Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
16411lens vezikülüanat. Lens kalınlaşması.
16412lentiformisanat. Mercek veya mercimek biçiminde olan.
16413lentiglobusLens kapsülündeki değişikliğe bağlı olarak lens üzerinde oluşan koni veya yuvarlak çıkıntıların oluşumuyla belirgin kazanılmış veya doğuştan yapılış bozukluğu.
16414lentigoÇil, leke, benek, ufak ben.
16415lentikonusGöz merceğinin ön veya genellikle arka yüzünde, koni biçiminde çıkıntılarla belirgin doğuştan veya kazanılmış yapılış bozukluğu.
16416lentikularisanat. Mercek veya mercimeğe ait olan
16417Lentivirüs enfeksiyonlarıVirüsün sadece hücrede yavaş olarak çoğalması ve hayvanda tüm yaşam boyunca kalmasıyla belirgin, koyunlarda visna ve keçilerde artritis-ensefalitis benzeri bir grup viral enfeksiyon.
16418lentivirüslerRetroviridae ailesinden bulunan ve AİDS gibi, kronik, ilerleyici ve genellikle öldürücü enfeksiyonlara neden olan bir virüs cinsi.
16419lepraCüzzam.
16420leptoanat. Zarif, yumuşak, ince.
16421Leptocimex bouetiCimex boueti.
16422leptomeningitisÖrümceksi zarın ve ince zarın yangısı.
16423leptomeningopatiBeyin zarları hastalığı.
16424leptomeninksanat. Beyin zarlarından örümcek ağına benzeyen ince zar olan araknoideayla piamaterin ikisine birden verilen ad.
16425leptonema dönemianat. Mayoz bölünmenin profaz evresi başlangıcında ince uzun olan kromozomların birbirlerinden uzakta bulundukları zaman aralığı.
16426Leptopsylla segnisFare piresi.
16427leptospiraBir veya iki ucu çengel biçiminde kıvrılmış spiroket sınıfı bakteri.
16428leptospirozisTüm hayvan türlerind Leptospira cinsi spiroketlerin yol açtığı, çiftlik hayvanlarında böbrek-karaciğer yangısı, sarılık, anemi, hemoglobinuri, septisemi, organ ve dokularda peteşiyal hemorajiler, yavru atma ve ölü doğumlarla belirgin insanlara da bulaşabi
16429Lesch-Nyhan sendromuHipoksantin-guanin fosforibozil transferaz eksikliği sonucu, aşırı miktarlarda ürik asit sentezi, klinik olarak zekâ geriliği ve istemsiz sinirsel bulgularla belirgin kalıtsal bir hastalık.
16430lesitinFosfatidilkolin.
16431lesitinazHücre zarlarında bulunan ve lesitini parçalayan enzim.
16432lesitinaz testiYumurta sarısında bulunan lipoprotein komplekslerinin bakteriler tarafından oluşturulan lesitinaz ve fosfolipaz enzimleriyle hidrolize edilebilme durumunu belirlemek için yapılan test.
16433leş sineğiSarcophagidae ailesinin herhangi bir üyesi.
16434letalÖlüme götüren, öldürücü, ölümcül.
16435letal doz100[letal doz100] Öldürücü doz100.
16436letal doz50[letal doz50] Öldürücü doz50.
16437letalite1. Ölen hayvanların, hastalanan hayvanlara oranını ifade eden terim. 2. Öldürücülük derecesi.
16438letarjiUyuşukluk.
16439LeuconostocGıdalarda fermentatif bakteri olarak kullanılan, Gram pozitif, isteğe bağlı anaerob, hareketsiz, zincir veya grup olarak bulunan, kok veya mercimek biçiminde bakteri.
16440Leuconostoc oenosSüt şekerini heterofermentatif olarak parçalama yeteneğinde olmayan Leuconostoc cinsinden bir bakteri türü.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir