Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
16921lobus flokkulonodularisanat. Beyincikte nodulus ile buna çift taraflı olarak bağlanan flocculus’lara verilen ad.
16922lobus frontalisanat. Polus frontalis’ten sulcus centralis'e kadar uzanan beyin lobu.
16923lobus hepatis dekster ve sinisteranat. Karaciğerin sağ ve sol lopları.
16924lobus intermediyusanat. Timüs bezinin göğüs boşluğu girişinde küçük kısmı.
16925lobus kaudalisanat. Beyincikte vallecula cerebelli ile fissura prima’dan geçen enine düzlemin arkasında kalan beyincik lobu.
16926lobus kaudatusanat. Porta hepatis'in üst yarımında yer alan karaciğer lobu.
16927lobus kranyalisanat. Akciğerde hem sağ hem de sol tarafta yer alan öndeki lop.
16928lobus kuadratusanat. Porta hepatis’in alt yarımında bulunan karaciğer lobu.
16929lobus mediyusanat. Geviş getirenlerde ve etçillerde var olan sağ akciğer lobu.
16930lobus oksipitalisanat. Beyin yarım kürelerinin beyinciğe dayanan kısmı.
16931lobus olfaktoryusanat. Beynin koku lobu.
16932lobus pankreatis dekster ve sinisteranat. Sağ ve sol pankreas lobu.
16933lobus pariyetalisanat. Lobus frontalis ile lobus occipitalis arasında kalan beyin bölümünün üst kısmı.
16934lobus piramidalisanat. Tiroit bezinin isthmus'undan dil kemiği yönünde uzanan lop.
16935lobus piriformisanat. Beyinde gyrus olfactorius lateralis ile crus cerebri arasında yer alan armut biçimindeki oluşum.
16936lobus renalisanat. Böbrek lobu.
16937lobus rostralisanat. Lingula, lobulus centralis ve culmen’i kapsayan beyincik ön lobu
16938lobus servikalisanat. Tiroit bezinin arkasına kadar uzanan timüs bezi lobu.
16939lobus torasikusanat. Sağ ve sol olmak üzere ikiye ayrılan timüs bezinin en büyük lobu.
16940lobüler pnömoniBronkopnömoni.
16941lofotrikBakterinin bir veya iki ucunda birden fazla kamçı bulunması durumu.
16942log fazBakterilerin üreme eğrisinde logaritmik çoğalmanın gerçekleştiği hızlı üreme fazı.
16943logaritmik dönüşümGenelde, x değişkeninin yeni bir y değişkenine y=ln (x) formülü yardımıyla logaritmik olarak dönüştürülmesi.
16944LohikoyunuPakistan’ın kuzeyinde bulunan, yapağı ve et veriminden yararlanılan, yapağı rengi beyaz, baş ise genellikle sarımsı kahverengi, siyah veya kahverengi olan, büyük ve sarkık kulaklara sahip, ayrıca kulaklar genellikle saçaklı olan ve bu özelliğiyle ayırt ed
16945lohusalıkDoğum sonrası dönem.
16946lokal anesteziYerel anestezi.
16947lokal plasentaYerel plasenta.
16948lokmaBol.
16949lokma alt çukuruanat. Condylus occipitalis ile proc. jugularis arasında yer alan canalis n. hypoglossi’nin bulunduğu çukurluk, fossa kondilika ventralis.
16950lokma üst çukuruanat. Condylus occipitalis'in tabanının dorsalinde bulunan çukur, fossa kondilika dorsalis.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir