Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
16651ligamentum tiroepiglottikumanat. Gırtlak kıkırdaklarından epiglottis ile cartilago thyreoidea arasındaki bağ.
16652ligamentum transversum asetabulianat. Kalça kemiğindeki incisura asetabuli’yi üstten kuşatan bağ.
16653ligamentum transversum atlantisanat. Birinci boyun omuru olan atlas’ın, iki massa lateralis’i arasındaki etçillere ve domuzlara özgü olan bağ.
16654ligamentum transversum genusanat. Diz eklemindeki her iki meniscus'un ön açılarını enine olarak birbirine bağlayan, etçillere özgü bağ.
16655ligamentum triangulare dekstrumanat. Karaciğeri sağ taraftan diyaframaya bağlayan bağ.
16656ligamentum triangulare sinistrumanat. Karaciğeri sol taraftan diyaframaya bağlayan bağ.
16657ligamentum ulnokarpeum palmareanat. Dirsek kemiğinin alt kısmıyla os carpi radiale ve os carpi intermedium arasında bulunan bağ.
16658ligamentum vestibulareanat. Plica aryeepiglottica’nın altındaki bağ.
16659ligamentum vezika lateraleanat. Sidik torbasını, leğen boşluğunun iki yan duvarına bağlayan bağ.
16660ligamentum vezika medianumanat. Sidik torbasını, edep kemiğine bağlayan bağ.
16661ligamentum vokaleanat. Lig. thyreoarytaenoidea’nın plica vocalis ile örtülü olan kısmı.
16662ligandinY proteini.
16663ligant1. Merkez atomuna bağlı olan nötr molekül veya anyonlar. 2. Almaç proteinlerine bağlanan haberci moleküller ve enzimlere bağlanan düzenleyici moleküller.
16664ligant proteiniBağlanma proteini.
16665ligareanat. Bağlama.
16666ligasyon1. Bağlama, bağlanma. 2. Ligatür konulması.
16667ligatür1. Kan damarını bağlamak için kullanılan tel veya iplik. 2. Açılmış bir damarın bağlanması.
16668ligazATP’yi veya diğer nükleosid trifosfatları hidrolize ederek iki molekülün birbirine bağlanmasını katalize eden enzim, sentetaz.
16669ligninHücre duvarının yapısına giren ve selülozla kompleks oluşturan, temel yapı taşı fenilpropan türevleri olan sinapin ve koniferil alkoller.
16670lignin sülfonatOdunun veya abaca veya kenevirin sülfatla muamelesinden elde edilen, su oranı yaş formda kütle olarak % 50'yi, kuru formda kütlece % 6'yi aşmayan kullanılmış sülfit likörünün amonyum, kalsiyum, magnezyum veya sodyum tuzlarından biri veya bunların birleşim
16671lignoserik asitYirmi dört karbonlu doymuş yağ asidi.
16672lignosülfonatKâğıt endüstrisinde kâğıt elde etme sırasında üretilen, yemlerin pelet yapımı sırasında bağlayıcı olarak kullanılan madde.
16673Ligula intestinalisDiphyllobothriidae ailesinde bulunan, balık yiyen kuşların ince bağırsaklarında yaşayan sestod türü. Pleroserkoidleri tatlı su balıklarında bulunur.
16674likefaksiyon1. Sulanma, sıvılaşma. 2. Sert bir maddenin sıvı hâle dönüşmesi veya erimesi.
16675likefaksiyon nekrozuErime nekrozu.
16676likefaktif1. Sulanmayla ilgili olan. 2. Sulanma gösteren, sulanmayla belirgin. 3. Sulanmaya neden olan, sulandırıcı.
16677liken1. Bir alg ve mantarın karşılıklı simbiyotik yaşamasıyla oluşan canlı. 2. Çok sayıda küçük kabartılardan ibaret deri lezyonu.
16678likenifikasyonLikenleşme.
16679likenleşmeDerinin kalınlaşması ve sertleşmesi, likenifikasyon.
16680likenoidLiken benzeri.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir