Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
16741limfonodi trakeobronkales dekstrianat. Sağ bronchus principalis’in sağında yer alan lenf yumruları.
16742limfonodi trakeobronkales mediyianat. İki bronchus principalis’in arasındaki lenf yumruları.
16743limfonodi trakeobronkales sinistrianat. Sol bronchus principalis’in solunda yer alan lenf yumruları.
16744limfonodi vezikalesanat. Sidik torbasında atgillere özgü lenf yumruları.
16745limfonodi yeyunalesanat. Boş bağırsak arasında bulunan lenf yumruları.
16746limfonoduli agregatianat. Peyer plakları.
16747limfonoduli prepusialesanat. Sünnet derisindeki lenf yumruları.
16748limfonoduli solitarianat. Bağırsak mukozasında yer alan ve ayrı ayrı bulunan lenf yumruları.
16749limfonoduli tubarianat. Tuba auditiva’nın mukozasında bulunan lenf yumrusu.
16750limfonodusanat. Lenf yumrusu, beze.
16751limfonodus aksillaris aksessoryusanat. Ön ekstremitenin sığırlara ve etçillere özgü lenf yumrusu.
16752limfonodus gluteusanat. Pelvis bölgesinin sığırlara ve domuzlara özgü lenf yumrusu.
16753limfonodus infraspinatusanat. M. infraspinatus’un üstünde bulunan, sığırlara özgü lenf yumrusu.
16754limfonodus obturatoryusanat. Foramen obturatum civarında bulunan atgillere özgü lenf yumrusu.
16755limfonodus ovarikusanat. Yumurtalık yakınında bulunan atgillere özgü lenf yumrusu.
16756limfonodus tuberalisanat. Tuber ischiadicum’un iç kısmında yer alan, sığırlara ve koyunlara özgü lenf yumrusu.
16757limfonodus uterinusanat. Döl yatağında yer alan, atgillere ve domuza özgü lenf yumrusu.
16758limfosentrumanat. Lenf merkezi.
16759limfosentrum aksillareanat. Ön ekstremitenin lenf merkezi.
16760limfosentrum bronkaleanat. Bifurcatio trachea'nın yakınında yer alan, çok sayıda lenf yumrusunu kapsayan lenf merkezi.
16761limfosentrum iliofemoraleanat. Lymphocentrum iliofemorale’yi içeren, pelvis boşluğu duvarı lenf yumrusu merkezi.
16762limfosentrum iliosakraleanat. Lymphonodi iliaci laterales, lymphonodi iliaci mediales ve lymfonodi anorectales’i içeren leğen boşluğu duvarı lenf yumrusu merkezi.
16763limfosentrum inguinofemoraleanat. Lymphocentrum inguinale superficiale’yi kapsayan lenf merkezi.
16764limfosentrum işyadikumanat. Lymphocentrum ischiadicum, lymphonodus gluteus ve lymphonodus tuberalis’i içeren leğen boşluğu duvarı lenf yumrusu merkezi.
16765limfosentrum lumbaleanat. Lymphonodi lumbales aortici’yi kapsayan bel lenf merkezi
16766limfosentrum mandibulareanat. Spatium mandibulae’de bulunan alt çene lenf merkezi.
16767limfosentrum mediastinaleanat. Lymphonodi mediastinales craniales, medii ve caudales’i oluşturan lenf merkezi.
16768limfosentrum mezenterikum kaudaleanat. Lymphonodi mesenterici caudalis’i kapsayan lenf merkezi.
16769limfosentrum mezenterikum kranyaleanat. Lymphonodi mesenterici cranialis, jejunalis, cecales ve colici’yi kapsayan lenf merkezi.
16770limfosentrum parotideumanat. Kulak altı tükürük bezinin ön kenarında yer alan lenf yumruları.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir