Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
16861liposarkomTüm evcil hayvanlarda nadir gelişen, yağ dokusunun kötücül tümörü. Tümör tipik olarak pleomorfik olup indiferensiye mekik hücreleriyle birlikte lipositlerden ve orta derecede farklılaşma gösteren hücrelerden oluşur, en çok deri altıda görülür.
16862lipositYağ hücresi.
16863lipotropik maddeMetiyonin, kolin, inositol gibi karaciğerde yağlanmayı önleyici madde.
16864lipotropizmKaraciğer yağlanması veya karaciğer hücrelerinde trigliserit birikimi.
16865lipozomİlaç etken maddelerinin lesitin, fosfolipitler vb. maddelerle bağlanmasıyla oluşan, içinde sulu bir faz bulunan, daha az zehirli etkili ve istenildiği zaman hedeflendirilebilen farmasötik ilaç biçimi. Hastalıkların tedavisinde olduğu gibi hücrelere gen tr
16866lipüriLipidüri.
16867lissa1. Kuduz hastalığı. 2. Köpeklerde dilin ön yüzünde iğ biçiminde kas, bağ ve yağ dokudan ibaret, dilin su içerken kaşık benzeri işlev görmesini sağlayan anatomik yapı. Eskiden kuduz hastalığının sebebi olarak değerlendirilmiştir.
16868lissensefaliAgiriya.
16869ListeriaGram pozitif, sporsuz, aerobik, isteğe bağlı anaerob, kısa zincirli kokobasil veya bazen filamentoz biçimli bakteri.
16870Listeria monocytogenesDoğada yaygın olarak bulunan ve toprakta iki yıl kadar canlı kalabilen insanlarda ve hayvanlarda, meninjitis, endokarditis, septisemi, yavru atmayla seyreden enfeksiyonlara yol açan bakteri. Buzdolabı koşullarında üreyebilen patojen bakteri Serovar 1 ve 4
16871listeriyozisTüm hayvan türlerinde beyin-omurilik yangısı, yavru atma ve milier viseral apselerle karakterize olan septisemiyle belirgin, Listeria monocytogenes tarafından oluşturulan bakteriyel enfeksiyon. Oluşumunda konsantre silaj yemleme önemli bir etmendir. Enfek
16872litik asitÜrik asit.
16873litik fajBakteri hücresi içinde çoğalarak bakterinin ölümüne neden olan bakteri virüsü.
16874litmusSuda çözünen mavi toz.
16875litmus kağıdıTurnusol kağıdı.
16876litotiripsiÜriner sistemde bulunan taşların ultrasonik enerjiyle kırılıp küçültülerek uzaklaştırılması.
16877litotomiTaş çıkarma ameliyatı.
16878LittrebezleriÜretra bezleri.
16879Litvanya yerli domuzuFarklı renklerde bulunan, beyaz, siyah ancak çoğunlukla çok renkli olan, orta vücut uzunluğuna ve güçlü konstitüsyona sahip, yem ve ahır koşullarından kaynaklanan sorunlara karşı dayanıklı, Litvanya’nın yerli domuz ırkı.
16880lityazisBöbrek, safra kesesi ve benzeri dokularda taş oluşumu.
16881lityum kırmızısıMakrofajların ortaya konmasında kullanılan canlı bir boya.
16882lividiti1. Morlaşma, morumsu renk gösterme, venöz dolgunluk nedeniyle deri veya mukoza yüzeyinin morumtırak oluşu. 2. Kurşun rengi.
16883livor1. Deri üzerinde morumsu renkte leke. 2. Ölüm lekesi.
16884liyazlarKarbon-karbon, karbon-oksijen ve karbon-azot arasındaki bağların hidrolizden farklı olarak kırılmasını katalizleyen ve bu atomlar arasına bir çift bağ bırakan enzimler.
16885liyofilizasyonDondurarak kurutma.
16886liyotrionin sodyumTriiyodatironinin sodyum tuzu.
16887lizatHücre duvarı veya hücre zarının parçalanması ile açığa çıkan hücre içeriği.
16888lizinBütün proteinlerin esansiyel yapı bloku olarak genç hayvanlarda büyüme ve kemik gelişimi için gerekli, erginlerde kalsiyum emilimine yardımcı olan, eksikliğinde enerji eksikliği, kansızlık, büyümede gecikme ve cinsel fonksiyon bozuklukları oluşan, sembolü
16889lizinoalaninProteinli maddelerin nötr veya hafif alkali koşullarda 100-120 o C’ de pişirilmesi sırasında, lizin aminoasidinin epsilon aminoasidi ve dehidroalaninin birleşmesi sonucu oluşan ve böbrekler için zararlı olan madde, LAL.
16890lizis1. Erime. 2. Ateşin yavaş yavaş düşmesi. 3. Hücre zarının veya bakteriyel hücre duvarının yıkımı, hücresel içeriğinin salınımı ve hücrenin ölümü.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir