranaseaanat. Pars cartilaginae tubae auditivae'nin zarsal duvar kısmı.
16186lamina modiolianat. Lamina spiralis ossea’nın üst ucu.
16187lamina nuhebk. lamina nuke.
16188lamina nukeanat. Atgillerle geviş getirenlerde lig. nuchae’nin funiculus nuchae'siyle boyun omurları arasında uzanan yaprak biçimindeki kısmı.
16189lamina omazianat. Kırkbayırın üst ve yanlarından çıkarak organın alt duvarına doğru uzanan, mukoza dürümünden ibaret oluşumlar.
16190lamina orbitalisanat. Kalbur kemiğinin lamina externa’sının, göz çukuruna komşu olan ve onun yan duvarlarını oluşturan kısmı.
16191lamina pariyetalisanat. 1. Kalbi saran zarın iç seröz yaprağı 2. Er bezi seröz kesesinin dış yaprağı.
16192lamina perforata nazalisanat. Beyinde trigonum olfactorium’un arka sınırlarını oluşturan ve üzerinde çok sayıda damar deliği bulunan oluşum.
16193lamina perpendikularisanat. Damak kemiğinin choana’yı yanlardan sınırlandıran yaprağı.
16194lamina pretrakealisanat. Boynun alt bölgesini sınırlayan oluşum.
16195lamina prevertebralisanat. Kamamsı kemiğin altından çıkıp boynun alt bölgesini sınırlayarak birinci kaburgaya ve manubrium sterni’ye yapışan derindeki yaprakçık.
16196lamina profundaanat. Fascia temporalis'in, arcus zygomaticus’un iç kenarına yapışan derin yaprağı
16197lamina septi telensefalianat. Koku yollarına ait ikincil merkezleri içeren yapraklardan her biri.
16198lamina spiralis osseaanat. Canalis spiralis cochlea boşluğunu tam olmayan iki bölüme ayıran kemik uzantısı.
16199lamina spiralis sekundariyaanat. Canalis spinalis cochleae'nin dış duvarlarından çıkan ve lamina spiralis ossea’nın karşısında bulunan kemik tabaka.
16200lamina suprakoroideaanat. Gözde choroidea’yı, sclera’ya bağlayan katman.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir