Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
16771limfosentrum popliteumanat. Lymphonodi poplitei’yi içeren arka ekstremitenin lenf yumrusu merkezi.
16772limfosentrum retrofaringeumanat. Yutağın gerisinde bulunan ve lymphonodi retropharyngei laterales ile lnn. retropharyngei mediales’ten ibaret olan lenf merkezi.
16773limfosentrum seliakumanat. Karaciğer, mide, dalak ve karın tükürük bezine ait çok sayıda lenf yumrusu içeren lenf merkezi.
16774limfosentrum servikale profundumanat. Soluk borusunun yanlarında yer alan, lymphonodi cervicales profundi craniales, lymphonodi cervicales profundi medii ve lnn. cervicales profundi caudales'ten ibaret olan lenf merkezi.
16775limfosentrum servikale superfisiyaleanat. Art. humeri’nin önünde lymphonodi cervicales superficiales’i kapsayan lenf merkezi.
16776limfosentrum torasikum dorsaleanat. Lymphonodi intercostales ve lymphonodi thoracici aortici’yi kapsayan lenf merkezi.
16777limfosentrum torasikum ventraleanat. Lymphonodi sternales craniales ve lymphonodi sternales caudales’i kapsayan lenf merkezi.
16778limit dekstrinNişastanın amilazla, glikojenin fosforilazla alfa-1, 4 bağlarının alfa-1, 6 bağlarına kadar hidrolizinden sonra, geride kalan dallı, daha küçük yapıdaki molekül, dekstrin. Nişasta dekstrinleri yapışkan özelliklerinden dolayı yapıştırıcı yapımında kullanıl
16779limitansanat. Sınırlayan, sınırlayıcı
16780LimnaeaSivri tatlı su salyangozu.
16781Limnatis niloticaAt sülüğü.
16782limonataOrganik veya inorganik asitlerle hazırlanan, şurup içeren, adi ve gazlı olmak üzere iki çeşidi bulunan, ekşi tadında sıvı ilaç biçimi.
16783limoni sülünSarı altuni sülün.
16784Limousin sığırıFransa’dan köken alan, vücudu uzun, derin ve geniş, buğday kırmızısı renginde, yüzü ve bacaklarının alt kısımları daha açık renkli, boğaları ineklerine nazaran daha koyu renkli, merme ve gözlerinin etrafında siyah renkli halka bulunan, yem ve iklim gibi o
16785Lincoln koyunuİngiltere’nin Lincoln eyaletinde yerli koyun ırklarının Leicester ırkıyla melezlenmesi sonucu geliştirilen, et verimi yönünden iyi gelişmiş, yapağısı kaba olmakla beraber miktarı çok fazla olan, beyaz başlı İngiliz et ırkları arasında lüleleri en uzun ola
16786lindanSuda çözünmeyen, orta derecede zehirliliğe sahip, katı yapıda organik klorlu insektisitler grubunda yer alan böcek öldürücü bir ilaç.
16787lineaanat. Çizgi, hat.
16788linea albaanat. Ak çizgi.
16789linea alba dikişiAk çizgi dikişi.
16790linea alba hastalığıAk çizgi hastalığı.
16791linea anokutaneaanat. Zona cutanea ile zona intermedia’yı birbirinden ayıran çizgi.
16792linea anorektalisanat. Zona columnaris ani ile düz bağırsağı ayıran çizgi.
16793linea arkuataanat. Linea terminalis’in devamı olarak pecten ossis pubis’e kadar uzanan çizgi.
16794linea gluteaanat. Böğür kemiğinin facies glutea’sındaki çizgi.
16795linea intercondilarisanat. Uyluk kemiğinin arka yüzünde condylus femoris’lerin tabanlarını birleştiren kemik çizgisi.
16796linea intertrokanterikaanat. Trochanter major ile trochanter minor’u birleştiren çizgi.
16797linea m. popliteianat. Kaval kemiğinin arka yüzündeki çizgiler.
16798linea m. trisipitisanat. Kol kemiğinde tuberculum majus’tan tuberositas deltoidea’ya inen çizgi.
16799linea milohiyoideaanat. Alt çene kemiğinin facies lingualis’inde görülen çizgi.
16800linea nuhebk. linea nuke.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir