Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
16831lipidemiHiperlipidemi.
16832lipidozisLipit depo hastalığı.
16833lipiodolHaşhaş yağının iyotlanmasıyla elde edilen ve guatr tedavisinde kullanılan madde.
16834lipitBaşlıca karbon ve hidrojen atomlarından oluşan, suda çözünmeyen ancak eter, kloroform ve aseton gibi organik çözücülerde çözünebilen organik maddeler.
16835lipit damlacığıYağ hücresi içinde bulunan yağ damlaları. Beyaz yağ hücrelerinde bir tek büyük yağ damlası bulunurken, kahverengi yağ hücrelerinde çok sayıda küçük yağ damlacığı vardır.
16836lipit depo hastalığıHücrelerdeki metabolizma bozukluğuna bağlı olarak dokularda lipit birikimi, lipidozis.
16837lipit histiyositozisiSfingomiyelinozis.
16838lipit hücre tümörüLüteom.
16839lipit pnömonisiBitkisel veya hayvansal yağların akciğere alınması sonucu, bol miktarda dev hücreleriyle birlikte makrofajlardan oluşan granülomlu yangıyla belirgin aspirasyon pnömonisinin özel bir biçimi, lipoit pnömoni, ilaçla tedavi pnömonisi, yabancı cisim pnömonisi.
16840lipit/su partisyon katsayısıDenge hâlinde, yağ fazında çözünen ilaç konsantrasyonunun su fazında çözünen ilaç konsantrasyonuna oranından elde edilen ve ilaç veya benzeri maddelerin biyolojik zarlardan emilme yeteneklerini belirlemede kullanılan katsayı.
16841lipitüriİdrarda yağ damlacıklarının bulunması, lipüri.
16842lipoamitPirüvat dehidrogenaz kompleksi.
16843lipofuskinYaşlanma pigmenti.
16844lipofuskinozisYaşlı hayvanlarda, örneğin E vitamini yönünden yetersiz ve doymamış yağ asitlerinden zengin gıdalarla beslenen köpeklerde, özellikle yüksek metabolizmaya sahip organların hücrelerinde yaşlanma pigmentinin birikimi. Kalp kası hücrelerinde çekirdeğin çevres
16845lipogenezYağ asitlerinin biyosentezi.
16846lipoik asitYağda eriyen, kükürt içeren ve pirüvatın asetil CoA’ya dönüştüğü basamakta bir koenzim olarak görev yapan vitamin benzeri madde, tioktik asit, alfa lipoik asit.
16847lipoit pnömoniLipit pnömonisi.
16848lipokromÇeşitli hayvansal dokularda ve tabii yağlarda bulunan, normal yağa rengini veren sarı renkli bir pigment.
16849lipolitikYağları parçalayan.
16850lipolitik enzimlerLipaz.
16851lipomYağ dokusundan köken alan iyicil tümör.
16852lipomatöz1. Lipom yapısında, lipoma benzeyen. 2. Lipom veya lipomlar gösteren lipomlarla belirgin.
16853lipomobilizasyon sendromYağlı inek sendromu.
16854liponekrozYağ dokusu nekrozu.
16855LiponyssusSıçan akarı.
16856lipoprotein lipazDaha çok yağ dokusu, kalp ve iskelet kası kılcal damarlarının endotel hücre zarının dış yüzeyinde bulunan, dolaşımdaki lipoproteinlerdeki trigliseritleri yağ asidi, gliserol ve monogliseritlere hidrolize eden enzim, LPL.
16857lipoprotein-aAtherom plaklı hastalarda plazmada bulunan anormal bir lipoprotein, Lp-a.
16858lipoprotein-xKolestazlı hastalarda plazma kolesterol, trigliserit ve fosfolipit konsantrasyonlarında artışı gösteren anormal bir lipoprotein, Lp-x.
16859lipoproteinemiKanda bir veya birkaç lipoprotein sınıfının patolojik artışı.
16860lipoproteinlerDiyetle alınan veya karaciğerle yağ dokusunda sentezlenen lipitleri kullanılmak ve depolanmak üzere dokular arasında taşıyan, suda çözünebilen lipit protein kompleksleri. Lipoprotein tanecikleri hidrofob trigliserit ve kolesterol esterleri çekirdeğinin et

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir