Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
17011lökoz-sarkom grubu hastalıkKanatlılarda Retroviridea ailesindeki virüsler tarafından oluşturulan, iyi veya kötücül tümörlerin oluşumuna öncülük eden bir grup virüs hastalığı.
17012lökozisHemopoetik dokuların dönüşümsüz, ilerleyici, neoplastik üremeleri olarak ifade edilen kanda çok sayıda genç alyuvar hücresinin varlığı, toplam akyuvar sayısının artışı ve akyuvarların sentezlendikleri organ ve dokularda yangısal nitelikte olmayan hiperpla
17013lösemiKan ve lenfatik sistem dokularından köken alan kötücül tümör. Akyuvarların ve onların öncü hücrelerinin kanda ve kemik iliğinde aşırı derecede üretimi sonucunda biçimlenir, neoplastik hücrelerin kemik iliğinde ve dolaşımda bulunmalarıyla lenfomdan ayrılır
17014lösemik lösemiGenç akyuvarların perifer kanda bulunduğu lösemi biçimi.
17015lösemoid reaksiyonLösemiye benzer perifer kan değişimleri. Genellikle hemolizis, şiddetli yerel enfeksiyon ve fokal nekrozlu metastatik kanser olgularında çoğunlukla kedi ve köpeklerde görülür.
17016lösinSuda az bir miktarda çözünen ve mısır tanesinde bol bulunan, kemik, cilt ve kas dokusunun gelişmesinde rol oynayan sembolü Leu ve L olan alifatik bir esansiyel amino asit.
17017Lp-aLipoprotein-a.
17018Lp-xLipoprotein-x.
17019LPLLipoprotein lipaz.
17020LTHProlaktin.
17021LTLTYavaş pastörizasyon.
17022LTRUzun terminal tekrarlar.
17023lubrikantKayganlaştırıcı madde.
17024lubrikasyonYağlama.
17025LuciliaYeşil şişe sineği.
17026Lucilia cuprinaPhaenicia cuprina.
17027Lucilia sericataPhaenicia sericata.
17028Lugol iyot boyasıLugol solüsyonu.
17029Lugol solüsyonuGram boyamada Gram pozitif bakterilerin boyalarını sabitlemek amacıyla ve kimi histopatolojik boyama yöntemlerinde kullanılan, % 5 iyot ve % 10 potasyum iyodür içeren, saydam, koyu kahverengi sulu bir iyot çözeltisi, Lugol iyot boyası, yoğun iyot çözeltis
17030lukzasyo bulbiEkzoftalmus.
17031lumbago1. Bel ağrısı. 2. Felçli miyoglobinüri.
17032lumbalisanat. Bele ait, belle ilgili
17033lumboilyal vaziyetUzunluğuna arkadan gelişte yavrunun bel bölgesinin ananın sağ veya sol ilyumuyla karşı karşıya gelmesi biçiminde görülen yavru pozisyonu, sağ lumboilyal vaziyet, sol lumboilyal vaziyet.
17034lumbopubikal vaziyetUzunluğuna arkadan gelişte yavrunun bel bölgesinin ananın çatı kemiğiyle karşı karşıya gelmesi biçiminde görülen pozisyon.
17035lumbosakral darlıkOmurilik kanalının doğuştan veya kazanılmış nedenlerle, eklem yüzeylerinin ve omurların üst yüzündeki laminalardaki kalınlaşma nedeniyle, bel veya sağrı bölgesinde daralması. Lezyonlar daha çok 6 ile 7. bel omurlarıyla, birinci sağrı omurunda biçimlenir.
17036lumbosakral vaziyetUzunluğuna arkadan gelişte yavrunun bel bölgesinin ananın kuyruk sokumu kemiğiyle karşı karşıya gelmesi biçiminde görülen, uzunluğuna arkadan gelişteki tek uygun doğum durumu.
17037lumbrikalisanat. Solucan gibi
17038lumbusanat. Bel.
17039luminesansRadyasyonla bombardıman edilen bir cisimden, ısı olmaksızın ışık yayılması.
17040lunaanat. Ay.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir