Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
16981Löfflersendromuİnsanlarda ascarit larvalarının göçleri esnasında oluşan akciğerlerde kanama ve yangısal odakların oluşumu, solunum güçlüğü, hafif ateş ve öksürükle belirgin sendrom.
16982lökemiLösemi.
16983lökoblastOlgunlaşmamış akyuvar.
16984lökodermaDeride melanin pigmentinin yerel yetersizliği veya yokluğu, lökodermi, lökopati. Lökotrikiayla birlikte veya ayrı olarak şekillenebilir.
16985lökodermiLökoderma.
16986lökodistrofik hastalıkMiyelinin yangılı olmayan dejenerasyonu ve kaybıyla belirgin hastalıkların genel adı. Yaşamın başlangıcında görülürler ve kimileri kalıtsaldır.
16987lökodiyapedezisHücre eksudasyonu.
16988lökoensefalitisBeyinde beyaz maddenin yangısı.
16989lökoensefalomiyelopatiAlman, Rotvaylır ırkı köpeklerde, beynin beyaz maddesinde yangılı olmayan, ilerleyici bakışımlı miyelin dejenerasyonu ve erimesiyle belirgin kalıtsal hastalık, Rotweiller köpeklerinin lökoensefalomiyelopatisi.
16990lökoeritroblastik reaksiyonPerifer kanda rubrisitlerin ve granülositlerin bulunması.
16991lökokromotrihiŞiddetli deri tahribatı olan yerlerde veya işaretleme amacıyla yapılan deri yanık yerlerinde pigment yapan hücrelerin parçalanması nedeniyle, iyileşmelerden sonra renksiz kıllı, açık gri veya beyaz lekelerin oluşması, akromotrihi.
16992lökomKorneanın yüzlek ve derin katmanlarında yangısal infiltrasyon ve skatrizasyonların organizasyonlarına ilişkin biçimlenen renk değişiklikleriyle belirgin lekeler.
16993lökomalasiPoliyoensefalomalasi.
16994lökomiyelitisBeynin beyaz maddesinin veya omuriliğin yangısı.
16995lökomiyelopatiOmurilik beyaz maddesinin hastalığı.
16996lökopatiLökoderma.
16997lökopedezisYangıda akyuvarların damar duvarından dışarı çıkması.
16998lökopeniDolaşım kanındaki akyuvarların sayıca aşırı derecede azalması, alöki. Özellikle viral ve kimi bakteriyel hastalıklarda, radyasyon ve eğrelti otu zehirlenmelerinde önemli bir bulgudur.
16999lökopenik1. Lökopeniyle olan. 2. Lökopeni gösteren lökopenili.
17000lökoplaziMukozaları örten çok katlı yassı epitelin metaplazisi. Dilde ve ağız boşluğunda sarı plaklar hâlinde görülür.
17001lökosidinAkyuvarları öldüren bakteri ekzotoksini.
17002lökositanat. Akyuvar.
17003lökositopeniKanda lökosit sayısının azalması lökosit miktarının normalin altına inmesi.
17004lökositozLökositozis.
17005lökositozisKandaki toplam akyuvar sayısının artması, lökositoz. Çoğunlukla nötrofil lökositlerde, açık veya gizli irinli enfeksiyonlarda görülür. İnsan, köpek ve atta nötrofil sayısının toplam lökositlere oranı % 60-70 olup bunun % 75-90 ve daha yüksek olması lökosi
17006lökositozoonozisEvcil ve yabani ördek ve kazlarda Leucocytozoon simondi’nin neden olduğu Simulium türü sinekler tarafından taşınan hastalık.
17007lökositüriPiyüri.
17008lökotaksisAkyuvarların yangıyla ilgili uyarımlara karşı gösterdiği yaklaşma hareketi.
17009lökotrienLipoksijenaz yoluyla araşidonik asitten oluşan anafilaktik reaksiyonlarda belli düz kasların yavaş ve uzun süreli kasılmasını sağlayan, histaminden sonra etkisini gösteren ve astımın oluşumunda önemli rol oynayan kimyasal aracı.
17010lökotrikiyaDeri kıllarında pigmentleşmenin azalması, kıl beyazlığı veya beyazlaşması, poliozis. Köpeklerde Vogt-Koyanagi-Harada sendromunda, Çin aslanı ırkı köpeklerde tirozinaz yetmezliğin bağlı olarak ve kalıtsal olarak görülür.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir