Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
16261larengotrakeitisEnfeksiyöz larengotrakeitis.
16262larengotrakel solunum sesiAkciğerlerden hem inspiratorik hem de ekspiratorik olarak alınan sert ifade edilen “CH”’a uyan normal seslerden biri.
16263larenksGırtlak.
16264larenks felciGırtlak felci.
16265larenks kaudalisanat. İkinci gırtlak, sirinx.
16266larenks kranyalisanat. Kanatlılarda soluk borusunun başlangıç kısmında yer alan, memelilerin aditus laryngis’i karşılığı olan ve solunuma yarayan gırtlak.
16267larenks ödemiGırtlak ödemi
16268larenks paraliziGırtlak felci.
16269larenks stenozuGırtlak daralması.
16270larva1. Birçok zoolojik grupta görülen ilk gelişim evresi. 2. Ergin karakterlerini kazanmadan önceki genç hayvan. 3. Tam başkalaşım gösteren böceklerde yumurtadan çıkan ve pupa evresine girmemiş kanatsız, genel olarak kurt biçimindeki evre. 4. Böceklerin, solu
16271larva doğurmaKimi nematod türlerinin dişilerinin vücudu içerisinde yumurta yerine larvaların serbest kalması, larvipar.
16272larva göçüSon konakları hayvanlar olan helmint larvalarının insan vücuduna penetrasyonu. Çeşitli vücut dokularında göç eden asla erişkin hâle gelmeyen nematod larvalarının neden olduğu enfeksiyon. İnsanlarda genellikle deri, gözler ve iç organlar enfeksiyon bölgesi
16273larva migrans eksternaDeri larva göçü.
16274larva migrans internaİç organ larva göçü.
16275larviparLarva doğurma.
16276lasalositStreptomyces lasaliensis kültürlerinden elde edilen ve tek değerli iyonlarla birlikte iki değerli iyonları da bağlama yeteneğine sahip iyonofor grubu antikoksidiyal ilaç.
16277laserasyon1. Yırtılma, travmatik yaralanma. Delici yaralanmalar sonucu meydana gelmiş laserasyonlar genellikle ikincil enfeksiyonlara maruz kalır. 2. Vücut dokularının yırtılmasıyla oluşan yara.
16278lasık operasyonuLazerle korneal ensizyon yapılarak göz kusurlarının giderilmesi.
16279latanoprostGöz içi basıncı düşürmek amacıyla kullanılan ilaç.
16280lateksAglütinasyon reaksiyonlarında, eriyebilir protein veya polisakkarit moleküllerine bağlanmış ve aglütinasyonun varlığının ortaya konulmasına yarayan sentetik partiküller.
16281latent1. Gizli seyreden, klinik olarak belirti vermeyen. 2. Uyku hâlinde olma ve belli koşullar oluşunca gelişme yeteneğinde olma durumu.
16282latent asidotik stresKronik işkembe asidozu.
16283latent dönemGizli dönem.
16284latent enfeksiyonGizli enfeksiyon.
16285latent evreGizli dönem.
16286latent imajIşınlama sonucu film üzerinde oluşan fakat film banyo edilmeden önce gözle görülemeyen görüntü.
16287latentlikle ilişkili proteinlerGizli enfeksiyonlar sırasında, virüsün yalnızca gizli kaldığı dönemde hücrede açıklattığı proteinler.
16288lateralanat. Yan, yan taraf.
16289lateral mezodermanat. Embriyoda sırt ipliği ve kanalis nöralis gelişmesiyle ortaya çıkan mezodermin üç kısmından biri.
16290lateral pozisyonVücudun veya bir bacağın yan taraftan radyolojik görüntüsünün alınması.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir