Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
16711limfonodi hepatisi aksessorianat. Yalnızca sığır karaciğerinde bulunan lenf yumruları.
16712limfonodi hipogastrisianat. A. iliaca ve dalları yakınında bulunan lenf yumruları.
16713limfonodi ilyasi lateralesanat. A. circumflexa ilium profunda’nın iki kola ayrıldığı yerde bulunan pelvise ait lenf yumruları.
16714limfonodi ilyasi mediyalesanat. A. iliaca externa’nın başlangıç kısmı yakınlarında bulunan pelvise ait lenf yumruları.
16715limfonodi interkostalesanat. Kaburgalar arasında bulunan lenf yumruları.
16716limfonodi işyadisianat. Pelvis boşluğunun dışında bulunan lenf yumruları.
16717limfonodi kolisianat. Kör bağırsakla colon dorsale dextrum üzerinde yer alan lenf yumruları.
16718limfonodi kubitalisanat. Articulatio cubiti hizasında bulunan, koyuna ve atgillere özgü yumrular.
16719limfonodi lienalisanat. Dalağın iç yüzünde yer alan lenf yumruları.
16720limfonodi mammarianat. Memeyle karın duvarı arasında yer alan lenf yumruları.
16721limfonodi mandibulares aksessorianat. Yalnızca domuzda bulunan çene altı lenf yumruları.
16722limfonodi mediyastinales kaudalesanat. Yemek borusu ve arcus aorta etrafında bulunan lenf yumruları.
16723limfonodi mediyastinales kranyalesanat. Yemek borusu ve soluk borusu etrafında bulunan lenf yumruları.
16724limfonodi mediyastinales mediyianat. Kalp kökünün sağında bulunan lenf yumruları.
16725limfonodi mezenterisi kaudalesanat. A. mesenterica caudalis ile colon descendens arasında bulunan lenf yumruları.
16726limfonodi mezenterisi kranyalesanat. A. mesenterica cranialis’in kollarına ayrıldığı bölgede bulunan lenf yumruları.
16727limfonodi omazialesanat. Kırkbayırın işkembeye bakan yüzünde bulunan lenf yumruları.
16728limfonodi omentalesanat. Karın zarı uzantısı üzerinde bulunan lenf yumruları.
16729limfonodi parotidei profundianat. Kulak altı tükürük bezinin deri altı derininde bulunan lenf yumruları.
16730limfonodi parotidei superfisyalisanat. Kulak altı tükürük bezinin, deri altında yüzeysel olarak bulunan lenf yumruları.
16731limfonodi popliteianat. M. semitendinosus’un dış yüzüyle m. biceps femoris’in arka kenarının iç yüzünde bulunan lenf yumruları.
16732limfonodi pulmonalesanat. Akciğerlerin yakınında bulunan lenf yumruları.
16733limfonodi renalesanat. A. renalis’lerin başlangıcında bulunan lenf yumruları
16734limfonodi retikularesanat. Börkenek üstünde bulunan lenf yumruları.
16735limfonodi retikuloabomazialesanat. İşkembe, börkenek ve kırkbayır arasında bulunan lenf yumruları.
16736limfonodi retrofaringei lateralesanat. Atgillerde atlas’ın proc. transversus’unun önünde, sığırda çene altı tükürük bezinin altında bulunan lenf yumruları
16737limfonodi retrofaringei medialesanat. Atgillerde hava kesesi yakınında, sığırda styloid’in iç tarafında köpekte birinci boyun omuru olan atlas’ın proc. transversus’unun altında bulunan lenf yumruları.
16738limfonodi ruminales dekstrianat. Sulcus longitudinalis dexter boyunca bulunan lenf yumruları.
16739limfonodi ruminales sinistrianat. İşkembede, sulcus longitudinalis sinister boyunca bulunan lenf yumruları.
16740limfonodi ruminoabomazialesanat. İşkembeyle mayalığın birbirlerine bakan yüzlerinde bulunan lenf yumruları.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir