Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
17041lunarisanat. Ay biçiminde olan, aya ait olan
17042lunulCaligidae ailesindeki kabukluların vücudunun ön kısmında bulunan ve tutunmaya yarayan, küçük çekmen benzeri diskler
17043lunulaanat. 1. Hilal biçimindeki herhangi bir yapı. 2. Tırnağın kökünde hilal biçiminde olan beyaz bölge.
17044lup testiBağırsak bağlama deneyi.
17045luping-ilSıçrama hastalığı.
17046luprostiolSentetik bir prostaglandin F2 alfa analoğu.
17047lupus1. Deride kronik patolojik değişimler oluşturan bulaşıcı hastalıkların genel adı 2. Kurt.
17048lupus eritematozis hücresiLupus eritemematozis’te ve immün aracılı kimi hastalıklarda görülen, yuvarlak, bir örnek sitoplazmik inklüzyon içeren, olgun nötrofil lökosit. İnklüzyon materyali dejenere olmuş nötrofil lökositlerin antinükleer antikorla kaplanmış çekirdeklerinden oluşur
17049lupus eritematozusİnsan ve köpeklerde görülen otoimmün, iki farklı biçimde seyreden hastalık. 1. Diskoit lupus eritromatozis. 2. Sistemik lupus eritromatozis.
17050lupus eritematozus deneyiŞüpheli hayvanın pıhtılaşmış kanı veya kemik iliği 37oC’de inkübe edildikten sonra, pıhtının santrafüj edilmesi ve santrafüjden hazırlanan yayma frotinin lupus eritomatozis hücresi yönünden incelenmesi esasına dayanan tanı yöntemi.
17051lupus pannikulitisKöpeklerde, lupus eritromatozuste göğüs ve bacakların üst kısmında, deri altı yağ dokusunda iyi sınırlı yumru oluşumu ve yağ dokusunda mononükleer hücre infiltrasyonuyla belirgin yangısı, lupus profundus.
17052lupus profundusLupus pannikulitis.
17053lusiferinAteş böceklerinde ATP’deki kimyasal enerjinin ışık enerjisine dönüşmesinde görev alan molekül.
17054luteosikrinPenicillum islandicum türü bakterilerin ürettiği özellikle pirinç ve mısır gibi bitkilerde bulunan, özellikle karaciğer üzerinde toksik etkiye sahip, sarı renkli ve yağda biriken bir toksin.
17055lutropinLüteinleştirici hormon.
17056LutzomyiaKum sineği.
17057Luzein koyunuDöl verimi oldukça iyi, süt verimi yüksek, sağlıklı, tipik dağ koyunu olan, beyaz, siyah, açık kırmızı gibi çeşitli renklerde bulunabilen ancak beyaz renk dominant, karakteristik olarak uzun, yapağısız baş yapısı bulunan koyun ırkı.
17058lüksasyon1. Çıkık. 2. Dişin travmaya bağlı olarak yuvasından ayrılması.
17059lüleYapağı buklesi.
17060lümen1. Kanal biçiminde uzanan organların içindeki boşluk. 2. Tüp içindeki geçit.
17061lüpenAcı bakla.
17062lüpen otuBaklagiller familyasından, protein, kalsiyum ve magnezyum bakımından zengin, bu türlerin hepsinde alkoloit ve glikozit içeren tek yıllık otsu bir bitki.
17063lüteal1. Sarı cisimle ilgili olan. 2. Lüteal hormon veya progesteronla ilgili olan.
17064lüteal devamlılıkSarı cismin etkin olarak işlevinin devam etmesi.
17065lüteal dönemLüteal doku tarafından etkin olarak progesteron salgılandığı ve organizmada progestatif etkinin hâkim olduğu dönem, lüteal evre, progestatif evre, sekretorik evre.
17066lüteal evreLüteal dönem.
17067lüteal formasyonYumurtlamayı izleyerek sarı cismin biçimlenme süreci.
17068lüteal hücreTeka ve granuloza hücrelerinden köken alan, sarı cismin yapısında da bulunan ve progesteron salgılayan hücreler, lütein hücre.
17069lüteal kistOlgun folikülün ovule olmayıp luteinleşmesi sonucu oluşan ve genellikle anöstrüse neden olan yumurtalık kisti.
17070lüteal regresyonSarı cismin morfolojik olarak gerilemesi ve progesteron salgılama faaliyetinin sona ermesi, lüteolizis.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir