Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
17251maltBira üretimi için hububat tanelerinin çimlendirilerek sürgünleri ayrıldıktan sonra kalan kısmının buharla pişirilmiş kısmı.
17252malt çiliBira elde edilmesi sırasında arpanın çimlendirilmesi sonucu oluşan, maltlaştırılmış buğdaydan kökçüklerin ve sürgüncüklerin ayrılmasıyla elde edilen, bir miktar malt kabukları, maltın diğer kısımları ve diğer yabancı maddeler taşıyabilen biracılık yan ürü
17253malt çimiBira elde edilmesi sırasında buğdayın çimlendirilmesi sonucu 1-1.5 cm uzunluğunda oluşan yan ürün, kurutulmuş buğday malt sürgünleri.
17254malt kabuklarıHemen hemen tamamen matlaştırılmış arpanın temizlenmesinde ele geçen kabuklardan oluşan bir yan ürün.
17255malt kuru posasıEn çok % 3 bağdaşık durumda kuru şerbetçi otu posası içerebilen sıkılıp özüte edilmiş olan maltlaştırılmış arpanın veya bira imalinde kullanılan diğer tanelerin maltlarının kurutulmuş posası, kurutulmuş arpa biracılık posası.
17256malt kuru posası unuEn az % 35 protein ve en çok % 10 rutubet içeren kabuğu ayrılmış kuru malt posası, arpa malt posası unu.
17257malt posasıArpadan bira elde edilmesi sırasında geriye kalan, besin madde içeriği bakımından kepeğe eş değer posa, arpa posası.
17258malt şekeriMaltoz.
17259Malta hummasıİnsanlarda Brucella melitensis tarafından oluşturulan brusella enfeksiyonu, Akdeniz humması.
17260Malta keçisiEge kıyılarında özellikle İzmir çevresinde yetiştirilen süt verimi yüksek bir keçi ırkı.
17261Malta koyunuMalta adasında bulunan, süt, et ve yapağı verimi için yetiştirilen, yüzde genellikle kırmızımsı maske bulunan, uzun siyah veya sarı renkte bacaklara sahip, koçların kafa yapısı daha geniş, kuyruğu yağlı ve uzun yapağıyla kaplı olan koyun ırkı.
17262Malta teriyeriMalta’dan köken alan, minyatür Spanyel ve Poodle ırkları birleştirilerek geliştirilen, küçük ve ince yapılı fakat sağlam, tüyleri sırtından yere kadar uzanan, ipeksi, parlak ve düz beyaz renkli, kulakları uzun ve düşük, kuyruğu sık tüylerle kaplı ve sırt
17263maltazİnce bağırsaklardan salgılanan maltozu hidrolize ederek glikoz moleküllerini oluşturan enzim, alfa-glukozidaz.
17264malto dekstrinBesleyici sakkaritlerin saflaştınlmış, yoğunlaştırılmış sulu bir çözeltisi veya dekstroz eş değeri 20'nin altında olan nişastadan kaynaklanan, sözü edilen çözeltinin kurutulmuşu.
17265maltozİki D-glikoz molekülünün birbirine alfa-1,4 glikozidik bağı ile bağlanması sonucu oluşan, formülü C12H22O11 olan, çimlenmiş arpa ve tahıl nişastasında bulunan, nişastanın pityalin ve amilaz enzimleri ile hidrolizi sonucu meydana gelen bir disakkarit, malt
17266maluniyonKötü kaynama.
17267malvalik asitSiklopropenoit yağ asitleri.
17268mamelonSyphaciidae ailesindeki dişi nematodların ventral yüzeyinde bulunan ve fonksiyonu bilinmeyen testere gibi uçları olan çıkıntı.
17269mamillaanat. Küçük meme, meme başı.
17270mamillarisanat. Memeciğe ait, memecik gibi.
17271mamillitisMeme başı yangısı.
17272mammaanat. Meme.
17273mamma maskulinaanat. Gelişmemiş ve boşluk sisteminden yoksun olan erkek memesi.
17274mammariusanat. Memeye ait olan
17275mammektomiMeme ampütasyonu.
17276mammogenezisMemenin pubertada ve gebelikte büyüyüp gelişerek süt sekresyonuna hazır hâle gelmesi süreci.
17277mammomonogamozisGeviş getiren hayvanlarda Mammomonogamus’tan kaynaklanan solunum sistemi strongilozisi.
17278mammotomiMeme ampütasyonu
17279mammotrop hücreleranat. Hipofizin ön lobundaki asidofil hücreler. Bu hücrelere lüteomammotrop hormon salgılayan hücreler veya prolaktin salgılayan hücreler adı verilir.
17280mammotropinProlaktin.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir